Home  / POL60

Społeczna tożsamość jednostki, w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944-1955

Translated Title

Social identity of the individual, in the light of the interviews with the Poles of Jewish origin born in the years 1944-1955

Author(s)

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Worldcat Record

Bibliographic Information

Melchior, Małgorata Społeczna tożsamość jednostki, w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944-1955. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. 1990:  https://archive.jpr.org.uk/object-pol60