Home  / NETH50

Jaaroverzicht antisemitisme in Nederland 1997

Translated Title

Annual Review of antisemitism in the Netherlands in 1997

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

CIDI concludeert dat het aantal gemelde incidenten in 1997 in vergelijking met 1996 is gestegen. Een eenvoudige verklaring is niet te geven. Mogelijk is er er een samenhang met de stagnatie in het vredesproces in het Midden-Oosten. In 1996 was het aantal bovendien lager dan gebruikelijk.

Het aantal gemelde antisemitische incidenten is opmerkelijk meer dan vorig jaar. Opvallend is dat er veel incidenten zijn in de werksfeer. Dat is niet eerder in die mate voorgekomen. Er is een gering aantal meldingen over revisionisme. Vermoedelijk heeft dit te maken met het strenge vervolgingsbeleid. Wellicht speelt ook de eenvoudige verspreiding van deze onsmakelijke ideeën via internet een rol. Er zijn meer gerechtelijke veroordelingen dan andere jaren. Een goede zaak is dat de politiek meer aandacht heeft voor de bestrijding van racisme, zie bv. het initiatief-wetsvoorstel van D66.

Het toegenomen aantal antisemitische incidenten valt in de tendens die blijkt uit een recent rapport van de Europese Commissie over racisme. Meer dan een derde van de inwoners van de EU zegt in dat onderzoek racistisch te zijn. Nederland zit met een derde van de ondervraagden dat zichzelf zeer of tamelijk racistisch noemt iets onder het Europees gemiddelde. Zestig procent van de Nederlanders vindt dat er voor meer buitenlanders in Nederland geen plaats is.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Holder

Original Language

Note

CIDI is the address to report any case of Antisemitism in the Netherlands.Contact CIDI by phone of email if you have experienced any case of antisemitisme in the Netherlands. We will discuss the issue with you and advise about possible (and desirable) next steps to be taken. CIDI: http://www.cidi.nl/

Link

PDF, Jaaroverzicht antisemitisme in Nederland 1997

Bibliographic Information

Jaaroverzicht antisemitisme in Nederland 1997. CIDI – Centrum Informatie en Documentatie Israel. 1998:  https://archive.jpr.org.uk/object-neth50