Home  / NETH49

Jaaroverzicht antisemitisme in Nederland 1998

Translated Title

Annual Review of antisemitism in the Netherlands in 1998

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Het aantal antisemitische incidenten is ten opzichte van 1997 gelijk blijven. Toen was er sprake van een duidelijke toename ten opzichte van 1996. Ook de aard van de incidenten is vergelijkbaar met die uit 1997.
Verheugend is dat extreem-rechtse partijen bij de gemeenteraads- en parlementsverkiezingen vrijwel zijn weggevaagd. Belangrijk in dit kader is ook dat de extreem-rechtse partij CP’86 verboden en ontbonden werd verklaard.

Over revisionisme – de ontkenning van de Holocaust – ontving CIDI in 1998 geen klachten. Vermoedelijk is ook nu weer de goede wetgeving in Nederland en het feit dat Holocaustontkenners een ontsnappingsroute via internet hebben gevonden de oorzaak. Zolang zij een buitenlandse provider hebben is het moeilijk hen in Nederland aan te pakken. Het Meldpunt Discriminatie Internet is zich verder aan het profesionaliseren. Gezien de toename van racisme en antisemitisme op internet is dat een goede ontwikkeling.

Antisemitisme en racisme in de sport krijgt weliswaar veel aandacht, maar er wordt niet adequaat tegen opgetreden. Antisemitische incidenten worden niet apart geregistreerd, aan antisemitische spreekkoren wordt niets gedaan.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Holder

Original Language

Note

CIDI is the address to report any case of Antisemitism in the Netherlands.Contact CIDI by phone of email if you have experienced any case of antisemitisme in the Netherlands. We will discuss the issue with you and advise about possible (and desirable) next steps to be taken. CIDI: http://www.cidi.nl/

Link

PDF, Jaaroverzicht antisemitisme in Nederland 1998

Bibliographic Information

Jaaroverzicht antisemitisme in Nederland 1998. CIDI – Centrum Informatie en Documentatie Israel. 1999:  https://archive.jpr.org.uk/object-neth49