Home  / NETH35

Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2013

Translated Title

Monitor of antisemitic incidents in the Netherlands 2013

Author(s)

Publication Date

March 2014

Publication Place

Publisher

Abstract

De CIDI Monitor antisemitische incidenten 2013 registreerde een stijging van ruim 25%: van 114 in 2012 naar 147 in 2013. Uit onderzoek blijkt bovendien dat veel gevallen van discriminatie nergens worden gemeld.

De toename aan incidenten vindt CIDI des te zorgelijker, omdat deze deels wordt veroorzaakt door rechtstreekse confrontaties tussen slachtoffer en dader. Het aantal scheldpartijen op straat steeg met 50% naar 21 incidenten in 2013, tegen 14 in 2012. Het aantal incidenten op scholen verdubbelde. Het steeg van 5 incidenten in 2012 naar 11 in 2013, terwijl achter één incident soms maanden van gepest tegen een enkele scholier schuilgaan. Schriftelijke uitingen stegen met 16 incidenten naar 60 door een toename van meldingen over Twitter, waar vooral tieners vooroordelen uitten over Joden.

Deze cijfers staan natuurlijk niet op zichzelf. Ook andere minderheidsgroeperingen in Nederland worden gediscrimineerd. Daarom roepen CIDI en het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) minister Asscher van SZ en W en minister Bussemaker van OC en W op, een landelijk onderzoek te doen naar vooroordelen onder jongeren. Deze samenwerking tussen CIDI en IOT is een rechtstreeks gevolg van de Rondetafelgesprekken met de ministers naar aanleiding van de antisemitische uitspraken door ‘Arnhemse Jongeren’ in de NTR-uitzending van Onbevoegd Gezag vorig jaar.

Discriminatie, ook antisemitisme, begint met vooroordelen. Dat is de basis en ondanks de vele onderzoeken die zijn gedaan, heeft de Nederlandse samenleving daarop nog steeds geen zicht. Daardoor ontbreekt ook de mogelijkheid om de effectiviteit te meten van programma’s tegen antisemitisme. CIDI adviseert het onderzoek ‘Jong in Antwerpen en Gent’ (2013) als raamwerk te gebruiken, waardoor wel een duidelijk beeld kan ontstaan van de aard en omvang van het probleem.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Holder

Original Language

Note

CIDI is the address to report any case of Antisemitism in the Netherlands.Contact CIDI by phone of email if you have experienced any case of antisemitisme in the Netherlands. We will discuss the issue with you and advise about possible (and desirable) next steps to be taken. CIDI: http://www.cidi.nl/

Link

PDF, Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2013

Bibliographic Information

Muller, Guy Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2013. CIDI – Centrum Informatie en Documentatie Israel. March 2014:  https://archive.jpr.org.uk/object-neth35