Home  / BEL32

De segregatie voorbij? Over (on)mogelijke ontmoetingen tussen de Vlaamse jeugdhulp en de strikt orthodoxe joodse gemeenschap

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

Dit artikel beschrijft de interculturalisering van de Vlaamse jeugdhulpverlening ten aanzien van de strikt ortho-doxe joodse gemeenschap. Door middel van een situationele analyse, een methodologie geënt op de Sociale Werelden Theorie, gaan we na vanuit welke problemen Vlaamse hulpverleners en de strikt orthodoxe joodse gemeenschap interageren en welke posities ze daarbij hanteren. We onderzoeken wat deze interacties (on)mogelijk maakt, om zo meer inzicht te krijgen in deze specifieke van interculturalisering. Vlaamse hulpver-leners lijken er andere maatschappij- en integratiemodellen op na te houden dan de strikt orthodoxe joodse ge-meenschap en de beide partijen lijken dus ook andere strategieën te gebruiken om interculturele hulpverlening mogelijk te maken. Dit artikel gaat in op de gevolgen hiervan en stelt enkele verbeteringen voor.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

1(1)

Page Number

25-43

Link

PDF (via academia.edu), De segregatie voorbij? Over (on)mogelijke ontmoetingen tussen de Vlaamse jeugdhulp en de strikt orthodoxe joodse gemeenschap

Bibliographic Information

Schnitzer, Gila, Loots, Gerrit, Longman, Chia, Valdenbenito, Carolina De segregatie voorbij? Over (on)mogelijke ontmoetingen tussen de Vlaamse jeugdhulp en de strikt orthodoxe joodse gemeenschap. Ethnographica Journal on Culture and Disability. 2011: 25-43.  https://archive.jpr.org.uk/object-bel32