Home  / 732

Nader onderzoek beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden

Translated Title

Further investigation of images of Muslim youth about Zionists and Jews

Author(s)

Publication Date

October 2015

Publication Place

Publisher

Abstract

Uit het surveyonderzoek Antisemitisme onder jongeren in Nederland (2015)
bleek dat islamitische jongeren aanzienlijk minder positief denken over
zionisten dan over Joden. En dat zij veel minder positief waren over
zionisten dan andere jongeren. Deze uitkomsten riepen de vraag op welke
ideeën en beelden islamitische jongeren dan hebben ten aanzien van
zionisten, zionisme en Joden. Wat verstaan zij onder die begrippen en welke
verschillen zien zij daar tussen? Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid verzocht daarom een kwalitatief vervolgonderzoek om deze
vraag te beantwoorden. In dit rapport vindt u de resultaten.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

978-90-5830-681-4

Related

Link

PDF, Nader onderzoek beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden

Bibliographic Information

van Wonderen, Ron, Wagenaar, Willem, Stremmelaar, Annemarike Nader onderzoek beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden. Verwey-Jonker Instituut, Anne Frank Stichting. October 2015:  https://archive.jpr.org.uk/object-732