Home  / 730

Annbevelingen naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Antisemitisme in het Voortgezet Onderwijs’’

Translated Title

Recommendations following the research report "Anti-Semitism in Secondary Education"

Publication Date

October 2013

Publication Place

Publisher

Abstract

Onderzoeksbureau Panteia heeft in opdracht van de Anne Frank Stichting onderzoek gedaan naar antisemitisme in het voortgezet onderwijs. In het voorjaar van 2013 hebben in totaal 937 docenten een schriftelijke vragenlijst ingevuld over hun ervaringen met antisemitische voorvallen op school. Hiermee is een actueel beeld verkregen van de aard en omvang van antisemitische incidenten op middelbare scholen. In de vragenlijst is ook gevraagd naar de aanpak van antisemitisme op school. De docenten uit dit onderzoek zijn doorgaans tevreden over het schoolbeleid en velen grijpen - volgens eigen zeggen - ook goed in bij incidenten. Daarnaast blijkt er enige behoefte aan ondersteuning bij het tegengaan van antisemitisme en discriminatie en bij het stimuleren van goede omgangsvormen. Het onderzoek naar deze ervaringen van docenten met antisemitisme, geeft zicht op wat er speelt op school en in de klas. De resultaten van het onderzoek ‘Antisemitisme in het voortgezet onderwijs’ (Panteia, 2013) bieden een aantal aanknopingspunten voor het onderwijsveld.

Topics

Funder

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Related

Link

PDF, Annbevelingen naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Antisemitisme in het Voortgezet Onderwijs’’

Bibliographic Information

Annbevelingen naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Antisemitisme in het Voortgezet Onderwijs’’. Anne Frank Stichting. October 2013:  https://archive.jpr.org.uk/object-730