Home  / 3541

Określenia antysemickie w dyskursie kibicowskim (na przykładzie Łodzi)

Translated Title

Anti-Semitic terms in the fan discourse (on the example of Łódź)

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

Celem artykułu jest analiza określeń nawiązujących do Żydów w wypowiedziach niedarzących się wzajemną sympatią kibiców dwóch klubów piłkarskich z Łodzi — Widzewa i ŁKS-u. Materiał egzemplifikacyjny został pozyskany z forów internetowych. Posługiwanie się etykietą Żyda odbywa się dwustronnie. Fani obu łódzkich klubów używają nie tylko ekspresywizmu Żyd, w języku kibiców zawsze będącego wyrazem deprecjacji i zniewagi, lecz także nacechowanych pejoratywnie jego derywatów oraz licznych określeń synonimicznych i metaforycznych, które mają na celu wyśmianie przeciwnika.

Translated Abstract

The aim of the article is to analyze the terms referring to Jews in statements of supporters of two football clubs from Łódź — Widzew and ŁKS. The exemplification material was obtained from online forums. A characteristic feature of Łódź supporters is that the use of the Jew’s label is two-sided. Expressionism The Jew, in the language of fans always being an expression of depreciation and insults, in the statements of internet fans of both clubs from Łódź not only got pejorative derivatives, but also numerous synonymous and metaphorical terms that are intended to ridicule the opponent.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Info

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Original Language

Volume/Issue

53

Page Number / Article Number

67–78

DOI

Link

Link to article including link to pdf, Określenia antysemickie w dyskursie kibicowskim (na przykładzie Łodzi)

Bibliographic Information

Burska, Katarzyna Określenia antysemickie w dyskursie kibicowskim (na przykładzie Łodzi). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. 2019: 67–78.  https://archive.jpr.org.uk/10.18778/0208-6077.53.06