Home  / 3120

Islamofobie en het Israëlisch-Palestijnse conflict als splijtzwammen: Over twee gelijktijdige Kristallnachtherdenkingen in Amsterdam

Translated Title

Islamophobia and the Israeli-Palestinian Conflict as Divisive: About two simultaneous Kristallnacht commemorations in Amsterdam

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

In Amsterdam bestaan twee gelijktijdige Kristallnachtherdenkingen naast elkaar.
Wat is daarvan de reden? Waarom kunnen mensen die de herinnering aan de
weerzinwekkende gebeurtenis levend willen houden niet jaarlijks een gezamenlijke
herdenking houden? Valt de verdeeldheid tussen de herdenkingen samen met het
onderscheid tussen joden en moslims in Amsterdam of Nederland? Voor het
antwoord op deze vragen zullen we in dit artikel de geschiedenis van beide
herdenkingen in hun onderlinge dynamiek beschrijven. Na een introductie gaan we
in op de voorgeschiedenis van de herdenkingen, focussen we daarna op de periode
1992-2009 waarin er (op 2003 en 2008 na) jaarlijks een herdenking plaatsvond,
en gaan we ten slotte in op de situatie sinds 2010 waarin twee jaarlijkse
herdenkingen naast elkaar bestaan. We sluiten af met de factoren waaraan de
huidige rivaliteit tussen de beide herdenkingen toe te schrijven zijn: verschillende
visies op de rol van islamofobie en het Israëlisch-Palestijnse conflict

Translated Abstract

In Amsterdam, two simultaneous Kristallnacht commemorations exist side by side. What is the reason for that? Why can't people who want to keep the memory of the horrific event alive hold a joint memorial every year? Does the division between the commemorations coincide with the distinction between Jews and Muslims in Amsterdam or the Netherlands? To answer these questions, in this article we will describe the history of both commemorations in their mutual dynamics. After an introduction, we will look at the history of the commemorations, then we will focus on the period 1992-2009 in which an annual commemoration took place (except for 2003 and 2008), and finally we will look at the situation since 2010 in which two annual commemorations took place. commemorations coexist. We conclude with the factors to which the current rivalry between the two commemorations can be attributed: different views on the role of Islamophobia and the Israeli-Palestinian conflict

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

19(3)

Page Number / Article Number

80-88

Link

Link to download in university repository, Islamofobie en het Israëlisch-Palestijnse conflict als splijtzwammen: Over twee gelijktijdige Kristallnachtherdenkingen in Amsterdam

Bibliographic Information

Vellenga, Sipco, Wiegers, Gerard Islamofobie en het Israëlisch-Palestijnse conflict als splijtzwammen: Over twee gelijktijdige Kristallnachtherdenkingen in Amsterdam. Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie. 2019: 80-88.  https://archive.jpr.org.uk/object-3120