Home  / 2546

Investeren in dialoog en verbinding: Een verkenning van initiatieven tussen de joodse en islamitische gemeenschap

Translated Title

Investing in Dialogue and Connection: An Exploration of Initiatives Between the Jewish and Muslim Community

Publication Date

April 2017

Publication Place

Publisher

Abstract

Het Joods Islamitisch Platform Amstelveen (JIP), de ambtswoninggesprekken in Amsterdam en het samenwerkingsproject ‘Leer je buren kennen’. Dit zijn praktijkvoorbeelden die de verbinding tussen joodse en islamitische gemeenschappen versterken. De voorbeelden zijn verzameld in de publicatie "Investeren in dialoog en verbinding" die de Expertise-unit Sociale Stabiliteit maakte (ESS).

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Bibliographic Information

Investeren in dialoog en verbinding: Een verkenning van initiatieven tussen de joodse en islamitische gemeenschap. Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). April 2017:  https://archive.jpr.org.uk/object-2546