Home  / 2117

Antisemitiska hatbrott

Translated Title

Antisemitic hate crimes

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Hur ser antisemitiska hatbrott ut, och vilka är personerna som begår dem? Det är de två huvudfrågor som Brå har studerat och nu presenterar i denna rapport, på uppdrag av regeringen.

Antisemitiska hatbrott är sådana brott som grundar sig i känslor såsom rädsla, fientlighet eller hat mot judar och judendom. Brotten kan vara riktade såväl mot personer som är eller uppfattas vara judar som mot judiska institutioner och judisk egendom.

I rapporten beskrivs brottens karaktär, gärningspersonerna och brottens konsekvenser för de utsatta, utifrån polisanmälningar, fällande domar och intervjuer. Studien vänder sig främst till regeringen, men även till rättsväsendets aktörer och andra med intresse för ämnet.

Translated Abstract

What forms does anti-Semitic hate crime take in Sweden, and who commits these offences? These are the two central questions examined by the Swedish National Council for Crime Prevention in this report.

Anti-Semitic hate crimes are offences that are based on feelings such as fear or hatred of, or hostility towards, Jews and Judaism. The offences can be directed against individuals who are Jewish, or who are perceived to be Jewish, as well as against Jewish institutions and Jewish property. The report describes the nature of these offences, the perpetrators, and the consequences that the offences have for the victims, on the basis of police reports, court judgements, and interviews.

The study is directed primarily to the Swedish Government, but also to actors in the criminal justice system and others with an interest in the subject.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

Download can be found on page, Antisemitiska hatbrott
Download can be found on page, English summary

Bibliographic Information

Antisemitiska hatbrott. Brå – kunskapscentrum för rättsväsendet. 2019:  https://archive.jpr.org.uk/object-2117