Home  / 1866

Régi-új antiszemitizmus Magyarországon a második intifáda tükrében

Translated Title

Old-New Antisemitism in Hungary in the Light of the Second Intifada

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

Minden országnak ahogyan megvan a maga sajátos nyelve, története, kultúrája, úgy a mindezekhez szervesen hozzátartozó, szintén csak a rá jellemzôen sajátos viszonya a zsidókhoz, s így az antiszemitizmushoz is. Minden újabb, a zsidósággal kapcsolatos esemény e régi hagyományra épül rá, s ebbôl vált ki friss reakciókat. Az úgynevezett európai „új antiszemitizmus” feltámadását nem a jelenlegi izraeli–palesztin konfliktus eseményei idézik elô, hanem az a mélyebb (a holokausztban már egyszer igazi arcát leleplezô), ezeréves európai– zsidó konfliktus – ama régi – talált benne alkalmat és ürügyet, hogy ismét feltámadjon. Alig leplezett vágy, hogy az izraelieket (a zsidókat) ugyanolyannak lássák, mint az európaiak kénytelen- kelletlen saját magukat: a holokauszt elkövetôinek. Hiszen az a narratíva is egyre nehezebben tartható tovább, hogy holokauszthoz csak a németeknek lenne közük – épp ellenkezôleg: világosodik ki lassan a kép – szinte az egész Nyugatés Kelet-Európát egyesítô közös tett volt.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

4

Page Number / Article Number

80-89

Link

PDF, Régi-új antiszemitizmus Magyarországon a második intifáda tükrében
Link to download (registration required), Régi-új antiszemitizmus Magyarországon a második intifáda tükrében

Bibliographic Information

Kőbányai, János Régi-új antiszemitizmus Magyarországon a második intifáda tükrében. Múlt és Jövő. 2011: 80-89.  https://archive.jpr.org.uk/object-1866