Home  / 1232

Współczesna, nieformalna edukacja żydowska w Polsce – analiza SWOT

Translated Title

Contemporary informal Jewish education in Poland – a SWOT analysis

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

Celem prezentowanych badań była eksploracja i opis współczesnej edukacji nieformalnej tworzonej przez społeczność żydowską w Polsce. W badaniach uczestniczyło osiem osób (sześć kobiet i dwóch mężczyzn). Rozmówcy i rozmówczynie to osoby aktywne w środowisku żydowskim, wolontariusze/wolontariuszki lub osoby pracujące w instytucjach żydowskich w Polsce. Metodą badawczą było studium przypadku, technikę stanowiły: narracyjny wywiad ekspercki oraz analiza dokumentacji. Badanie przeprowadzono osobiście na terenie Krakowa, Warszawy i Szczecina między majem a październikiem 2013 r. Uzyskane wyniki pozwoliły na ustalenie, kto jest nadawcą i odbiorcą edukacji nieformalnej, jakie treści są przekazywane w procesie edukacyjnym i w jakich formach to następuje. Opisano również motywacje organizatorów i uczestników badań, a także sporządzono analizę SWOT nieformalnej edukacji żydowskiej, która zostanie szczegółowo omówiona w artykule.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

49(7)

Page Number / Article Number

135-149

Bibliographic Information

Antonik, Joanna Współczesna, nieformalna edukacja żydowska w Polsce – analiza SWOT. Psychologia Wychowawcza. 2015: 135-149.  https://archive.jpr.org.uk/object-1232