Home  / 1189

Nieuw onderzoek onder Joden in Nederland: continuïteit en verandering

Translated Title

New research among Jews in the Netherlands: Continuity and change

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

In 1999 werd een groot onderzoek uitgevoerd onder Joden in Nederland. Voor het eerst kon er op basis van een mondelinge enquete, waaraan meer dan 1.000 respondenten meewerkten, een min of meer representatief beeld worden gegeven van de Joden in Nederland en hun binding met het Jodendom. Een nieuw onderzoek uit 2009 bouwt daarop voort. De oorspronkelijke steekproef werd aangevuld met leden van de volgende generatie. De overdracht van de Joodse binding van ouders op kinderen en de Joodse binding van jongeren vormen dan ook belangrijke onderwerpen in dit onderzoek.

Translated Abstract

In 1999, a large survey was conducted among Jews in the Netherlands. For the first time, based on an oral survey, in which more than 1,000 respondents participated, a more or less representative image could be given of the Jews in the Netherlands and their connection with Judaism. A new 2009 study builds on that. The original sample was supplemented by members of the next generation. The transfer of the Jewish bond from parents to children and the Jewish bond of young people are therefore important topics in this study.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

26(7)

Page Number / Article Number

1-5

Link

Link to article, Nieuw onderzoek onder Joden in Nederland: continuïteit en verandering

Bibliographic Information

van Solinge, Hanna, van Praag, Carlo Nieuw onderzoek onder Joden in Nederland: continuïteit en verandering. Demos: bulletin over bevolking en samenleving. 2010: 1-5.  https://archive.jpr.org.uk/object-1189