Home  / UKR43

Евреи Украины на фоне событий киевского Майдана

Translated Title

Jews of the Ukraine at Euromaidan / Яўрэі Украіны на фоне падзей кіеўскага Майдана

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

The author analyzes the participation of the representatives of Jewish community in the events on Maidan in Kyiv in winter 2013–2014. He studies the effect of xenophobia on Maidan and attempts to use it as a political technique against the Ukrainian national movement. The survey of the leading Jewish or‑ganizations of Ukraine and their attitude towards the events on Maidan are pre‑sented in the article. The author concludes that the “Jewish question” has been used by different political forces at Maidan. The representatives of the Ukrainian national movement tried to declare themselves tolerant, thus aiming to neutralize the theses of Russian propaganda about “fascists on Maidan”

Translated Abstract

[Belarusian]

У артыкуле аналізуецца ўдзел прадстаўнікоў яўрэйскай абшчыны ў пад‑зеях на Плошчы незалежнасці ў Кіеве зімой 2013–2014 гг. Разглядаюцца ксенафобскія настроі на Майдане і спробы выкарыстоўваць гэта ў якасці палітычнай тэхналогіі, накіраванай супраць украінскага нацыянальнага руху. Даецца агляд вядучых яўрэйскіх арганізацый Украіны і іх пазіцыі з нагоды падзей на Майдане. Аўтар прыходзіць да высновы, што «яўрэйскае пытанне» выкарыстоўвалася рознымі палітычнымі сіламі, пры гэтым прад‑стаўнікі ўкраінскага нацыянальнага руху спрабавалі паказаць сябе ў якасці юдафільскага боку. Такім чынам яны імкнуліся да нейтралізацыі тэзісаў расійскай прапаганды пра
«фашиствующий Майдан»

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

9(4)

Page Number

127-134

ISBN/ISSN

2029‑9486

Bibliographic Information

Корогодский, Юрий Михайлович Евреи Украины на фоне событий киевского Майдана. Цайтшрыфт / Цайтшрифт. 2014: 127-134.  https://archive.jpr.org.uk/object-ukr43