Home  / SER2

Етнички идентитет и замена језика у сефардској заједници у Београду

Transliterated Title

Etnički identitet i zamena jezika u sefardskoj zajednici u Beogradu

Translated Title

Ethnic identity and language replacement in the Sephardic community in Belgrade

Author(s)

Publication Date

Publisher

Abstract

Sociolingvistička monografija Ivane Vučina Simović i Jelene Filipović Etnički identitet i zamena jezika u sefardskoj zajednici u Beogradu popunjava dve značajne praznine: nedostatak celovite studije o Sefardima u Beogradu i nedostatak dijahrone sociolingvističke analize nekog manjinskog jezika u Srbiji sa razvijenim teorijskim pristupom

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

9788617162342

Bibliographic Information

Vučina Simović, Ivana, Jelena Filipović Етнички идентитет и замена језика у сефардској заједници у Београду. Завод за Уџбенике. 2009:  https://archive.jpr.org.uk/object-ser2