Home  / NETH73

Vijfde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland: Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2015

Translated Title

Fifth report on racism, anti-Semitism and extreme right-wing violence in the Netherlands: Incidents, declarations, suspects and handling in 2015

Author(s)

Publication Date

December 2016

Publication Place

Publisher

Abstract

Voor het vijfde jaar op rij heeft het Verwey-Jonker Instituut een monitor uitgevoerd voor de Anne Frank Stichting naar racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland.

Deze rapportage laat zien dat maatschappelijke ontwikkelingen in 2015 invloed hebben gehad op deze thema’s in Nederland. Zo is het aantal incidenten van moslimdiscriminatie ten opzichte van 2014 toegenomen, steeg de actieve aanhang van extreemrechts en nam het aantal antisemitische incidenten af. Naast de beschrijving van deze resultaten, bevat dit rapport een apart hoofdstuk over online-antisemitisme en racisme.

De basis voor de cijfers in deze rapportage zijn de registraties van politie over incidenten die plaatsvonden in 2015. Door een koppeling van deze gegevens aan registraties van het Openbaar Ministerie werd duidelijk dat het aantal uitspraken door de rechtbank op basis van discriminatiewetgeving net als in voorgaande jaren gering is.

Translated Abstract

For the fifth year in a row, the Verwey-Jonker Institute has conducted a monitor for the Anne Frank House on racism, anti-Semitism and right-wing extremist violence in the Netherlands. This report shows that social developments in 2015 influenced these themes in the Netherlands. For example, the number of incidents of Muslim discrimination increased compared to 2014, the active supporters of the extreme right increased and the number of anti-Semitic incidents declined. In addition to the description of these results, this report contains a separate chapter on online anti-Semitism and racism. The basis for the figures in this report are the police records of incidents that took place in 2015. By linking these data to registrations of the Public Prosecution Service, it became clear that the number of court rulings based on discrimination legislation was just as in previous years. is small.

Topics

Funder

Genre

Geographic Coverage

Copyright Holder

Original Language

ISBN/ISSN

978-90-5830-786-6

Link

Download, Vijfde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland: Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2015

Bibliographic Information

Tierolf, Bas, van Kapel, Maaike, Hermens, Niels Vijfde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland: Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2015. Verwey-Jonker Instituut. December 2016:  https://archive.jpr.org.uk/object-neth73