Home  / NETH68

Joden in Nederland

Author(s)

Publication Date

26 November 2018

Publication Place

Publisher

Abstract

EenVandaag heeft onderzoek gedaan onder Joden in Nederland. Het Centraal Joods Overleg en JMW Joodswelzijn hebben geholpen met de verspreiding van het onderzoek. Niet alle deelnemers zijn gelovig: er hebben mensen meegedaan die Joods zijn op basis van etniciteit, cultuur, geloof, opvoeding of anders. Aan het onderzoek deden 557 Nederlandse Joden mee. Het is gehouden van 14 augustus tot en met 30 oktober 2018.

Veel Joden in Nederland durven hun Joodse achtergrond niet te uiten. Dat blijkt uit een onderzoek onder 557 Joden in Nederland,
dat EenVandaag heeft gedaan met hulp van het Centraal Joods Overleg en JMW Joodswelzijn. De helft (47 procent) van de deelnemers voelt zich niet vrij om in Nederland openlijk Joods te zijn.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Link

Download can be found on page, Veel Nederlandse joden durven niet openlijk joods te zijn

Bibliographic Information

Lubbe, Rozemarijn Joden in Nederland. EenVandaag Opiniepanel. 26 November 2018:  https://archive.jpr.org.uk/object-neth68