Home  / NETH48

Jaaroverzicht antisemitisme in Nederland 1999

Translated Title

Annual Review of antisemitism in the Netherlands in 1999

Publication Date

Publication Place

Publisher

Abstract

Het aantal incidenten is – uitgezonderd internet – in 1999 licht gestegen. Het aantal antisemitische uitingen op internet is bijna verdrievoudigd: over de verslagperiode maart 1998/maart 1999 meldde het Meldpunt Discriminatie Internet 31 antisemitische uitingen; over de verslagperiode januari-december 1999 zijn dat er 91 (er is dus wel sprake van enige overlapping).

Opvallend is de toename van het aantal incidenten met betrekking tot het brengen van de Hitlergroet. Revisionistische uitingen vonden in 1999 alleen via internet plaats. De trend om dit medium voor antisemitische uitingen te gebruiken zet duidelijk door. Op dit terrein is sprake van een verslechterend antisemitisch klimaat. Het is dan ook van het grootste belang wegen te zoeken om racisme en antisemitisme op internet effectief te bestrijden.

De twee opvallendste incidenten waren in 1999 de bekladding van de Portugees-Israelietische begraafplaats in Den Haag (november) en het antisemitische materiaal dat werd aangetroffen op militariabeurzen (oktober).

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Holder

Original Language

Note

CIDI is the address to report any case of Antisemitism in the Netherlands.Contact CIDI by phone of email if you have experienced any case of antisemitisme in the Netherlands. We will discuss the issue with you and advise about possible (and desirable) next steps to be taken. CIDI: http://www.cidi.nl/

Link

PDF, Jaaroverzicht antisemitisme in Nederland 1999

Bibliographic Information

Jaaroverzicht antisemitisme in Nederland 1999. CIDI – Centrum Informatie en Documentatie Israel. 2000:  https://archive.jpr.org.uk/object-neth48