Home  / CZK13

Význam symbolických praktik kašer stravování pro utváření židovských identit

Translated Title

The Symbolic Practices of Kashrut and their Role in the Construction of Jewish Identities

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Publisher

Abstract

V tomto textu nemám v úmyslu zmapovat všechny dimenze, podoby a variace praktik kašer stravování tak, jak se v po-osvícenecké době objevovaly. Soustředím se na to, jaké podoby praktikování kašrutu lze vystopovat u současných náboženských i sekulárních Ž/židů v České republice a v Maďarsku přibližně od osmdesátých let dvacátého století. Zajímá mě, jaké významy tyto praktiky nesou a co konkrétně znamenají pro formování současných podob židovských identit.

Translated Abstract

In the condition of modernity the ritual and everyday practices of kashrut as well as the meanings ascribed to them are subject to continuous reinterpretation. The paper deals with the particular forms of practicing kashrut by both secular and religious Jews in Hungary and the Czech Republic as it is traceable since the 1980s. Selected usages of the rules kashrut are interpreted as symbolic practices that play crucial role in the construction of Jewish identities.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

ISBN/ISSN

80-7194-800-4

Bibliographic Information

Hamar, Eleonóra Význam symbolických praktik kašer stravování pro utváření židovských identit. Náboženství a jídlo. Univerzita Pardubice. 2005:  https://archive.jpr.org.uk/object-czk13