Home  / 3130

Raport de monitorizare a antisemitismului în România: mai 2021-aprilie 2022

Translated Title

Monitoring report on anti-Semitism in Romania: May 2021 - April 2022

Publication Date

Publication Place

Publisher

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Translated Language

Bibliographic Information

Raport de monitorizare a antisemitismului în România: mai 2021-aprilie 2022. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel". 2022:  https://archive.jpr.org.uk/object-3130