Search results

Your search found 10 items
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
Home  / Search Results
Author(s): Kijek, Kamil
Date: 2017
Abstract: Artykuł ten przedstawia najważniejsze wątki krytycznej debaty wokół treści wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Analizując różnice między dwoma polami badawczymi – studiami żydowskimi i studiami nad relacjami polsko-żydowskimi – autor broni tezy, że wiele krytycznych głosów w debacie wynika z niezrozumienia różnic między przedmiotem badań tych dwóch pól, po części wynikającego z obecnej sytuacji – panującego nacjonalizmu i etnocentryzmu, wywierających wpływ również na polskie debaty historyczne. Domaganie się od wystawy opowiadającej tysiącletnią historię Żydów na ziemiach polskich, aby koncentrowała się głównie na stosunku społeczeństwa większościowego do Żydów, grozi popełnieniem błędu teleologii, to jest interpretowaniem wcześniejszych wydarzeń i procesów jako nieuchronnie prowadzących do Zagłady, a także pomijaniem wszystkich tych elementów dziejów żydowskich, które z perspektywy Holokaustu i badań nad antysemityzmem nie mają znaczenia. Tego rodzaju postulaty i stojące za nimi metahistoryczne założenia grożą pozbawieniem Żydów roli podmiotów w ich własnej historii. Z drugiej strony autor tekstu wskazuje na elementy narracji wystawy stałej Muzeum Polin, w których rzeczywiście w niedostateczny sposób uwzględniona została problematyka antysemityzmu jako ważnego elementu żydowskiego doświadczenia i kluczowego czynnika dziejów Żydów w Polsce. Przywrócenie rzeczywistego dialogu i komunikacji pomiędzy przedstawicielami studiów żydowskich i badaczami relacji polsko-żydowskich, przy zachowaniu autonomii tych dwóch pól i zrozumieniu różnic pomiędzy nimi, jest też istotne z punktu widzenia niewątpliwych zagrożeń w postaci prób wykorzystania Muzeum Polin w budowie upolitycznionych, bezkrytycznych wizji historii Polski i stosunku Polaków do Żydów.

Author(s): Janicka, Elżbieta
Date: 2015
Abstract: The text refers to the space around the Nathan Rapoport’s Monument to the Fighters and Martyrs of the Ghetto and the Museum of the History of Polish Jews POLIN in Warsaw (Poland). The site of death – at the heart of the former Warsaw Ghetto – has now become a site overloaded with other symbolic messages. Two main symbolic centers (the 1948 Monument and the 2013 Museum) are today encircled by ten other, additional memorials. The message emerging from the content as well as the proportion of commemorations is that Polish solidarity with the Jews was a fact and it stood the test of terror and death brought by the Germans. Although it does not undermine the veracity of the few and isolated exceptions, such a version of events is drastically different from the actual facts. Both symbolic centers are perceived as emblems of Jewish minority narrative. Additional artefacts are a message formulated by the Polish majority. They constitute a kind of symbolic encirclement, block. Emphasizing the dominant majority’s version of the events in this place is in fact a symbolic pre-emptive action. It is meant to silence the unwanted narrative or suppress even the mere possibility that it might emerge. What turns out to be at stake in the dominant Polish narrative about the Holocaust and Polish-Jewish relations is the image of Poland and the Poles. This shows not only the topographic and symbolic situation but also the socio-cultural context of the functioning of the new Museum.