Home  / BEL39

Sporen van en naar joodse rituelen : een verkenning van diverse aspecten van het joods religieus leven in België

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Topics

Genre

Geographic Coverage

Original Language

Volume/Issue

6(1)

Page Number

38-53

Bibliographic Information

Vanden Daelen, Veerle Sporen van en naar joodse rituelen : een verkenning van diverse aspecten van het joods religieus leven in België. Tijd-schrift : heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen. 2016: 38-53.  https://archive.jpr.org.uk/object-bel39