Search results

Your search found 13 items
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
Home  / Search Results
Date: 2020
Abstract: Отношение к кладбищам в еврейской традиции амбивалентно: оно является одновременно и сакральным объектом – на идише оно называется «святое место», хейлике орт, – и местом нечистоты, которое связано с нечистотой мертвого тела и может осквернять людей. В статье рассматриваются практики, связанные с паломничеством к могилам хасидских цадиков, распространенные в настоящее время в России, Украине, Израиле и США. В большинстве случаев мы имеем дело с различными вариациями почитания праведников в хасидизме, причем многие индивидуальные практики на могилах цадиков перекликаются с историческими и мемуарными свидетельствами о поклонении этим же людям при их жизни. На могилах оставляют записки с просьбами о помощи, иногда кладут на них монеты и различные предметы, которые требуют благословения. Приходя к месту погребения, соблюдают правила поведения, установленные самими цадиками: не поворачиваются спиной к могиле, снимают кожаную обувь, читают определенные псалмы и молитвы. Отдельно в статье рассматриваются паломнические практики, связанные с субститутами могил праведников: с местами бывших захоронений, перенесенных в другую страну или к могиле жены праведника, которая находится в Иерусалиме.
Author(s): Morawska, Lucia
Date: 2012
Author(s): Hamrin-Dahl, Tina
Date: 2010
Abstract: This story is about a kind of pilgrimage, which is connected to the course of events which occurred in Częstochowa on 22 September 1942. In the morning, the German Captain Degenhardt lined up around 8,000 Jews and commanded them to step either to the left or to the right. This efficient judge from the police force in Leipzig was rapid in his decisions and he thus settled the destinies of thousands of people. After the Polish Defensive War of 1939, the town (renamed Tschenstochau) had been occupied by Nazi Germany, and incorporated into the General Government. The Nazis marched into Częstochowa on Sunday, 3 September 1939, two days after they invaded Poland. The next day, which became known as Bloody Monday, approximately 150 Jews were shot deadby the Germans. On 9 April 1941, a ghetto for Jews was created. During World War II about 45,000 of the Częstochowa Jews were killed by the Germans; almost the entire Jewish community living there.The late Swedish Professor of Oncology, Jerzy Einhorn (1925–2000), lived in the borderhouse Aleja 14, and heard of the terrible horrors; a ghastliness that was elucidated and concretized by all the stories told around him. Jerzy Einhorn survived the ghetto, but was detained at the Hasag-Palcery concentration camp between June 1943 and January 1945. In June 2009, his son Stefan made a bus tour between former camps, together with Jewish men and women, who were on this pilgrimage for a variety of reasons. The trip took place on 22–28 June 2009 and was named ‘A journey in the tracks of the Holocaust’. Those on the Holocaust tour represented different ‘pilgrim-modes’. The focus in this article is on two distinct differences when it comes to creed, or conceptions of the world: ‘this-worldliness’ and ‘other- worldliness’. And for the pilgrims maybe such distinctions are over-schematic, though, since ‘sacral fulfilment’ can be seen ‘at work in all modern constructions of travel, including anthropology and tourism’.
Author(s): Glässer, Norbert
Date: 2006
Author(s): Glässer, Norbert
Date: 2011
Date: 2014
Abstract: A bennünket körülvevő világot azáltal lakjuk be, hogy jelentéssel töltjük
meg. Sokszor ugyanannak a térnek a legkülönbözőbb jelentései alakulnak ki.
A jelentéshez pedig használat társul, legyen szó az ünnepek rítusairól vagy a
mindennapok rutinjairól. A különböző csoportok különbözőképpen használhatják
ugyanazt a teret. A tér – puszta fizikai megjelenésén túl – a kogníció
szintjére is kivetül: tapasztaljuk, ábrázoljuk azt, s emlékezünk rá, elbeszéléseinkben
újraalkotjuk azt. Mindehhez keretet pedig az a csoport szolgáltat,
amelyhez tartozunk.
Hacar hakados Makave – a Makói Szent Udvar alatt a makói orthodox
főrabbi belzi chászid mintákat követő dédunokáját, Simon Lemberger rabbit
közösségi vallási tekintélyként elismerő elszármazott makói orthodox zsidók
értendők, akik többnyire a Szentföldön, részben pedig az USA-ban, Bécsben,
Londonban és Ausztráliában élnek.
A történeti Magyarország területéről különböző világvárosokban újraalakult
orthodox és chászid zsidó közösségek gyökeres változásokra adott válasza
az azoj ví in der alter chájm elve lett, amely szerint ugyanúgy kell tenni
mindent, mint a régi hazában. Ennek újratapasztalását 1994-től a makói világ
találkozók segítik.
A felújított orthodox zsinagóga a makóiság egyik fő jelképévé vált. Az egykori
Nagy és Kis zsidó utca a zarándoklatok során a felmenők elveszített
világát segít felidézni. A közösségi és genealógiai emlékezet szempontjából
hasonló jelentőségűek a közösség egykori temetői, amelyek a makói közösség
folytonosságát jelenítik meg az 1740 körüli püspöki telepítéstől a 20. század
közepéig. Vorhand Mózes rabbi emléke körül pedig egy új nemzedéki emlékezet
és „makóiság” új környezetbe illeszkedő önértelmezése alakul ki.