Search results

Your search found 221 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3 4 5
Home  / Search Results
Date: 2020
Abstract: Germany’s acceptance of its direct responsibility for the Holocaust has strengthened its relationship with Israel and has led to a deep commitment to combat antisemitism and rebuild Jewish life in Germany. As we draw close to a time when there will be no more firsthand experience of the horrors of the Holocaust, there is great concern about what will happen when German responsibility turns into history. Will the present taboo against open antisemitism be lifted as collective memory fades? There are alarming signs of the rise of the far right, which includes blatantly antisemitic elements, already visible in public discourse. But it is mainly the radicalization of the otherwise moderate Muslim population of Germany and the entry of almost a million refugees since 2015 from Syria, Iraq, and Afghanistan that appears to make German society less tolerant and somewhat less inhibited about articulating xenophobic attitudes. The evidence is unmistakable—overt antisemitism is dramatically increasing once more.

The Future of the German-Jewish Past deals with the formidable challenges created by these developments. It is conceptualized to offer a variety of perspectives and views on the question of the future of the German-Jewish past. The volume addresses topics such as antisemitism, Holocaust memory, historiography, and political issues relating to the future relationship between Jews, Israel, and Germany. While the central focus of this volume is Germany, the implications go beyond the German-Jewish experience and relate to some of the broader challenges facing modern societies today.
Date: 2012
Abstract: Książka jest wynikiem interdyscyplinarnych badań dwudziestu ośmiu autorów pracujących przez trzy lata systemem seminaryjnym pod kierownictwem Feliksa Tycha, autora projektu, oraz Moniki Adamczyk-Garbowskiej. Przedstawia próbę kompleksowego zbadania wpływu Holokaustu i okupacji niemieckiej na kondycję nielicznych - w porównaniu z przedwojenną liczbą - ocalałych Żydów polskich. Autorzy wprowadzają czytelnika w świat życia żydowskiego i stosunków polsko-żydowskich w powojennej Polsce od roku 1944 po pierwszą dekadę XXI wieku. Teksty zostały ułożone w czterech blokach tematycznych, które w znacznej mierze odpowiadają istotnym etapom życia żydowskiego w Polsce i jego postrzegania przez większość społeczeństwa, czyli kolejno latom szacowania strat, nadziei i odbudowy, okresowi tabuizacji, zacierania pamięci, wreszcie - sytuacji obecnej. Adresowana zarówno do specjalistów, jak i szerszego kręgu odbiorców książka ta może służyć jako źródło wiedzy, swoisty przewodnik, a także inspiracja do dalszych badań nad następstwami Zagłady w Polsce i w innych krajach. Jest to pierwsza zakrojona na tak szeroką skalę publikacja, która na przykładzie Polski - przed wojną największego skupiska Żydów w Europie i drugiego, po USA, na świecie - ukazuje wpływ Holokaustu na powojenną kondycję Żydów oraz całego społeczeństwa polskiego.

Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska Przedmowa 7
KRAJOBRAZ PO WOJNIE 13
Albert Stankowski, Piotr Weiser Demograficzne skutki Holokaustu 15
Alina Skibińska Powroty ocalałych i stosunek do nich społeczeństwa polskiego 39
Andrzej Żbikowski Morderstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie 71
Tamar Lewinsky Żydowscy uchodźcy i przesiedleńcy z Polski w okupowanych Niemczech 95
Ewa Koźmińska -Frejlak Kondycja ocalałych. Adaptacja do rzeczywistości powojennej (1944–1949) 123
August Grabski Żydzi a polskie życie polityczne (1944–1949) 157
PRÓBY ODBUDOWY ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO 189
Grzegorz Berendt Życie od nowa. Instytucje i organizacje żydowskie (1944–1950) 191
August Grabski, Albert Stankowski Życie religijne społeczności żydowskiej 215
Helena Datner Dziecko żydowskie (1944–1968) 245
Joanna Nalewajko-Kuliko V, Magdalena Ruta Kultura jidysz po II wojnie światowej 283
Monika Adamczyk-Garbowska, Magdalena Ruta Literatura polska i jidysz wobec Zagłady 305
Renata Piątkowska Żydowskie życie artystyczne po Zagładzie 339
Grzegorz Berendt Wpływ liberalizacji politycznej roku 1956 na sytuację Żydów 359
Feliks Tych „Marzec’68”. Geneza, przebieg i skutki kampanii antysemickiej lat 1967/68 385
Edyta Gawron Powojenna emigracja Żydów z Polski. Przykład Krakowa 413
PAMIĘĆ I ZAPOMNIENIE 439
Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski Zamiast macewy. Żydowskie księgi pamięci 441
Eleonora Bergman , Jan Jagi elski Ślady obecności. Synagogi i cmentarze 471
Robert Kuwałek Obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady jako miejsca pamięci 493
Sławomir Kapralski Od milczenia do „trudnej pamięci”. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i jego rola w dyskursie publicznym 527
Bożena Szaynok Kościół katolicki w Polsce wobec problematyki żydowskiej (1944–1989) 553
Małgorzata Melchior Zagłada w świadomości polskich Żydów 583
Hanna Węgrzynek Tematyka Zagłady w podręcznikach szkolnych (1945–2009) 597
Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Świadomość Holokaustu wśród młodzieży polskiej po zmianach systemowych 1989 roku 625
TU I TERAZ 659
Helena Datner Współczesna społeczność żydowska w Polsce a Zagłada 661
Monika Krawczyk Status prawny własności żydowskiej i jego wpływ na stosunki polsko-żydowskie 687
Monika Adamczyk-Garbowska, Magdalena Ruta Od kultury żydowskiej do kultury o Żydach 715
Dariusz Libionka Debata wokół Jedwabnego 733
Joanna Tokarska-Bakir Następstwa Holokaustu w relacjach żydowskich i w pamięci polskiej prowincji w świetle badań etnograficznych 775
Ewa Koźmińska-Frejlak Wdzięczność i zapomnienie. Polacy i Żydzi wobec Sprawiedliwych (1944–2007) 813
Antoni Sułek Zwykli Polacy patrzą na Żydów. Postawy społeczeństwa polskiego wobec Żydów w świetle badań sondażowych (1967–2008) 853
Informacje o autorach 889
Wykaz skrótów 895
Indeks 897
Date: 2015
Abstract: The subject of mental formation of an image about the Other brings together and creates a relationship between areas seemingly not in an obvious connection, such as Cultural Anthro- pology, Imagology, Sociology, and the area of Communication Studies. In other words, the essence of intercultural communication and research is understanding how cultures, subcultures, or, better said, groups generally communicate to others and among themselves. Because any communication is fundamentally intercultural, it means accepting the Other, understanding the cultural game differences and different ways of thinking. Having the central focus of analysis on imagology and ethno-psychology, the theme of the research is to show how the Jewish community of Romania has built their auto-image and hetero-image in recent years. This contributes to observing the construction of identity through multiple attributions that make a differentiating picture. The study aims to show how the identity and alterity are built through images about the Self and images about the Other. This type of analysis has been applied in various ways to different ethnic or cultural communities, as members issued their own perceptions of the world and of alterity, conceptualized through images and symbols. Images about ourselves and about the others have an important role in social construction and they result of, and depend on, how we relate and communicate with the Other. If the socio-mythical-economic portrait of the “Jew” has been so far widely discussed in Andrei Oişteanu’s work (2004), which is based on the stereotypical image of the Jews in European culture until the early 1970s – 1980s, this paper tries to illustrate how the image of the Romanian Jewish community is being perceived today. This research is part of a larger study dealing with life stories as means of intercultural communication and has as a central point the stories of the Shoah survivors.

Date: 2018
Author(s): Vrzgulová, Monika
Date: 2016
Author(s): Tollerton, David
Date: 2020
Date: 2015
Abstract: My presentation will draw on the oral history of the Portuguese Jewish Community in XXI century using family histories and life stories of three generations in Portugal, particularly from the Jewish Community of Lisbon. The images that you are seeing here are from the synagogue of Lisbon, called “Shaaré Tikva” or ‘Gates of Hope’, from the beginning of the XX century, that has a symbolic meaning in the history of the Portuguese Jewish Community, in a country that is mainly Catholic by religion. This synagogue is a reflex of the social and historical relationship that was developed over centuries: the synagogue is in one of the main streets of the capital city, but at the time it could not be visible from the street because it was not Catholic. Today I will present the outcome of an anthropological, sociological and historical study over three generations of Portuguese Jews, especially focused on the history of the Sephardim and Ashkenazim in and out of Portugal from the XV century until the present day. I used an ethnographic methodology, doing an extensive ethnographic fieldwork for two years, that allowed me to do an oral reconstruction of their life stories and family memories until modern times, debating issues such as nation, belonging, religion and the meaning of being a Portuguese Jew nowadays. The reconstruction of their history is done taking in account the national and transnational narratives of Europe, Middle-East, Africa and America. It is my intention to contribute for an understanding of the national identity in Portugal and within Europe in a time when questions such as the right of belonging or living is becoming an important part of the public and private discourses.
Author(s): Subotic, Jelena
Date: 2019
Abstract: Yellow Star, Red Star asks why Holocaust memory continues to be so deeply troubled—ignored, appropriated, and obfuscated—throughout Eastern Europe, even though it was in those lands that most of the extermination campaign occurred. As part of accession to the European Union, Jelena Subotić shows, East European states were required to adopt, participate in, and contribute to the established Western narrative of the Holocaust. This requirement created anxiety and resentment in post-communist states: Holocaust memory replaced communist terror as the dominant narrative in Eastern Europe, focusing instead on predominantly Jewish suffering in World War II. Influencing the European Union's own memory politics and legislation in the process, post-communist states have attempted to reconcile these two memories by pursuing new strategies of Holocaust remembrance. The memory, symbols, and imagery of the Holocaust have been appropriated to represent crimes of communism.

Yellow Star, Red Star presents in-depth accounts of Holocaust remembrance practices in Serbia, Croatia, and Lithuania, and extends the discussion to other East European states. The book demonstrates how countries of the region used Holocaust remembrance as a political strategy to resolve their contemporary "ontological insecurities"—insecurities about their identities, about their international status, and about their relationships with other international actors. As Subotić concludes, Holocaust memory in Eastern Europe has never been about the Holocaust or about the desire to remember the past, whether during communism or in its aftermath. Rather, it has been about managing national identities in a precarious and uncertain world.
Author(s): Alexander, Phil
Date: 2019
Abstract: Silence appears frequently in discourses of the Holocaust – as a metaphorical absence, a warning against forgetting, or simply the only appropriate response. But powerful though these meanings are, they often underplay the ambiguity of silence’s signifying power. This article addresses the liminality of silence through an analysis of its richly textured role in the memorial soundscapes of Berlin. Beyond an aural version of erasure, unspeakability, or the space for reflection upon it, I argue that these silent spaces must always be heard as part of their surrounding urban environment, refracting wider spatial practices and dis/order. When conventions are reversed – when the present is silent – the past can resound in surprising and provocative ways, collapsing spatial and temporal borders and escaping the ritualized boundaries of formal commemoration. This is explored through four different memorial situations: the disturbing resonances within the Holocaust Memorial; the transgressive processes of a collective silent walk; Gleis 17 railway memorial’s opening up of heterotopic ‘gaps’ in time; and sounded/silent history in the work of singer Tania Alon. Each of these examples, in different ways, frames a slippage between urban sound and memorial silence, creating a parallel symbolic space that the past and the present can inhabit simultaneously. In its unpredictable fluidity, silence becomes a mobile and subversive force, producing an imaginative space that is ambiguous, affective and deeply meaningful. A closer attention to these different practices of listening disrupts a top-down, strategic discourse of silence as conventionally emblematic of reflection and distance. The contemporary urban soundscape that slips through the silent cracks problematizes the narrative hegemony of memorial itself.
Date: 2019
Abstract: Aim. This paper analyses the inherent paradoxes of Jewish-Polish relations. It portrays the main beliefs that construct the contradicting narratives of the Holocaust, trying to weigh which of them is closer to the historic truth. It seeks for an answer to the question whether the Polish people were brothers-in-fate, victimized like the Jews by the Nazis, or if they were rather a hostile ethnic group.

Concept. First, the notion of Poland as a haven for Jews throughout history is conveyed. This historical review shows that the Polish people as a nation have always been most tolerant towards the Jews and that anti-Semitism has existed only on the margins of society. Next, the opposite account is brought, relying on literature that shows that one thousand years of Jewish residence in Poland were also a thousand years of constant friction, with continuous hatred towards the Jews. Consequently, different accounts of World War II are presented – one shows how the Polish people were the victims, and the others deal with Poles as by-standers and as perpetrators.

Results and conclusion. Inconsistency remains the strongest consistency of the relations between Jews and Poles. With the unresolved puzzle of whether the Polish people were victims, bystanders or perpetrators, this paper concludes with some comments on Israeli domestic political and educational attitudes towards Poland, that eventually influence collective concepts.

Cognitive value. The fact that the issue of the Israeli-Polish relationship has not been deeply inquired, seems to attest to the reluctance of both sides to deal with what seems to form an open wound. At the same time, the revival of Jewish culture in Poland shows that, today more than ever, the Polish people are reaching out to Israelis, and are willing to deal with history at an unprecedented level. As Israelis who wish to promote universal values, a significant encounter with the Polish people may constitute a door to acceptance and understanding of others. Such acceptance can only stem from mutual discourse and physical proximity between the two peoples.
Author(s): Griffiths, Toni
Date: 2018
Abstract: This thesis critically examines the public representation of medieval Anglo-Jewish history today through a cross-section of medieval Anglo-Jewish communities which act as case studies; Winchester, York, Norwich, Bristol, and Northampton respectively. These case studies frame the investigation of issues associated with the limited and often contested archaeological evidence relating to England’s medieval Jews, as well as the frequent tendency of contemporary public facing history to focus on the negative aspects of medieval Jewish life, notably by highlighting persecution and victimisation. It also analyses the development of the most recent public facing interpretations of medieval Anglo-Jewish history in each location, which have been deliberately chosen to provide a range of towns and cities which contain evidence of alleged medieval Jewish human remains.

The assessment of key stakeholders in the public representation of medieval Anglo-Jews was central to this study, and as such this thesis carefully considered the roles of various stakeholders in the preservation and representation of medieval Anglo-Jewish history and memory. Within this thesis, each stakeholder had a valid voice in the assessment of how the history and memory of England’s medieval Jews had been treated and represented. Decolonialist research methodologies were herein utilised in order to fully address the complexities of the various voices of stakeholders; from the perspectives of individuals, communities, and organisations, through a sensitive approach towards respectful interviewing and data collection. This thesis, therefore, provides a uniquely rounded interpretation of stakeholder involvement and investment in how medieval Anglo-Jewish communities are remembered today.

The history and memory of medieval Anglo-Jews has been subject to periods of omission and marginalisation, with the study of medieval Jewish history often hindered by a lack of sources on everyday life. This thesis contributes to the increasingly multi- and inter-disciplinary study of England’s medieval Jews through the application of Death Studies, offers new hypotheses based on traditional Jewish approaches to death ritual and burial practice, and provides fresh insights into aspects of medieval Jewish life with a focus on the dead. 
Date: 2006
Abstract: Que font les petits-enfants de l’histoire et des valeurs de leurs grands-parents quand ceux-ci ont connu l’immigration et traversé des épreuves majeures ? Comment tracent-ils leur propre chemin entre la fidélité au passé de leur famille, les tâches du présent, la préoccupation de transmettre à leurs enfants leurs références identitaires ? Comment se passent d’une génération à l’autre les traumatismes et les valeurs ? Quel regard les descendants des immigrés portent-ils sur leur histoire familiale ? Comment assument-ils la difficile responsabilité d’en témoigner ? Comment construisent-ils leur identité et leur place dans la société ? Les auteurs présentent et analysent vingt-cinq entretiens qu'ils ont menés avec des petits-enfants de Juifs venus de Pologne, qui ont connu l'exil, la difficile intégration en France, la guerre et la Shoah, les bouleversements historiques du XXe siècle. Deux entretiens réalisés en Pologne les complètent. A travers des récits de vie intense, les auteurs proposent une réflexion originale sur ces questions dont l'actualité récente en Europe a montré l'importance des enjeux individuels, sociaux, politiques. Ils éclairent aussi des aspects méconnus du judaïsme. A une époque où les migrations tendent à devenir un phénomène généralisé, où les guerres et les génocides se multiplient, les auteurs souhaitent contribuer à une réflexion sur le devenir des immigrés et de ceux qui ont été confrontés à un traumatisme historique majeur, et sur l'aide qu'ils pourraient recevoir.
Date: 2019
Abstract: La disparition de la quasi-totalité des Juifs de Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale est due à leur assassinat systématique par les Allemands. Mais que sait-on des comportements de la population polonaise ? La paix revenue, que sont devenus les derniers survivants ? Que nous dit aujourd’hui l’irruption de ce passé dans la société polonaise ? Comment vivre avec la mémoire d’Auschwitz, de Treblinka, de Belzec, autant de mémoriaux situés en Pologne ?
Depuis une quinzaine d’années, des historiens de ce pays ont montré combien il était difficile aux Juifs qui tentaient d’échapper aux tueurs de trouver appui auprès des populations locales, surtout en milieu rural, tant en raison de la politique de terreur menée par l’occupant que de l’hostilité de la société polonaise à l’égard des Juifs. Leurs travaux font désormais autorité dans le monde entier. Pourtant, depuis quelques années, les autorités de Varsovie mettent en œuvre une « politique historique » qui vise à minorer, voire à nier, la participation de franges importantes de la population polonaise à la traque des Juifs.

Sur place, malgré les embûches et les intimidations, les historiens travaillent, publient, organisent des colloques, forment des étudiants. Les auteurs réunis dans cet ouvrage témoignent de la vitalité de cette historiographie. Faire connaître aujourd’hui la fécondité scientifique et la portée critique de la nouvelle école historique polonaise est une exigence intellectuelle, morale et politique.
Author(s): Blacker, Uilleam
Date: 2014
Date: 2015