Search results

Your search found 20 items
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
Home  / Search Results
Date: 2011
Date: 2015
Abstract: In a time of national introspection regarding the country’s involvement in the persecution of Jews, Poland has begun to reimagine spaces of and for Jewishness in the Polish landscape, not as a form of nostalgia but as a way to encourage the pluralization of contemporary society. The essays in this book explore issues of the restoration, restitution, memorializing, and tourism that have brought present inhabitants into contact with initiatives to revive Jewish sites. They reveal that an emergent Jewish presence in both urban and rural landscapes exists in conflict and collaboration with other remembered minorities, engaging in complex negotiations with local, regional, national, and international groups and interests. With its emphasis on spaces and built environments, this volume illuminates the role of the material world in the complex encounter with the Jewish past in contemporary Poland.

Contents:

Introduction / Erica Lehrer and Michael Meng
1. “Oświęcim”/ “Auschwitz”: Archeology of a Mnemonic Battleground / Geneviève Zubrzycki
2. Restitution of Communal Property and the Preservation of Jewish Heritage in Poland / Stanislaw Tyszka
3. Muranów as a Ruin: Layered Memories in Postwar Warsaw / Michael Meng
4. Stettin, Szczecin, and the “Third Space.” Urban nostalgia in the German/Polish/Jewish borderlands / Magdalena Waligórska
5. Rediscovering the Jewish Past in the Polish Provinces: The Socio-Economics of Nostalgia / Monika Murzyn-Kupisz
6. Amnesia, Nostalgia, and Reconstruction: Shifting Modes of Memory in Poland’s Jewish Spaces / Slawomir Kapralski
7. Jewish Heritage, Pluralism, and Milieux de Memoire: the case of Krakow’s Kazimierz / Erica Lehrer
8. The Ethnic Cleansing of the German-Polish-Jewish ‘Lodzermensch’ / Winson Chu
9. Stony Survivors: Images of Jewish Space on the Polish Landscape / Robert L. Cohn
10. Reading the Palimpsest / Konstanty Gebert
11. A Jew, a Cemetery, and a Polish Village: A Tale of the Restoration of Memory
Jonathan Webber
12. The Museum of the History of Polish Jews: A Post-War, Post-Holocaust, Post-Communist Story / Barbara Kirshenblatt-Gimblett
Epilogue: Jewish Spaces and their Future / Diana Pinto
Author(s): Glässer, Norbert
Date: 2011
Date: 2014
Abstract: A bennünket körülvevő világot azáltal lakjuk be, hogy jelentéssel töltjük
meg. Sokszor ugyanannak a térnek a legkülönbözőbb jelentései alakulnak ki.
A jelentéshez pedig használat társul, legyen szó az ünnepek rítusairól vagy a
mindennapok rutinjairól. A különböző csoportok különbözőképpen használhatják
ugyanazt a teret. A tér – puszta fizikai megjelenésén túl – a kogníció
szintjére is kivetül: tapasztaljuk, ábrázoljuk azt, s emlékezünk rá, elbeszéléseinkben
újraalkotjuk azt. Mindehhez keretet pedig az a csoport szolgáltat,
amelyhez tartozunk.
Hacar hakados Makave – a Makói Szent Udvar alatt a makói orthodox
főrabbi belzi chászid mintákat követő dédunokáját, Simon Lemberger rabbit
közösségi vallási tekintélyként elismerő elszármazott makói orthodox zsidók
értendők, akik többnyire a Szentföldön, részben pedig az USA-ban, Bécsben,
Londonban és Ausztráliában élnek.
A történeti Magyarország területéről különböző világvárosokban újraalakult
orthodox és chászid zsidó közösségek gyökeres változásokra adott válasza
az azoj ví in der alter chájm elve lett, amely szerint ugyanúgy kell tenni
mindent, mint a régi hazában. Ennek újratapasztalását 1994-től a makói világ
találkozók segítik.
A felújított orthodox zsinagóga a makóiság egyik fő jelképévé vált. Az egykori
Nagy és Kis zsidó utca a zarándoklatok során a felmenők elveszített
világát segít felidézni. A közösségi és genealógiai emlékezet szempontjából
hasonló jelentőségűek a közösség egykori temetői, amelyek a makói közösség
folytonosságát jelenítik meg az 1740 körüli püspöki telepítéstől a 20. század
közepéig. Vorhand Mózes rabbi emléke körül pedig egy új nemzedéki emlékezet
és „makóiság” új környezetbe illeszkedő önértelmezése alakul ki.