Search results

Your search found 76 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2
Home  / Search Results
Author(s): Oztig, Lacin Idil
Date: 2022
Date: 2018
Author(s): Katz, Dovid
Date: 2017
Abstract: The paper argues that the recent history of Holocaust Studies in Lithuania is characterized by major provision (for research, teaching and publishing) coming from state-sponsored agencies, particularly a state commission on both Nazi and Soviet crimes. Problematically, the commission is itself simultaneously active in revising the narrative per se of the Holocaust, principally according to the ‘Double Genocide’ theories of the 2008 Prague Declaration that insists on ‘equalization’ of Nazi and Soviet crimes. Lithuanian agencies have played a disproportionate role in that declaration, in attempts at legislating some of its components in the European Parliament and other EU bodies, and ‘export’ of the revisionist model to the West. Much international support for solid independent Lithuanian Holocaust researchers and NGOs was cut off as the state commission set out determinedly to dominate the field, which is perceived to have increasing political implications in East-West politics. But this history must not obscure an
impressive list of local accomplishments. A tenaciously devoted group of Holocaust survivors themselves, trained as academics or professionals in other fields, educated themselves to publish books, build a mini-museum (that has defied the revisionists) within the larger state-sponsored Jewish museum, and worked to educate both pupils and the wider public. Second, a continuing stream of non-Jewish Lithuanian scholars, educators, documentary
film makers and others have at various points valiantly defied state pressures and contributed significantly and selflessly. The wider picture is that Holocaust Studies has been built most successfully by older Holocaust survivors and younger non-Jews, in both groups often by those coming to work in it from other specialties out of a passion for justice and truth in history, while lavishly financed state initiatives have been anchored in the inertia of nationalist regional politics.
Date: 2015
Date: 2015
Date: 2018
Editor(s): Coen, Paolo
Date: 2018
Abstract: L'arte e il Museo rappresentano due settori all'avanguardia nella ricerca e nella trasmissione della Memoria della Shoah. Esattamente queste due frontiere disciplinari si occupano fra l'altro dei molti e diversi modi in cui la Memoria stessa è vista, comunicata o percepita. Il libro, frutto di uno studio durato molti anni, accoglie contributi di specialisti fra i più accreditati nei due temi: persone, situazioni e realtà nuove e a tratti sorprendenti aiutano il lettore a comprendere meglio i volti, le sembianze della Memoria della Shoah nel mondo di oggi e di domani.

Indice
Maya Zack, Counterlight

Clara Ferranti, Per una definizione linguistica del totalitarismo del XXI secolo: “radiografia” controluce dell’epoca contemporanea

Paolo Coen, Da Richard Serra in qua. La memoria dell’Olocausto nell’arte e nel Museo, fra continuità, fratture e intersezioni

Eleonora Palmoni, Proposta per musealizzare una delle località di internamento fascista nelle Marche: la Villa Giustiniani-Bandini di Urbisaglia

Daria Brasca, “Holocaust-Era Looted Art” nel contesto italiano: le collezioni private ebraiche tra rimozioni storiche e mancata coscienza nazionale

Manfredo Coen, Il Parco del Cardeto ad Ancona

Chiara Censi, Il patrimonio ebraico di Ancona e delle Marche. La musealizzazione del Cimitero Ebraico di Ancona

Lola Kantor-Kazovsky, Post-Holocaust Reflexion in Moscow Non-conformist Art of the 1960s and Michail Grobman’s Israeli Leviathan group

Danielle Pardo Rabani, La memoria del Bene, Brindisi accoglie: proposta per il recupero e la valorizzazione della ex Stazione Sanitaria Marittima di via Mater Domini

Giorgia Calò, Rappresentare il non rappresentabile. Il volto della Shoah

Anastasia Felcher, Of Their Own Design: Curatorial Solutions to Commemorate the Shoah in Museums across Eastern Europe

Elenco delle immagini
Date: 2008
Author(s): Kijek, Kamil
Date: 2017
Abstract: Artykuł ten przedstawia najważniejsze wątki krytycznej debaty wokół treści wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Analizując różnice między dwoma polami badawczymi – studiami żydowskimi i studiami nad relacjami polsko-żydowskimi – autor broni tezy, że wiele krytycznych głosów w debacie wynika z niezrozumienia różnic między przedmiotem badań tych dwóch pól, po części wynikającego z obecnej sytuacji – panującego nacjonalizmu i etnocentryzmu, wywierających wpływ również na polskie debaty historyczne. Domaganie się od wystawy opowiadającej tysiącletnią historię Żydów na ziemiach polskich, aby koncentrowała się głównie na stosunku społeczeństwa większościowego do Żydów, grozi popełnieniem błędu teleologii, to jest interpretowaniem wcześniejszych wydarzeń i procesów jako nieuchronnie prowadzących do Zagłady, a także pomijaniem wszystkich tych elementów dziejów żydowskich, które z perspektywy Holokaustu i badań nad antysemityzmem nie mają znaczenia. Tego rodzaju postulaty i stojące za nimi metahistoryczne założenia grożą pozbawieniem Żydów roli podmiotów w ich własnej historii. Z drugiej strony autor tekstu wskazuje na elementy narracji wystawy stałej Muzeum Polin, w których rzeczywiście w niedostateczny sposób uwzględniona została problematyka antysemityzmu jako ważnego elementu żydowskiego doświadczenia i kluczowego czynnika dziejów Żydów w Polsce. Przywrócenie rzeczywistego dialogu i komunikacji pomiędzy przedstawicielami studiów żydowskich i badaczami relacji polsko-żydowskich, przy zachowaniu autonomii tych dwóch pól i zrozumieniu różnic pomiędzy nimi, jest też istotne z punktu widzenia niewątpliwych zagrożeń w postaci prób wykorzystania Muzeum Polin w budowie upolitycznionych, bezkrytycznych wizji historii Polski i stosunku Polaków do Żydów.

Author(s): Janicka, Elżbieta
Date: 2015
Abstract: The text refers to the space around the Nathan Rapoport’s Monument to the Fighters and Martyrs of the Ghetto and the Museum of the History of Polish Jews POLIN in Warsaw (Poland). The site of death – at the heart of the former Warsaw Ghetto – has now become a site overloaded with other symbolic messages. Two main symbolic centers (the 1948 Monument and the 2013 Museum) are today encircled by ten other, additional memorials. The message emerging from the content as well as the proportion of commemorations is that Polish solidarity with the Jews was a fact and it stood the test of terror and death brought by the Germans. Although it does not undermine the veracity of the few and isolated exceptions, such a version of events is drastically different from the actual facts. Both symbolic centers are perceived as emblems of Jewish minority narrative. Additional artefacts are a message formulated by the Polish majority. They constitute a kind of symbolic encirclement, block. Emphasizing the dominant majority’s version of the events in this place is in fact a symbolic pre-emptive action. It is meant to silence the unwanted narrative or suppress even the mere possibility that it might emerge. What turns out to be at stake in the dominant Polish narrative about the Holocaust and Polish-Jewish relations is the image of Poland and the Poles. This shows not only the topographic and symbolic situation but also the socio-cultural context of the functioning of the new Museum.
Author(s): Gershenson, Olga
Date: 2015
Abstract: In 2012, a new Jewish Museum and Tolerance Center opened in Moscow – an event unthinkable during the Soviet regime. Financed at the level of $50 million, created by an international crew of academics and museum designers, and located in a landmark building, the museum immediately rose to a position of cultural prominence in the Russian museum scene. Using interactive technology and multimedia, the museum's core exhibition presents several centuries of complex local Jewish history, including the Second World War period. Naturally, the Holocaust is an important part of the story. Olga Gershenson's essay analyzes the museum's relationship to Holocaust history and memory in the post-Soviet context. She describes the museum's struggle to reconcile a Soviet understanding of the “Great Patriotic War” with a dominant Western narrative of the Holocaust, while also bringing the Holocaust in the Soviet Union to a broader audience via the museum. Through recorded testimonies, period documents, and film, the museum's display narrates the events of the Holocaust on Soviet soil. This is a significant revision of the Soviet-era discourse, which universalized and externalized the Holocaust. But this important revision is limited by the museum's choice to avoid the subject of local collaborators and bystanders. The museum shies away from the most pernicious aspect of the Holocaust history on Soviet soil, missing an opportunity to take historic responsibility and confront the difficult past.