Search results

Your search found 309 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3 4 5 6 7
Home  / Search Results
Date: 2014
Author(s): Rock, Jonna
Date: 2019
Abstract: This study analyzes issues of language and Jewish identification pertaining to the Sephardim in Sarajevo. Complexity of the Sarajevo Sephardi history means that I explore Bosnia-Herzegovina/Yugoslavia, Israel and Spain as possible identity-creating factors for the Sephardim in Sarajevo today. My findings show that the elderly Sephardic generation insist on calling their language Serbo-Croatian, whereas the younger generations do not really know what language they speak – and laugh about the linguistic situation in Sarajevo, or rely on made-up categories such as ‘Sarajevan.’ None of the interviewees emphasize the maintenance of Judeo-Spanish as a crucial condition for the continuation of Sephardic culture in Sarajevo. Similarly, the celebration of Jewish holidays is more important for the maintenance of identity across the generations than speaking a Jewish language. At the same time, the individuals also assert alternative forms of being Bosnian, ones that encompass multiple ethnicities and religious ascriptions. All the youngest interviewees however fear that the Sarajevo Sephardic identity will disappear in a near future. Unique characteristics of Sarajevo Sephardim include the status of the Sephardim and minorities in Bosnia and Herzegovina given (1) the discriminatory Bosnian Constitution; (2) the absence of a law in Bosnia on the return of property; (3) the special situation wherein three major ethnic groups, and not just a single, ethnically homogeneous ‘majority,’ dominate the country; (4) the lack of a well-developed Jewish cultural infrastructure. Despite all of this, a rapprochement between the Sarajevo Jewish Community members and their religion and tradition is taking place. This phenomenon is partly attributable to the Community’s young religious activist and chazan, Igor Kožemjakin, who has attracted younger members to the religious services.
Date: 2021
Abstract: Background: The importance of community involvement in the response against disease outbreaks has been well established. However, we lack insights into local communities’ experiences in coping with the current COVID-19 pandemic. This study explored both the impact of, and response to, COVID-19 within the Orthodox Jewish communities of Antwerp (Belgium) during the first lockdown period (March 2020 – May 2020).

Methods: We conducted an explorative qualitative study using a participatory approach. First, we performed a community mapping to identify relevant stakeholders. Through the active involvement of a community advisory board and based on qualitative interviews with key-informants and community members, we elicited lived experiences, attitudes, and perceptions towards COVID-19. Interviews were conducted both face-to-face and using online web conferencing technology. Data were analyzed inductively according to the principles of thematic analysis.

Results: Government-issued outbreak control measures presented context-specific challenges to the Orthodox Jewish communities in Antwerp. They related mainly to the remote organization of religious life, and practicing physical distancing in socially and culturally strongly connected communities. Key informants described how existing community resources were rapidly mobilized to adapt to the outbreak and to self-organize response initiatives within communities. This included the active involvement of community and religious leaders in risk communication, which proved to be of great importance to facilitate coverage and uptake of pandemic control measures while protecting essential community values and traditions. Creating bottom-up and community-adapted communication strategies, including addressing language barriers and involving Rabbis in the dissemination of prevention messages, fostered a feeling of trust in government’s response measures. However, unmet information and prevention needs were also identified, such as the need for inclusive communication by public authorities and the need to mitigate the negative effects of stigmatization.

Conclusion: The experiences of Orthodox Jewish communities in Antwerp demonstrate a valuable example of a feasible community-centered approach to health emergencies. Increasing the engagement of communities in local decision-making and governance structures remains a key strategy to respond to unmet information and prevention needs.
Date: 2021
Abstract: As soon as the seriousness of the COVID-19 pandemic became evident, concern began to be expressed in the Jewish community about how its effects might damage aspects of Jewish life. Our July 2020 survey of Jews across the UK was designed to investigate some of these effects and bring some data into policy discussion about the future of the community.

Part of that discussion involves community income, and specifically whether Jews will feel able to donate to charities in the ways they have previously, or if they will continue to pay membership fees to synagogues or make voluntary contributions to cover the Jewish studies programmes, security and other supplementary activities in Jewish schools.

This paper looks at these issues first by examining respondents’ giving behaviours in 2019, and comparing them to their actual or expected behaviours during the first few months of the pandemic. It finds that, as of July 2020, its effects were found to be rather limited – while charitable giving, synagogue membership fees and voluntary contributions to schools were all expected to take a hit, a strong majority indicated no change in their giving behaviour at this time. Moreover, there are some indications that a shift has taken place in people’s tendency towards giving to Jewish charities over general ones. Whether this is part of a longer-term trend or simply a response to the pandemic is unclear.

The study then investigates those who said they were planning to make a ‘negative switch’ in their giving behaviour, to explore the extent to which that change was due to economic factors caused by the pandemic, or two alternative possibilities: their economic situation prior to it, or the strength/weakness of their Jewish identity.

It finds that changes in behaviour are heavily influenced by the economic impact of the pandemic, particularly with respect to synagogue membership fees, but that Jewish identity also plays a part, most acutely in relation to making voluntary contributions to schools.

Date: 2012
Abstract: Książka jest wynikiem interdyscyplinarnych badań dwudziestu ośmiu autorów pracujących przez trzy lata systemem seminaryjnym pod kierownictwem Feliksa Tycha, autora projektu, oraz Moniki Adamczyk-Garbowskiej. Przedstawia próbę kompleksowego zbadania wpływu Holokaustu i okupacji niemieckiej na kondycję nielicznych - w porównaniu z przedwojenną liczbą - ocalałych Żydów polskich. Autorzy wprowadzają czytelnika w świat życia żydowskiego i stosunków polsko-żydowskich w powojennej Polsce od roku 1944 po pierwszą dekadę XXI wieku. Teksty zostały ułożone w czterech blokach tematycznych, które w znacznej mierze odpowiadają istotnym etapom życia żydowskiego w Polsce i jego postrzegania przez większość społeczeństwa, czyli kolejno latom szacowania strat, nadziei i odbudowy, okresowi tabuizacji, zacierania pamięci, wreszcie - sytuacji obecnej. Adresowana zarówno do specjalistów, jak i szerszego kręgu odbiorców książka ta może służyć jako źródło wiedzy, swoisty przewodnik, a także inspiracja do dalszych badań nad następstwami Zagłady w Polsce i w innych krajach. Jest to pierwsza zakrojona na tak szeroką skalę publikacja, która na przykładzie Polski - przed wojną największego skupiska Żydów w Europie i drugiego, po USA, na świecie - ukazuje wpływ Holokaustu na powojenną kondycję Żydów oraz całego społeczeństwa polskiego.

Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska Przedmowa 7
KRAJOBRAZ PO WOJNIE 13
Albert Stankowski, Piotr Weiser Demograficzne skutki Holokaustu 15
Alina Skibińska Powroty ocalałych i stosunek do nich społeczeństwa polskiego 39
Andrzej Żbikowski Morderstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie 71
Tamar Lewinsky Żydowscy uchodźcy i przesiedleńcy z Polski w okupowanych Niemczech 95
Ewa Koźmińska -Frejlak Kondycja ocalałych. Adaptacja do rzeczywistości powojennej (1944–1949) 123
August Grabski Żydzi a polskie życie polityczne (1944–1949) 157
PRÓBY ODBUDOWY ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO 189
Grzegorz Berendt Życie od nowa. Instytucje i organizacje żydowskie (1944–1950) 191
August Grabski, Albert Stankowski Życie religijne społeczności żydowskiej 215
Helena Datner Dziecko żydowskie (1944–1968) 245
Joanna Nalewajko-Kuliko V, Magdalena Ruta Kultura jidysz po II wojnie światowej 283
Monika Adamczyk-Garbowska, Magdalena Ruta Literatura polska i jidysz wobec Zagłady 305
Renata Piątkowska Żydowskie życie artystyczne po Zagładzie 339
Grzegorz Berendt Wpływ liberalizacji politycznej roku 1956 na sytuację Żydów 359
Feliks Tych „Marzec’68”. Geneza, przebieg i skutki kampanii antysemickiej lat 1967/68 385
Edyta Gawron Powojenna emigracja Żydów z Polski. Przykład Krakowa 413
PAMIĘĆ I ZAPOMNIENIE 439
Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski Zamiast macewy. Żydowskie księgi pamięci 441
Eleonora Bergman , Jan Jagi elski Ślady obecności. Synagogi i cmentarze 471
Robert Kuwałek Obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady jako miejsca pamięci 493
Sławomir Kapralski Od milczenia do „trudnej pamięci”. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i jego rola w dyskursie publicznym 527
Bożena Szaynok Kościół katolicki w Polsce wobec problematyki żydowskiej (1944–1989) 553
Małgorzata Melchior Zagłada w świadomości polskich Żydów 583
Hanna Węgrzynek Tematyka Zagłady w podręcznikach szkolnych (1945–2009) 597
Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Świadomość Holokaustu wśród młodzieży polskiej po zmianach systemowych 1989 roku 625
TU I TERAZ 659
Helena Datner Współczesna społeczność żydowska w Polsce a Zagłada 661
Monika Krawczyk Status prawny własności żydowskiej i jego wpływ na stosunki polsko-żydowskie 687
Monika Adamczyk-Garbowska, Magdalena Ruta Od kultury żydowskiej do kultury o Żydach 715
Dariusz Libionka Debata wokół Jedwabnego 733
Joanna Tokarska-Bakir Następstwa Holokaustu w relacjach żydowskich i w pamięci polskiej prowincji w świetle badań etnograficznych 775
Ewa Koźmińska-Frejlak Wdzięczność i zapomnienie. Polacy i Żydzi wobec Sprawiedliwych (1944–2007) 813
Antoni Sułek Zwykli Polacy patrzą na Żydów. Postawy społeczeństwa polskiego wobec Żydów w świetle badań sondażowych (1967–2008) 853
Informacje o autorach 889
Wykaz skrótów 895
Indeks 897
Date: 2015
Abstract: The subject of mental formation of an image about the Other brings together and creates a relationship between areas seemingly not in an obvious connection, such as Cultural Anthro- pology, Imagology, Sociology, and the area of Communication Studies. In other words, the essence of intercultural communication and research is understanding how cultures, subcultures, or, better said, groups generally communicate to others and among themselves. Because any communication is fundamentally intercultural, it means accepting the Other, understanding the cultural game differences and different ways of thinking. Having the central focus of analysis on imagology and ethno-psychology, the theme of the research is to show how the Jewish community of Romania has built their auto-image and hetero-image in recent years. This contributes to observing the construction of identity through multiple attributions that make a differentiating picture. The study aims to show how the identity and alterity are built through images about the Self and images about the Other. This type of analysis has been applied in various ways to different ethnic or cultural communities, as members issued their own perceptions of the world and of alterity, conceptualized through images and symbols. Images about ourselves and about the others have an important role in social construction and they result of, and depend on, how we relate and communicate with the Other. If the socio-mythical-economic portrait of the “Jew” has been so far widely discussed in Andrei Oişteanu’s work (2004), which is based on the stereotypical image of the Jews in European culture until the early 1970s – 1980s, this paper tries to illustrate how the image of the Romanian Jewish community is being perceived today. This research is part of a larger study dealing with life stories as means of intercultural communication and has as a central point the stories of the Shoah survivors.

Translated Title: Greek Jews in Modern Greece
Date: 2020
Abstract: Το ανά χείρας βιβλίο συνιστά μια απόπειρα διερεύνησης της ελληνο-εβραϊκής ταυτοτικής αναφοράς στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, αφού η μοντέρνα εκδοχή της εβραϊκότητας ξεδιπλώνεται με ορόσημο την νεωτερικότητα. Μέσα από την εκπόνηση μιας επιτόπιας εμπειρικής έρευνας επιδιώκεται η διερεύνηση, αφενός του τρόπου με τον οποίο οι Έλληνες/δες Εβραίοι/ες αυτο-προσδιορίζονται, όσον αφορά την ατομική και συλλογική διάσταση της εθνικής, εθνοτικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας, αφετέρου του τρόπου με τον οποίο διακλαδώνονται και συμπλέκονται οι μεταλλαγές και οι μεταμορφώσεις αυτής της ταυτότητας με ορόσημο το Β' Παγκόσμιο πόλεμο.

Η έρευνα εστιάζει συγκριτικά, στις Ισραηλιτικές Κοινότητες των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και του Βόλου, και επιχειρεί να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα. Πως βλέπουν τον εαυτό τους οι Έλληνες/δες Εβραίοι/ες: ως θρησκευτική μειονότητα, ως εθνοτική ομάδα ή απλώς ως κανονικά και πλήρη μέλη της ελληνικής κοινωνίας; Πως αντιλαμβάνονται την ιουδαϊκή τους ταυτότητα: ως θρησκευτική πίστη ή ένταξη, ως τήρηση των ιουδαϊκών τελετουργικών και εθίμων ή ως εθνο-πολιτισμική παράδοση; Ποιες είναι οι επιρροές της μεταβαλλόμενης (εκκοσμικευόμενης) ελληνικής κοινωνίας στην ελληνο-εβραϊκή ταυτότητα; Ποιο ρόλο παίζει το Ισραήλ στην ταυτοτική τους αναφορά; Πως βλέπουν τους μη Εβραίους, Έλληνες συμπολίτες; Με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογικών εργαλείων, μέσα από μια συγκριτική προοπτική τριών γενεών από το τραυματικό γεγονός του Ολοκαυτώματος, εξετάζονται οι εκφράσεις και οι συνιστώσες, οι υποδηλώσεις και οι συνισταμένες, οι διαφοροποιήσεις και οι περιδινήσεις του ταυτοτικού αυτο-προσδιορισμού των Ελλήνων/δων Εβραίων, στη συνεχώς μεταβαλλόμενη και κατά επίπεδα εκκοσμικευμένη, ελληνική κοινωνική πραγματικότητα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Date: 2020
Author(s): Salner, Peter
Date: 2018
Abstract: Kniha sa zaoberá židovskou komunitou v období po novembri 1989. Úvodné časti (Úvod, Výskum, Literatúra) majú informatívny charakter. Ťažisko knihy tvoria tri kapitoly. Prvá z nich, nazvaná Komunita, sumarizuje vznik Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí a jeho vzťahy s náboženskými obcami. Priestor dostala aj charakteristika základných pojomov, súčasné aktivity a dve dôležité inštitúcie židovskej komunity: Dokumentačné stredisko holokaustu a Židovské komunitné múzeum, ktoré pôsobí v priestoroch bratislavskej synagógy.

Druhá kapitola si všíma dva historické sviatky (Pesach a Chanuka), ktoré porovnáva s prejavmi pripomienok holokaustu. Autor analyzuje spoločné a rozdielne znaky, premeny v čase, ale hlavne význam, aký majú tieto príležitosti pre súčasníkov.

V kapitole Symboly autor analyzuje a prepája zdanlivo nesúvisiace fenomény, ako sú synagóga, kaviareň, židovský humor či memoriál Chatama Sofera.

Záver monografie ukazuje, že pre zložité súčasné procesy sú charakteristické tri zdanlivo jednoduché pojmy: zjednodušovanie, individualizácia a najmä selektívny prístup k tradičným religióznym a sviatočným javom. V praxi to znamená prechod od kolektívnej realizácie aktivít k individuálnym prejavom, od verejného k súkromnému a v konečnom dôsledku od komplexného k selektívnemu. Predovšetkým faktor selektívnosti sa javí ako určujúci pri analýze súčasného stavu a úvahách o možných trendoch budúcnosti.
Date: 2020
Abstract: JPR’s COVID-19 survey looks at how Jews have been impacted by the pandemic in terms of their health, jobs, finances, relationships and Jewish lives. The findings are being shared in a series of short reports looking at key policy issues, and this one focuses on the issue of how comfortable Jews feel about attending Jewish activities and events in person.

Drawing on survey responses from July 2020, it finds that whilst Jews situate themselves across the full length of the ‘comfort scale’ (running from very comfortable to very uncomfortable), there is a clear leaning towards the uncomfortable end.

Unsurprisingly, those who are uncomfortable are likely to be in older age bands and/or suffering from health conditions that make them particularly vulnerable to the virus. Similarly, those who have had the virus and continue to suffer from secondary symptoms (i.e. ‘Long COVID’) also tend to be uncomfortable about attending events in person.

However, there are some interesting exceptions. The most elderly appear to feel more comfortable than average, and the youngest age bands (those aged 16-24) feel more uncomfortable than average. Those who have had COVID-19 and recovered feel more comfortable than those who have not. And those who have experienced job losses, or have been furloughed, are rather less comfortable than those whose working loves have remained reasonably stable.

It is also very striking to see that, denominationally, the Strictly Orthodox feel most comfortable about attending in-person events, whereas non-synagogue members feel most uncomfortable. Members of other ‘mainstream’ denominations cluster together in between. However, people’s level of religiosity is actually a slightly better predictor than denomination of how comfortable they feel about attending community activities or events in person – those with strong religiosity are most likely to feel comfortable, and those with weak religiosity most likely to feel uncomfortable.

Perhaps most interestingly, there is an important relationship between how comfortable people feel about attending community activities and events in person, and their general state of mental health. Those showing signs of psychological distress feel notably less comfortable than others.

Brief details about the methodology used in the survey are contained in the report. A more detailed methodological is being prepared and will be available shortly.
Date: 2018
Date: 2015
Abstract: My presentation will draw on the oral history of the Portuguese Jewish Community in XXI century using family histories and life stories of three generations in Portugal, particularly from the Jewish Community of Lisbon. The images that you are seeing here are from the synagogue of Lisbon, called “Shaaré Tikva” or ‘Gates of Hope’, from the beginning of the XX century, that has a symbolic meaning in the history of the Portuguese Jewish Community, in a country that is mainly Catholic by religion. This synagogue is a reflex of the social and historical relationship that was developed over centuries: the synagogue is in one of the main streets of the capital city, but at the time it could not be visible from the street because it was not Catholic. Today I will present the outcome of an anthropological, sociological and historical study over three generations of Portuguese Jews, especially focused on the history of the Sephardim and Ashkenazim in and out of Portugal from the XV century until the present day. I used an ethnographic methodology, doing an extensive ethnographic fieldwork for two years, that allowed me to do an oral reconstruction of their life stories and family memories until modern times, debating issues such as nation, belonging, religion and the meaning of being a Portuguese Jew nowadays. The reconstruction of their history is done taking in account the national and transnational narratives of Europe, Middle-East, Africa and America. It is my intention to contribute for an understanding of the national identity in Portugal and within Europe in a time when questions such as the right of belonging or living is becoming an important part of the public and private discourses.