Search results

Your search found 56 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2
Home  / Search Results
Date: 2018
Date: 2019
Abstract: This edited collection seeks to present a valuable guide to the Jewish contribution to the European integration process, and to enable readers to obtain a better understanding of the unknown Jewish involvement in the European integration project. Adopting both a national and a pan-European approaches, this volume brings together the work of leading international researchers and senior practitioners to cover a wide range of topics with an interdisciplinary approach under three different parts: present challenges, Jews and pan-European identity, and unsung heroes.

1.Jews as the Principal Cosmopolitan, Integrating Element in European Integration

Sharon Pardo and Hila Zahavi

2.Jews in Europe, 2019: Demographic Trends, Contexts and Outlooks

Sergio DellaPergola

3.European Populism and Minorities

Dani Filc

4.Anti-Semitism from a European Union Institutional Perspective

Andras Baneth

5.The Cultural Dimension of Jewish European Identity

Dov Maimon

6.A Union of Minorities

Romano Prodi

7.Contributions of ‘Sefarad’ to Europe

Alvaro Albacete

8.The Trajectory of Jewish Assimilation in Hungary

Janet Kerekes

9.Rising from the Ashes: The Holocaust and the European Integration Project

Michael Mertes

10.The Jewish World’s Ambiguous Attitude toward European Integration

Diana Pinto

11.Walther Rathenau, Foreign Minister of Germany during the Weimar Republic, and the Promotion of European Integration

Hubertus von Morr

12.Fritz Bauer- a German-Jewish Immigrant at Home and the Rule of Law

Franco Burgio

13.Tribute to Simone Veil

Emmanuel Macron
Author(s): Elman, R Amy
Date: 2015
Date: 2019
Abstract: Катастрофа европейского еврейства привела к почти полному исчезновению еврейской общины Германии. Чудо случилось в 1990-х годах, когда русскоязычные евреи стали тысячами прибывать в эту страну. Для местных евреев неожиданная иммиграция казалась удачным шансом, выпавшим еврейским сообществам и обществу в целом. Однако первое поколение русско-еврейских иммигрантов столкнулось с большим числом социальных проблем и трудностей интеграции на рынок труда. К этому следует добавить культурное отчуждение от немецкого общества и серьезные различия в культуре, ментальности и идентичности с местными еврейскими общинами. А также конфликты между старожилами и новоприбывшими относительно желаемых моделей организации еврейской жизни – в силу чего и через тридцать лет после начала иммиграции русские евреи все еще мало представлены в общенациональном еврейском руководстве. И все же, впервые после окончания Второй мировой войны у еврейских общин Германии появился шанс построить плюралистическую модель религиозных, культурных, образовательных и политических проектов. Второе поколение русских евреев Германии не сталкивается с проблемами интеграции, подобные проблемам родителей, и большинство из этого поколения вольется в немецкий средний класс и профессиональную элиту страны – или уже находятся там. Но при этом совершенно непонятно пока, до какой степени второе поколение русских евреев будет искать собственные корни, интересоваться еврейским наследием и участвовать в жизни еврейских общин.
Author(s): Remennick, Larissa
Date: 2007
Author(s): Longman, Chia
Date: 2010
Abstract: In deze bijdrage wordt een synthese gebracht van de resultaten van twee socioculturele
antropologische onderzoeksprojecten in de Antwerpse joodsorthodoxe
gemeenschap die betrekking hebben op de ‘eigenheid’, ‘emancipatie’ en ‘integratie’
van vrouwen. Eerst wordt de betekenis van vrouwelijke religiositeit vanuit het
standpunt van strikt Orthodoxe, waaronder chassidische, vrouwen belicht. Terwijl in
het publieke en institutionele religieus domein mannen de paradigmatische ‘orthodoxe
jood’ zijn, is door de sacralisatie van het dagelijkse leven, de religieuze rol voor
vrouwen niet minder omvattend of belangrijk, maar vooral gesitueerd in de private en
huiselijke sfeer. Ik beargumenteer dat deze vorm van religieuze en gegenderde
eigenheid vanuit een antropologisch en gender-kritisch perspectief niet eenduidig
geïnterpreteerd kan worden in termen van ‘onderdrukking’ dan wel ‘emancipatie’. Het
tweede onderzoeksproject behandelt de problematiek van joodsorthodoxe vrouwen
(gaande van strikt tot modern orthodox) in Antwerpen die religieuze gendernormen
overschrijden door te studeren of werken in de omliggende seculiere maatschappij. De
levensverhalen onthullen zeer verschillende trajecten van vrouwen die de ontmoeting
met de ‘buitenwereld’ dikwijls verrijkend vonden maar ook wel interculturele
conflicten ervoeren. Er wordt besloten dat behoud van culturele eigenheid, naast
emancipatie en integratie van binnen uit de joodsorthodoxe gemeenschap niet
onmogelijk is, maar dat dit minimaal wederzijds dialoog en begrip vereist.

Author(s): Irwin, Vera
Date: 2017
Author(s): Remennick, Larissa
Date: 2017
Abstract: This chapter offers a comparative overview of immigrant trajectories and inte-gration outcomes of Russian-Jewish youths (the so-called 1.5 generation) who immigrated to Israel and Germany with their families over the last 25 years. At the outset, I compare Israeli and German reception contexts and policies and present the generic features of the 1.5 immigrant generation. Next I overview the Israeli research findings on Russian Israeli 1.5ers – their schooling, social mobility, cultural and linguistic practices, parents’ role in their integration, and juxtapose them with (still limited) German data. 󰀀e final section presents two recent German studies of young Russian-Jewish adults and the initial findings from my own study among these immigrants living in four German cities. My interviews with 20 men and women, mostly successful professionals or entrepreneurs, indicate that their upward social mobility was facilitated by the continuous welfare support of their families, school integration programs, and low financial barriers to higher education. Despite common occupation-al and social downgrading of the parental generation in both countries, the 1.5-ers in Israel had to struggle harder to overcome their inherent immigrant disadvantage vs. native peers to access good schools and professional careers. Most young immigrants deem full assimilation in the host country’s main-stream unattainable and opt instead for a bilingual and/or bicultural strategy of integration
Author(s): Cohen, Martine
Date: 2000
Author(s): Bogen, Marthe
Date: 2015
Date: 2011
Date: 2014
Abstract: In den sich ausdifferenzierenden Lebenswelten der Jüdinnen und Juden in der Schweiz sind in den letzten Jahrzehnten vermehrt neue Konflikte zutage getreten: Einerseits sind die Stellung der jüdischen Frauen in Gemeinden und Gottesdiensten sowie der Umgang mit Ehen zwischen jüdischen und nichtjüdischen Partnern und deren Kindern vermehrt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Andererseits bilden charedische, das heisst streng orthodoxe Gemeinschaften ausserhalb der Einheitsgemeinden eine jüdische Milieugesellschaft, die als eine eigene Lebenswelt wahrgenommen wird.
Hinzu kommt, dass heute in Israel beinahe so viele jüdische Schweizer und Schweizerinnen leben, wie es Juden und Jüdinnen in Gemeinden in der Schweiz gibt.
Das Bild der jüdischen Schweizer und Schweizerinnen ist also höchst vielfältig. In diesen unterschiedlichen Lebenswelten stellen sich Fragen nach dem Regelwerk von Selbstorganisation, nach dem religiösen Wertekanon und den systemischen Wirkungen in- und ausserhalb der jüdischen Gemeinden.
Im Zentrum der in diesem Band versammelten Beiträge stehen die so genannten Einheitsgemeinden, unter deren Dach die unterschiedlichen religiösen Richtungen unter Führung eines zumeist orthodoxen Rabbinats stehen. In diesen Gemeinden fühlt sich ein grosser Teil der Juden und Jüdinnen in der Schweiz beheimatet. Die Auseinandersetzungen zwischen orthodoxen, konservativen und liberalen Flügeln des Judentums haben diesen Willen zur Einheit immer wieder vor die Frage von Inklusion und Exklusion gestellt.

Inhalt

Jacques Picard: Konfliktuelle Vielfalt und sekundäre Pluralisierung. Zum Werte- und Traditionswandel im Schweizer Judentum heute
Isabel Schlerkmann: Orte des Wissens. Zum Interesse am Judentum in der Schweiz – ein Streiflicht
Christian Bolliger: Judentum in der Direktdemokratie. Schächtverbot und Anerkennungsfrage aus politologischer Perspektive
Daniel Gerson: Pluralisierungen und Polarisierungen. Jüdische Reformbewegungen in der Schweiz 1950–2010
Valérie Rhein: Konservativer als die Halacha? Die Frau im Judentum und die Bat-Mizwa in Deutschschweizer Einheitsgemeinden
Madeleine Dreyfus: Mischehe oder Übertritt. Drei Lebensentwürfe
Leonardo Fridman: Religionsunterricht und jüdische Tagesschulen in der Schweiz
Sabina Bossert: Alija von Schweizer Jüdinnen und Juden nach Israel
Author(s): Markens, Henri
Date: 2009
Date: 2007
Abstract: Key Points:

General:
• Faith communities tend to be heterogeneous rather than homogenous and the diversity of all faith communities must be recognised.
• Public policymakers need to be aware of cultural sensitivities in devel-oping policies that promote cohesion and integration. This can only be achieved through promoting shared values whilst acknowledging the positive contribution that the diverse minority make to Britain.
• Government must be sensitive, astute and acknowledge that integra-tion takes time. The Home Office has acknowledged in the past, one size does not fit all and a tailor-made approach to cohesion is needed. Inequality and poverty need to be tackled to achieve social cohesion.
• The Government has provided welcomed support for voluntary sector initiatives and worked in partnership with them in building cohesion through a variety of programmes. However, the public sector needs to encourage the sustainability of these projects and good practice by fo-cussing on both a long term strategic framework and longer term fund-ing cycles for these projects.
• There is a need to understand the complexity of religious belief and faith communities and their different needs. In addition, there needs to be an acknowledgement by policymakers that communities have a wide range of views on many issues.
• There are many instances where ethnic and faith minority communi-ties work together on issues where we are all affected. However, while sometimes communities and individuals within them agree on issues, sometimes they disagree. The essential thing is to build a framework for open and respectful dialogue where good relationships are main-tained through better communication.
• It is evident that British citizens increasingly have multi-dimensional identities. In particular more work needs to be done to explore the rela-tionship between faith and ethnicity.

Specific:
• The Jewish community is diverse.
• The Jewish community sees itself as simultaneously a people, faith and ethnic group. It is not useful to compartmentalise these identities.
• British Jewry has developed over several centuries a notion of ‘inte-gration without assimilation’.
• Jewish experience of immigration shows that integration can happen but takes time, in particular in terms of institutional development.
• The Jewish community promotes inter and intra communal initiatives on a number of levels in the areas of social cohesion, education, community development, interfaith relations, social action and welfare. Strategic national, regional and grassroots projects exist that are sup-ported by the public, private and voluntary sectors
• Rising numbers of antisemitic attacks is a concern that needs to be tackled.
• The Jewish community is keen to promote good community relations.
• Jewish schools can be agents of social cohesion and promoters of ac-tive citizenship.
Date: 2000
Author(s): Remennick, Larissa
Date: 2005
Author(s): Kiesel, Doron
Date: 2010
Author(s): Wanounou, Dana
Date: 2016
Abstract: This study aims at explaining the motivations behind 15 Scandinavian Jews’ decision to volunteer for the Israel Defense Forces (IDF). The study explores why they had a desire to volunteer for the IDF, and analyzes their motivations in a contextual relation to Israel and the Scandinavian Jewish diaspora. The study identifies three central motivations among the informants to volunteer for the IDF. These are Zionist motivations, motivations connected with the Jewish faith and motivations connected with a desire to be integrated into Israeli society. The informants express a strong conviction in the Zionist credo. The desire to support the state through military service is related to their identification with the Jewish people. By volunteering for the IDF, the informants express that they contribute to the preservation of Jewish existence and Jewish self-determination. Motivations connected with the Jewish faith are also present among the informants. However, these motivations vary according to the individual informants’ observance of Jewish law. The study suggests that the observant informants regard service in the IDF as a secular, but necessary undertaking in order to reach the religious goal of building an exemplary Jewish society that can fulfill the covenant with God. The non-observant informants express that their service in the IDF allowed them to give up traditional Jewish lifestyles brought from Scandinavia, because the IDF provided them with a more modern and secular Jewish universe of meaning. The study identifies a desire to be integrated into Israeli society as a central motivation for why the informants have volunteered for the IDF. The IDF has gained the position as an important arena for integration of Jewish immigrants, as well as being a central provider of national values to its conscripts. The informants express that IDF service has contributed to the shaping of an Israeli identity. Integration to Israel through IDF service thus contains aspects of transformations from Scandinavian diaspora Jews to Israeli Jews.