Search results

Your search found 102 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3
Home  / Search Results
Date: 2020
Abstract: Germany’s acceptance of its direct responsibility for the Holocaust has strengthened its relationship with Israel and has led to a deep commitment to combat antisemitism and rebuild Jewish life in Germany. As we draw close to a time when there will be no more firsthand experience of the horrors of the Holocaust, there is great concern about what will happen when German responsibility turns into history. Will the present taboo against open antisemitism be lifted as collective memory fades? There are alarming signs of the rise of the far right, which includes blatantly antisemitic elements, already visible in public discourse. But it is mainly the radicalization of the otherwise moderate Muslim population of Germany and the entry of almost a million refugees since 2015 from Syria, Iraq, and Afghanistan that appears to make German society less tolerant and somewhat less inhibited about articulating xenophobic attitudes. The evidence is unmistakable—overt antisemitism is dramatically increasing once more.

The Future of the German-Jewish Past deals with the formidable challenges created by these developments. It is conceptualized to offer a variety of perspectives and views on the question of the future of the German-Jewish past. The volume addresses topics such as antisemitism, Holocaust memory, historiography, and political issues relating to the future relationship between Jews, Israel, and Germany. While the central focus of this volume is Germany, the implications go beyond the German-Jewish experience and relate to some of the broader challenges facing modern societies today.
Date: 2017
Abstract: How is the Holocaust taught in schools? How do students make sense of this challenging subject? How are people affected by visits to Holocaust memorial sites?

Empirical research on teaching and learning about the Holocaust that tackles these and other questions has grown rapidly over the past fifteen years, a period marked by the professionalization and expansion of the field. In 2013, the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) decided to carry out a study to establish a picture of this emerging field of research. A multilingual expert team mandated to collect and review research in fifteen languages identified nearly 400 studies resulting in more than 600 publications. Three years of work resulted in the book "Research in Teaching and Learning about the Holocaust: A Dialogue Beyond Borders" (March 2017), which carries the field beyond anecdotal reflections and moral arguments.

Download a pdf copy of the publication

This systematic review includes research conducted in most IHRA Member Countries as well as several non-member countries. The multilingual focus of the project enables cross-cultural analyses and the transfer of knowledge between various regions and countries. The book’s two parts present the research first by language and then by selected themes. This innovative transnational, trans-lingual study reflects IHRA’s core mission: to shape and advance teaching and learning about the Holocaust worldwide.

The second outcome is a set of bibliographies in fifteen languages. These bibliographies comprise references to empirical research on teaching and learning about the Holocaust. They also include abstracts or summaries of most of publications. Each bibliography includes research from a single language or related group of languages (both geographically related or linguistically related).
Date: 2017
Abstract: From the Foreword:

The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) Education Research Project aims to provide an overview of empirical research on teaching and learning about the Holocaust (TLH) with a cross-cultural and multilingual perspective. The outcomes include transferring knowledge between various regions and countries, intensifying dialogue between scholars and educational decision makers and enhancing networking among researchers.

To fulfill these aims, in 2012 the IHRA established a Steering Committee and tasked a team of researchers with skills in a large range of languages. Early in the process, the decision was made to focus upon research which deals with deliberate efforts to educate about the Holocaust and to limit the search accordingly. This decision
meant there was a focus on both teaching and learning. The teaching focused on school settings – although there is also some explicit instruction at museums and sites of memory. Certainly, learning takes place in both school settings and museums/ sites of memory. This focus meant that some areas of scholarship are generally not
included in this collection. Firstly, non-empirical work, which is extensive and important, was beyond the scope of this research. Secondly, analyses of materials such as curricula, films, and textbooks were also beyond the scope.

The Education Research Project culminated in the publication of volume 3 of the IHRA book series Research in Teaching and Learning about the Holocaust: A Dialogue Beyond Borders, edited by Monique Eckmann, Doyle Stevick and Jolanta Ambrosewicz-Jacobs. The book is available in hard copy for purchase and as a free PDF download.

The second outcome is this set of eight bibliographies. These eight bibliographies comprise references to empirical research on teaching and learning about the Holocaust. They also include abstracts or summaries of most of publications. Each bibliography includes research from a single language or related group of languages
(both geographically related or linguistically related). The research team identified almost 400 studies resulting in roughly 640 publications in fifteen languages that are grouped in the following eight language sets:
German, Polish, French, the languages of the Nordic countries, Romance languages other than French (specifically Spanish, Portuguese and Italian), East-Slavic languages (Belarussian, Russian and Ukrainian), English and Hebrew.

The bibliographies presented here contain titles in the original language and translations in English, as well as abstracts in English that were either written by the original authors, written by the research team or its contributors (or translated into English by the team). This set of bibliographies provides a unique tool for researchers
and educators, allowing them to gain insight into educational research dealing with teaching and learning about the Holocaust, not only in their own language, but also in languages they are not familiar with. We hope that this publication and these abstracts will provide a tool that facilitates research across language borders and contributes to further exchange, discussion and cooperation between researchers and educators as well as the creation of international and cross-language networks.
Date: 2012
Abstract: Książka jest wynikiem interdyscyplinarnych badań dwudziestu ośmiu autorów pracujących przez trzy lata systemem seminaryjnym pod kierownictwem Feliksa Tycha, autora projektu, oraz Moniki Adamczyk-Garbowskiej. Przedstawia próbę kompleksowego zbadania wpływu Holokaustu i okupacji niemieckiej na kondycję nielicznych - w porównaniu z przedwojenną liczbą - ocalałych Żydów polskich. Autorzy wprowadzają czytelnika w świat życia żydowskiego i stosunków polsko-żydowskich w powojennej Polsce od roku 1944 po pierwszą dekadę XXI wieku. Teksty zostały ułożone w czterech blokach tematycznych, które w znacznej mierze odpowiadają istotnym etapom życia żydowskiego w Polsce i jego postrzegania przez większość społeczeństwa, czyli kolejno latom szacowania strat, nadziei i odbudowy, okresowi tabuizacji, zacierania pamięci, wreszcie - sytuacji obecnej. Adresowana zarówno do specjalistów, jak i szerszego kręgu odbiorców książka ta może służyć jako źródło wiedzy, swoisty przewodnik, a także inspiracja do dalszych badań nad następstwami Zagłady w Polsce i w innych krajach. Jest to pierwsza zakrojona na tak szeroką skalę publikacja, która na przykładzie Polski - przed wojną największego skupiska Żydów w Europie i drugiego, po USA, na świecie - ukazuje wpływ Holokaustu na powojenną kondycję Żydów oraz całego społeczeństwa polskiego.

Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska Przedmowa 7
KRAJOBRAZ PO WOJNIE 13
Albert Stankowski, Piotr Weiser Demograficzne skutki Holokaustu 15
Alina Skibińska Powroty ocalałych i stosunek do nich społeczeństwa polskiego 39
Andrzej Żbikowski Morderstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie 71
Tamar Lewinsky Żydowscy uchodźcy i przesiedleńcy z Polski w okupowanych Niemczech 95
Ewa Koźmińska -Frejlak Kondycja ocalałych. Adaptacja do rzeczywistości powojennej (1944–1949) 123
August Grabski Żydzi a polskie życie polityczne (1944–1949) 157
PRÓBY ODBUDOWY ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO 189
Grzegorz Berendt Życie od nowa. Instytucje i organizacje żydowskie (1944–1950) 191
August Grabski, Albert Stankowski Życie religijne społeczności żydowskiej 215
Helena Datner Dziecko żydowskie (1944–1968) 245
Joanna Nalewajko-Kuliko V, Magdalena Ruta Kultura jidysz po II wojnie światowej 283
Monika Adamczyk-Garbowska, Magdalena Ruta Literatura polska i jidysz wobec Zagłady 305
Renata Piątkowska Żydowskie życie artystyczne po Zagładzie 339
Grzegorz Berendt Wpływ liberalizacji politycznej roku 1956 na sytuację Żydów 359
Feliks Tych „Marzec’68”. Geneza, przebieg i skutki kampanii antysemickiej lat 1967/68 385
Edyta Gawron Powojenna emigracja Żydów z Polski. Przykład Krakowa 413
PAMIĘĆ I ZAPOMNIENIE 439
Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski Zamiast macewy. Żydowskie księgi pamięci 441
Eleonora Bergman , Jan Jagi elski Ślady obecności. Synagogi i cmentarze 471
Robert Kuwałek Obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady jako miejsca pamięci 493
Sławomir Kapralski Od milczenia do „trudnej pamięci”. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i jego rola w dyskursie publicznym 527
Bożena Szaynok Kościół katolicki w Polsce wobec problematyki żydowskiej (1944–1989) 553
Małgorzata Melchior Zagłada w świadomości polskich Żydów 583
Hanna Węgrzynek Tematyka Zagłady w podręcznikach szkolnych (1945–2009) 597
Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Świadomość Holokaustu wśród młodzieży polskiej po zmianach systemowych 1989 roku 625
TU I TERAZ 659
Helena Datner Współczesna społeczność żydowska w Polsce a Zagłada 661
Monika Krawczyk Status prawny własności żydowskiej i jego wpływ na stosunki polsko-żydowskie 687
Monika Adamczyk-Garbowska, Magdalena Ruta Od kultury żydowskiej do kultury o Żydach 715
Dariusz Libionka Debata wokół Jedwabnego 733
Joanna Tokarska-Bakir Następstwa Holokaustu w relacjach żydowskich i w pamięci polskiej prowincji w świetle badań etnograficznych 775
Ewa Koźmińska-Frejlak Wdzięczność i zapomnienie. Polacy i Żydzi wobec Sprawiedliwych (1944–2007) 813
Antoni Sułek Zwykli Polacy patrzą na Żydów. Postawy społeczeństwa polskiego wobec Żydów w świetle badań sondażowych (1967–2008) 853
Informacje o autorach 889
Wykaz skrótów 895
Indeks 897
Editor(s): Pearce, Andy
Date: 2018
Abstract: Remembering the Holocaust in Educational Settings brings together a group of international experts to investigate the relationship between Holocaust remembrance and different types of educational activity through consideration of how education has become charged with preserving and perpetuating Holocaust memory and an examination of the challenges and opportunities this presents.

The book is divided into two key parts. The first part considers the issues of and approaches to the remembrance of the Holocaust within an educational setting, with essays covering topics such as historical culture, genocide education, familial narratives, the survivor generation, and memory spaces in the United States, United Kingdom, and Germany. In the second part, contributors explore a wide range of case studies within which education and Holocaust remembrance interact, including young people’s understanding of the Holocaust in Germany, Polish identity narratives, Shoah remembrance and education in Israel, the Holocaust and Genocide Centre of Education and Memory in South Africa, and teaching at Deakin University, Melbourne, Australia.

Table of Contents
Series editors’ foreword

Preface

Acknowledgements

Introduction

Education, remembrance, and the Holocaust: towards pedagogic memory-work

Andy Pearce

Part I: Issues, approaches, spaces

1. Lessons at the limits: on learning Holocaust history in historical culture

Klas-Göran Karlsson

2. The anatomy of a relationship: the Holocaust, genocide, and education in Britain

Andy Pearce

3. Väterliteratur: remembering, writing, and reconciling the familial past

Carson Phillips

4. Memories of survivors in Holocaust education

Wolf Kaiser

5. Figures of memory at the United States Holocaust Memorial Museum

Michael Bernard-Donals

6. Imperial War Museums: reflecting and shaping Holocaust memory

Rachel Donnelly

7. Beyond learning facts: teaching commemoration as an educational task in German memorials sites for the victims of National Socialist crimes

Martin Schellenberg

Part II: National perspectives, contexts, and case studies

8. Hitler as a figure of ignorance in young people's incidental accounts of the Holocaust in Germany

Peter Carrier

9. Who was the victim and who was the saviour? The Holocaust in Polish identity narratives

Mikołaj Winiewski, Marta Beneda, Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, and Marta Witkowska

10. Conveying the message of Holocaust survivors: Shoah remembrance and education in Israel

Richelle Budd Caplan and Shulamit Imber

11. Holocaust education in the US: a pre-history, 1939–1960

Thomas D. Fallace

12. The Presence of the past: creating a new Holocaust and Genocide Centre of Education and Memory in post-Apartheid South Africa

Tali Nates

13. Educational bridges to the intangible: an Australian perspective to teaching and learning about the Holocaust

Tony Joel, Donna-Lee Frieze, and Mathew Turner

14. Myths, misconceptions, and mis-memory: Holocaust education in England

Stuart Foster
Author(s): Foster, Stuart
Date: 2013
Author(s): Tollerton, David
Date: 2020
Date: 2012
Abstract: Cet ouvrage dirigé par Jacques et Ygal Fijalkow découle du colloque qui s'est tenu en 2011 à Lacaune sur le thème des voyages de mémoire de la Shoah (colloque soutenu par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah). Enseignants, personnels des musées mémoriaux, témoins de la Shoah, acteurs institutionnels, experts et universitaires y livrent leurs regards et leurs analyses sur les voyages d'étude sur la Shoah.

Enseigner la Shoah n’est pas chose facile. Tous les enseignants le savent. Dans le souci de développer des formes nouvelles d’enseignement, certains ont trouvé une solution : sortir de la classe et aller avec leurs élèves sur des lieux de mémoire. Cette façon de faire, dans un contexte de développement des voyages en général, est en plein développement.Du côté des pouvoirs publics, la formule a plu et les soutiens arrivent de sorte que le nombre de voyages augmente d’année en année. Le succès aidant, un débat est né : qu’apportent véritablement ces voyages de mémoire aux élèves qui y participent ?

C’est sur cette toile de fond que cet ouvrage a été rédigé. On y trouvera des éclairages sur ce qu’apportent les institutions spécialisées dans ce domaine. On pourra y voir également comment les choses se passent, aussi bien lors de la préparation que sur les lieux de mémoire eux-mêmes. Et ceci en France mais aussi chez nos voisins anglais, belges, espagnols, italiens, suisses, ainsi qu’en Israël. Le cas d’Auschwitz est privilégié, mais d’autres lieux sont également examinés.
Date: 2016
Abstract: Der Fachkräfteaustausch "Commitment without Borders – Transnational Network against Antisemitism" zwischen Deutschland und der Türkei ist ein Partnerprojekt von KIgA und den Organisationen Toplum Gönüllüleri Vakfi (TOG) und Karakutu („Blackbox“) aus Istanbul. Das Projekt befasst sich mit den unterschiedlichen Erfahrungen, Herausforderungen und Chancen von historisch-politischer Bildung zum Holocaust und der kritischen Auseinandersetzung mit Antisemitismus in beiden Ländern.

Im gegenseitigen Austausch erkunden Praktiker_innen aus Wissenschaft, außerschulischer Bildung und Gedenkstättenpädagogik die Geschichte und Gegenwart von Vorurteilen, Diskriminierung und politischer Gewalt sowie der Erinnerungskulturen in den jeweiligen nationalen Kontexten. Im Rahmen gemeinsamer Studienreisen, Workshops und Fachtagungen setzen sie sich mit aktuellen Diskursen auseinander, lernen pädagogische Akteure, Ansätze und Methoden kennen und entwickeln gemeinsam Handlungsstrategien. Erste Ergebnisse aus dem gemeinschaftlichen Lern- und Arbeitsprozess werden in Form der vorliegenden Publikation zugänglich gemacht.

Im ersten Kapitel mit dem Titel "Theorie Antisemitismus und Holocaust Education – Hintergründe und Diskurse" vermitteln Projektteilnehmer_innen Einblicke in Diskurse und zeigen die unterschiedlichen gesellschaftlichen Voraussetzungen in der Türkei und in Deutschland auf.

Das zweite Kapitel mit dem Titel "Praxis Einblicke in die pädagogische Arbeit" umfasst die Darstellung einiger der Methoden, die im Laufe des Projektes durchgeführt, diskutiert und bearbeitet wurden. Der Auswahl liegt der Wunsch nach Vermittlung einer möglichst großen Diversität von pädagogische-didaktischen Zugängen wie auch inhaltlichen Bezügen des Themenfelds zugrunde.

Das dritte Kapitel mit dem Titel "Reflexionen Rückblicke auf das Projekt und Ausblicke in die Zukunft" bezieht sich auf den diskursiven und produktiven Charakter des Projekts. Es spiegelt die kritischen Reflexionen und intensiven Diskussionen zu den im Laufe des Projektes vorgestellten, angedachten und besprochenen Inhalten und gibt somit einen vertieften Einblick in die partnerschaftliche Arbeit und den intensiven Austausch.

Die Publikation schließt mit einem Serviceteil, in dem sich die Projektpartner in beiden Ländern vorstellen.
Date: 2014
Abstract: The article investigates what research tells us about the dynamics of educational practice in both formal and informal education about the Holocaust. It poses questions such as whether it is possible to identify good practices on a political and/or educational level, whether there are links between education about the Holocaust and human rights education, and how education about the Holocaust relates to attitudes toward Jews. Examples of both international studies (such as those by the Fundamental Rights Agency of the EU and the American Jewish Committee) and some national surveys on education about the Holocaust are discussed, followed by an analysis of empirical studies from Poland based on focus group interviews and individual interviews with educators. The choice of case study was based on the historical fact that occupied Poland was the site of the murder of almost 5 million Jews, including 3 million Polish Jews.

In many cases a strong association with a Polish sense of victimhood based on the memory of the terror and the murder of almost 2 million ethnic Poles during WWII creates conflicting approaches and generates obstacles to providing education about Jewish victims. Nevertheless, following the fall of communism, the number of educational initiatives designed to teach and learn about the Shoah is steadily increasing. The article presents tips for successful programmes of education about the Holocaust which can be generalised for any type of quality education, but are primarily significant for education about tolerance and education aimed at reducing prejudice, counteracting negative stereotypes and preventing discrimination.
Editor(s): Kucia, Marek
Date: 2011
Author(s): Subotic, Jelena
Date: 2019
Abstract: Yellow Star, Red Star asks why Holocaust memory continues to be so deeply troubled—ignored, appropriated, and obfuscated—throughout Eastern Europe, even though it was in those lands that most of the extermination campaign occurred. As part of accession to the European Union, Jelena Subotić shows, East European states were required to adopt, participate in, and contribute to the established Western narrative of the Holocaust. This requirement created anxiety and resentment in post-communist states: Holocaust memory replaced communist terror as the dominant narrative in Eastern Europe, focusing instead on predominantly Jewish suffering in World War II. Influencing the European Union's own memory politics and legislation in the process, post-communist states have attempted to reconcile these two memories by pursuing new strategies of Holocaust remembrance. The memory, symbols, and imagery of the Holocaust have been appropriated to represent crimes of communism.

Yellow Star, Red Star presents in-depth accounts of Holocaust remembrance practices in Serbia, Croatia, and Lithuania, and extends the discussion to other East European states. The book demonstrates how countries of the region used Holocaust remembrance as a political strategy to resolve their contemporary "ontological insecurities"—insecurities about their identities, about their international status, and about their relationships with other international actors. As Subotić concludes, Holocaust memory in Eastern Europe has never been about the Holocaust or about the desire to remember the past, whether during communism or in its aftermath. Rather, it has been about managing national identities in a precarious and uncertain world.
Author(s): Katz, Dovid
Date: 2017
Abstract: The paper argues that the recent history of Holocaust Studies in Lithuania is characterized by major provision (for research, teaching and publishing) coming from state-sponsored agencies, particularly a state commission on both Nazi and Soviet crimes. Problematically, the commission is itself simultaneously active in revising the narrative per se of the Holocaust, principally according to the ‘Double Genocide’ theories of the 2008 Prague Declaration that insists on ‘equalization’ of Nazi and Soviet crimes. Lithuanian agencies have played a disproportionate role in that declaration, in attempts at legislating some of its components in the European Parliament and other EU bodies, and ‘export’ of the revisionist model to the West. Much international support for solid independent Lithuanian Holocaust researchers and NGOs was cut off as the state commission set out determinedly to dominate the field, which is perceived to have increasing political implications in East-West politics. But this history must not obscure an
impressive list of local accomplishments. A tenaciously devoted group of Holocaust survivors themselves, trained as academics or professionals in other fields, educated themselves to publish books, build a mini-museum (that has defied the revisionists) within the larger state-sponsored Jewish museum, and worked to educate both pupils and the wider public. Second, a continuing stream of non-Jewish Lithuanian scholars, educators, documentary
film makers and others have at various points valiantly defied state pressures and contributed significantly and selflessly. The wider picture is that Holocaust Studies has been built most successfully by older Holocaust survivors and younger non-Jews, in both groups often by those coming to work in it from other specialties out of a passion for justice and truth in history, while lavishly financed state initiatives have been anchored in the inertia of nationalist regional politics.
Date: 2013
Author(s): Misco, Thomas
Date: 2008