Search results

Your search found 57 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2
Home  / Search Results
Author(s): Katz, Dovid
Date: 2017
Abstract: The paper argues that the recent history of Holocaust Studies in Lithuania is characterized by major provision (for research, teaching and publishing) coming from state-sponsored agencies, particularly a state commission on both Nazi and Soviet crimes. Problematically, the commission is itself simultaneously active in revising the narrative per se of the Holocaust, principally according to the ‘Double Genocide’ theories of the 2008 Prague Declaration that insists on ‘equalization’ of Nazi and Soviet crimes. Lithuanian agencies have played a disproportionate role in that declaration, in attempts at legislating some of its components in the European Parliament and other EU bodies, and ‘export’ of the revisionist model to the West. Much international support for solid independent Lithuanian Holocaust researchers and NGOs was cut off as the state commission set out determinedly to dominate the field, which is perceived to have increasing political implications in East-West politics. But this history must not obscure an impressive list of local accomplishments. A tenaciously devoted group of Holocaust survivors themselves, trained as academics or professionals in other fields, educated themselves to publish books, build a mini-museum (that has defied the revisionists) within the larger state-sponsored Jewish museum, and worked to educate both pupils and the wider public. Second, a continuing stream of non-Jewish Lithuanian scholars, educators, documentary film makers and others have at various points valiantly defied state pressures and contributed significantly and selflessly. The wider picture is that Holocaust Studies has been built most successfully by older Holocaust survivors and younger non-Jews, in both groups often by those coming to work in it from other specialties out of a passion for justice and truth in history, while lavishly financed state initiatives have been anchored in the inertia of nationalist regional politics.
Date: 2013
Author(s): Misco, Thomas
Date: 2008
Date: 2002
Abstract: The debate about Jan Tomasz Gross’s Neighbors (2000) in which the author gave a detailed description of the collective murder of the Jewish community of Jedwabne by its ethnic Polish neighbors on July 10, 1941, has been the most important and longest-lasting in post-communist Poland. The publication of Neighbors raised important issues such as the rewriting of the history of Polish-Jewish relations during the Second World War, of modern national history, and the reevaluation of the collective self-image of Poles themselves as having been solely victims. The article places the discussion within the context of two approaches to the collective past—first, the self-critical approach that challenges the old, biased representation of Polish-Jewish relations and the Polish self-image
as victims; and second, the defensive approach that seeks to maintain the older representations of Polish-Jewish relations and the Polish self-image. A general description of the debate is presented, followed by an analysis of
its various stages and dynamics. The conduct of the investigation by the Institute of National Memory (IPN) into the Jedwabne massacre and the official commemoration on the sixtieth anniversary of the crime are two crucial events that demonstrate that important segments of the Polish political and cultural elite are capable of overcoming its dark past. At the same time, reactions of the right-wing nationalist political and cultural elites and their supporters reveal that the defensive approach continues to exert influence in public life. Only time will tell if this latter phenomenon
will become marginal.
Abstract: #AtmintisAtsakomybeAteitis
Atmintis. Atsakomybė. Ateitis. Tai yra nuoseklūs laiptai, vedantys link realių teigiamų pokyčių
visuomenėje. Demokratijos ir tolerancijos ateitis priklauso nuo atminties ir prisiimtos atsakomybės,
leidžiančių žengti toliau. Žingsnis į ateitį – apžvelgus, įvertinus ir pasirėmus geriausių iniciatyvų prieš
diskriminaciją patirtimi – toks yra šio projekto tikslas.
Nuosekliai dirbant žmogaus teisių užtikrinimo ir tolerancijos sklaidos bei švietimo srityje Lietuvos žydų
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė subūrė ekspertų grupę iš Lietuvos žmogaus teisių ekspertų,
bendruomenių aktyvistų, akademinės visuomenės atstovų ir užsienio ekspertų. Ši grupė ėmėsi ambicingos
užduoties - kurti veiksmingas ir kokybiškas rekomendacijas dėl veiksmų, kovojant su antisemitizmu ir
romafobija Lietuvoje.
Inicijavusi tyrimus ir remdamasi jų rezultatais, pasitelkusi mokslinius darbus bei geruosius pavyzdžius,
analizuoti projektai ir socialines iniciatyvos, prisidėjusios prie ksenofobijos apraiškų mažinimo Lietuvos
visuomenėje. Grupė ekspertų ruošė rekomendacijas ir išvadas, apie veiksmus, kurie geriausiai pasiekia
tikslines grupes ir turi esminį poveikį, skleidžiant toleranciją, keičiant visuomenės požiūrį į žydų bei romų
tautines bendruomenes, bei integruojant pažeidžiamiausias grupes į visuomenę.
Naujosios rekomendacijos teikiamos EVZ fondui ir viešinamos Europos sąjungos lygmeniu.
Šių rekomendacijų pagrindu EVZ fondas formuos tolimesnių programų gaires, kovojant su antisemitizmo,
romafobijos ir ksenofobijos apraiškomis Europos šalyse. Jomis vadovaujantis, bus siekiama efektyviai
šalinti Lietuvos visuomenėje netoleranciją skatinančius stereotipus, mažinti atskirtį tarp etninių sluoksnių,
užkirsti kelią įvairioms neapykantos „kitokiems“ apraiškoms.
Projektą lydėjo informacinė kampanija #AtmintisAtsakomybeAteitis socialiniuose tinkluose, ruošti
straipsniai Lietuvos žiniasklaidoje, įvairūs renginiai, orientuoti į visuomenės švietimą apie tragišką žydų ir
romų patirtį Holokausto metu ir sklaidantys ksenofobinius mitus.
Sukurtos rekomendacijos pristatytos baigiamojoje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje paminėti
tarptautinę dieną prieš fašizmą ir antisemitizmą. Konferencija bei kiti renginiai padėjo plėtoti efektyvų valdžios institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus dialogą, pasidalinti patirtimi ir rekomendacijomis, siekiant
užtikrinti tautinių bendruomenių teisių ir laisvių įtvirtinimą bei įgyvendinimą, demokratinių procesų ir
pilietinės visuomenės Lietuvoje stiprinimą ir tolerancijos sklaidą.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė projektą vykdė kartu su partneriais:
Romų visuomenės centras
Lietuvos žmogaus teisių centras
Moterų informacijos centras
Projektą „Rekomendacijų dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje, paruošimas ir
viešinimas“ rėmė:
EVZ fondas (Vokietija). („Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ vok. – tai „Atmintis, Atsakomybė,
Ateitis“ liet). Fondas remia sistemingus ir ilgalaikius tyrimus, analizuojančius romų ir žydų diskriminavimą
bei marginalizaciją Europoje.
Date: 2015
Date: 2015
Date: 2001
Author(s): Kucia, Marek
Date: 2001
Abstract: Sixty years after KL Auschwitz had been established by the Nazis on the outskirts of Oświęcim, a town in occupied Poland, to serve primarily as a ‘concentration camp’ for the Polish political prisoners and later as the major site of the ‘final solution of the Jewish question’, and 55 years after its nightmare ended through the liberation by the Soviet Army, a national representative survey of public opinion was conducted to measure the significance, knowledge and symbolism of KL Auschwitz among Poles today.1 This was the first comprehensive nation-wide survey of public opinion about Auschwitz in Poland. It covered some of the issues addressed in earlier surveys carried out since 1995.2 The survey was a part of a larger research project that deals with the changing perception and attitudes of Poles to Auschwitz in 1990s. This project also includes archival research, content analysis of the media and school text books, and empirical quantitative and qualitative research among the Polish visitors to the State Museum Auschwitz-Birkenau in Oświęcim and the Museum’s staff. The project in general and the survey in particular have been undertaken to fill in the gap of knowledge and understanding of the Polish perceptions of and attitudes to what is a painful historical fact, a complex symbol and a matter of controversies. A research objective also was to provide cognitive background to educational activities about Auschwitz in Poland and world-wide, in particular to the activities of the State Museum Auschwitz-Birkenau as well as Polish and international school curricula designers and textbook writers.
Author(s): Echikson, William
Date: 2019
Date: 2016
Abstract: This book is the first comprehensive study of postwar antisemitism in the Netherlands. It focuses on the way stereotypes are passed on from one decade to the next, as reflected in public debates, the mass media, protests and commemorations, and everyday interactions. The Holocaust, Israel and 'the Jew' explores the ways in which old stories and phrases relating to 'the stereotypical Jew' are recycled and modified for new uses, linking the antisemitism of the early postwar years to its enduring manifestations in today's world.

The Dutch case is interesting because of the apparent contrast between the Netherlands' famous tradition of tolerance and the large numbers of Jews who were deported and murdered in the Second World War. The book sheds light on the dark side of this so-called 'Dutch paradox,' in manifestations of aversion and guilt after 1945. In this context, the abusive taunt 'They forgot to gas you' can be seen as the first radical expression of postwar antisemitism as well as an indication of how the Holocaust came to be turned against the Jews. The identification of 'the Jew' with the gas chamber spread from the streets to football stadiums, and from verbal abuse to pamphlet and protest. The slogan 'Hamas, Hamas all the Jews to the gas' indicates that Israel became a second marker of postwar antisemitism.

The chapters cover themes including soccer-related antisemitism, Jewish responses, philosemitism, antisemitism in Dutch-Moroccan and Dutch- Turkish communities, contentious acts of remembrance, the neo-Nazi tradition, and the legacy of Theo van Gogh. The book concludes with a lengthy epilogue on 'the Jew' in the politics of the radical right, the attacks in Paris in 2015, and the refugee crisis. The stereotype of 'the Jew' appears to be transferable to other minorities.

Contents:

Preface

1 Why Jews are more guilty than others : An introductory essay, 1945-2016
Evelien Gans
Part I Post-Liberation Antisemitism
2 ‘The Jew’ as Dubious Victim
Evelien Gans
3 The Meek Jew – and Beyond
Evelien Gans
4 Alte Kameraden: Right-wing Antisemitism and Holocaust Denial
Remco Ensel, Evelien Gans and Willem Wagenaar
5 Jewish Responses to Post-Liberation Antisemitism
Evelien Gans
Part II Israel and ‘the Jew’
6 Philosemitism? Ambivalences regarding Israel
Evelien Gans
7 Transnational Left-wing Protest and the ‘Powerful Zionist’
Remco Ensel
8 Israel: Source of Divergence
Evelien Gans
9 ‘The Activist Jew’ Responds to Changing Dutch Perceptions of Israel
Katie Digan
10 Turkish Anti-Zionism in the Netherlands: From Leftist to Islamist Activism
Annemarike Stremmelaar
Part III The Holocaust-ed Jew in Native Dutch Domains
since the 1980s
11 ‘The Jew’ in Football: To Kick Around or to Embrace
Evelien Gans
12 Pornographic Antisemitism, Shoah Fatigue and Freedom of Speech
Evelien Gans
13 Historikerstreit: The Stereotypical Jew in Recent Dutch Holocaust Studies
Remco Ensel and Evelien Gans
Part IV Generations. Migrant Identities and Antisemitism in the Twenty-first Century
14 ‘The Jew’ vs. ‘the Young Male Moroccan’: Stereotypical Confrontations in the City
Remco Ensel
15 Conspiracism: Islamic Redemptive Antisemitism and the Murder of Theo van Gogh
Remco Ensel
16 Reading Anne Frank: Confronting Antisemitism in Turkish Communities
Annemarike Stremmelaar
17 Holocaust Commemorations in Postcolonial Dutch Society
Remco Ensel
18 Epilogue: Instrumentalising and Blaming ‘the Jew’, 2011-2016
Evelien Gans
Editor(s): Florian, Alexandru
Date: 2018
Abstract: How is the Holocaust remembered in Romania since the fall of communism? Alexandru Florian and an international group of contributors unveil how and why Romania, a place where large segments of the Jewish and Roma populations perished, still fails to address its recent past. These essays focus on the roles of government and public actors that choose to promote, construct, defend, or contest the memory of the Holocaust, as well as the tools—the press, the media, monuments, and commemorations—that create public memory. Coming from a variety of perspectives, these essays provide a compelling view of what memories exist, how they are sustained, how they can be distorted, and how public remembrance of the Holocaust can be encouraged in Romanian society today.

Contents:

Memory under Construction: Introductory Remarks / Alexandru Florian

Part I: Competing Memories and Historical Obfuscation
1. Ethnocentric Mindscapes and Mnemonic Myopia / Ana Brbulescu
2. Post-Communist Romania’s Leading Public Intellectuals and the Holocaust / George Voicu
3. Law, Justice, and Holocaust Memory in Romania / Alexandru Climescu
4. Romania: Neither "Fleishig" nor "Milchig": A Comparative Study / Michael Shafir
5. "Wanting-not-to-Know" about the Holocaust in Romania: A Wind of Change? / Simon Geissbühler

Part II: National Heroes, Outstanding Intellectuals or Holocaust Perpetrators?
6. Mircea Vulcnescu, a Controversial Case: Outstanding Intellectual or War Criminal? / Alexandru Florian
7. Ion Antonescu’s Image in Post-Communist Historiography / Marius Cazan
8. Rethinking Perpetrators, Bystanders, Helpers/Rescuers, and Victims: A Case Study of Students' Perceptions / Adina Babe
Editor(s): Zimmerman, Lynn W.
Date: 2014
Abstract: This volume examines how people in Poland learn about Jewish life, culture and history, including the Holocaust. The main text provides background on concepts such as culture, identity and stereotypes, as well as on specific topics such as Holocaust education as curriculum, various educational institutions, and the connection of arts and cultural festivals to identity and culture. It also gives a brief overview of Polish history and Jewish history in Poland, as well as providing insight into how the Holocaust and Jewish life and culture are viewed and taught in present-day Poland.

This background material is supported by essays by Poles who have been active in the changes that have taken place in Poland since 1989. A young Jewish-Polish man gives insight into what it is like to grow up in contemporary Poland, and a Jewish-Polish woman who was musical director and conductor of the Jewish choir, Tslil, gives her view of learning through the arts. Essays by Polish scholars active in Holocaust education and curriculum design give past, present and future perspectives of learning about Jewish history and culture.

Contents:

Introduction

Culture, Identity and Stereotypes

The Historical Context

Jewish Student NGOs in Present-Day Poland (1999–2013): Being Here by Piotr Goldstein

Jewish Studies and Holocaust Education at Polish Universities

The Center for Holocaust Studies at the Jagiellonian University in Kraków: Studies, Research, Remembrance by Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Elisabeth Büttner and Katarzyna Suszkiewicz

Holocaust Education in Polish Public Schools

The Legacy of the Holocaust in Poland and Its Educational Dimension by Piotr Trojański

NGOs and Their Role in Holocaust Education and Jewish Studies

Memory, Non-Memory and Post-Memory of the Holocaust: Coming Out of Amnesia in Post-Communist Poland? by Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Museums: Their Role in Holocaust Education and Jewish Studies

The Role of the Arts in Holocaust Education and Jewish Studies

Teaching About the Holocaust through Music by Izabella Goldstein

Jewish Culture Festivals in Poland

Conclusion
Date: 2013
Abstract: The ways in which memories of the Holocaust have been communicated, represented and used have changed dramatically over the years. From such memories being neglected and silenced in most of Europe until the 1970s, each country has subsequently gone through a process of cultural, political and pedagogical awareness-rising. This culminated in the ’Stockholm conference on Holocaust commemoration’ in 2000, which resulted in the constitution of a task force dedicated to transmitting and teaching knowledge and awareness about the Holocaust on a global scale. The silence surrounding private memories of the Holocaust has also been challenged in many families. What are the catalysts that trigger a change from silence to discussion of the Holocaust? What happens when we talk its invisibility away? How are memories of the Holocaust reflected in different social environments? Who asks questions about memories of the Holocaust, and which answers do they find, at which point in time and from which past and present positions related to their societies and to the phenomenon in question? This book highlights the contexts in which such questions are asked. By introducing the concept of ’active memory’, this book contributes to recent developments in memory studies, where memory is increasingly viewed not in isolation but as a dynamic and relational part of human lives.

Contents: Introduction: the Holocaust as active memory; Linking religion and family memories of children hidden in Belgian convents during the Holocaust, Suzanne Vromen; Collective trajectory and generational work in families of Jewish displaced persons: epistemological processes in the research situation, Lena Inowlocki; In a double voice: representations of the Holocaust in Polish literature, 1980-2011, Dorota Glowacka; Winners once a year? How Russian-speaking Jews in Germany make sense of WWII and the Holocaust as part of transnational biographic experience, Julia Bernstein; Women’s peace activism and the Holocaust: reversing the hegemonic Holocaust discourse in Israel, Tova Benski and Ruth Katz; ’The history, the papers, let me see it!’ Compensation processes: the second generation between archive truth and family speculations, Nicole L. Immler; From rescue to escape in 1943: on a path to de-victimizing the Danish Jews. Sofie Lene Bak; Finland, the Vernichtungskrieg and the Holocaust, Oula Silvennoinen; Swedish rescue operations during the Second World War: accomplishments and aftermath, Ulf Zander; The social phenomenon of silence, Irene Levin; Index.
Date: 2015
Abstract: Commemorating the seventy-year anniversary of the Holocaust in Hungary, this book focuses on current practices in teaching the Holocaust.

In June 2014, at a conference co-organised by the Tom Lantos Institute, a group of professors, scholars, museum directors, and activists involved in memorial projects met at Central European University (CEU) in Budapest, Hungary, to discuss the future of Holocaust Studies. This subsequent book publication considers the potential of Holocaust memorialization and memory work to serve as a catalyst for addressing discrimination today by exploring different innovative teaching practices in higher education as well as bold and creative civic and institutional initiatives.

The authors who contributed to this book project come from across Europe and North America and their work showcases new directions in Holocaust education and commemoration.

TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTIONS
Anna-Mária Bíró
Introduction 6
John Shattuck
Introduction 7
Andrea Pető and Helga Thorson
Introduction: The Future of Holocaust Memorialization 8
PART 1
Institutional Perspectives and Challenges 11
Paul Shapiro
Facing the Facts of the Holocaust: The Challenges and the Cost of Failure 12
Karen Jungblut
The Future of Holocaust Memorialization: Institutional Perspectives
and Challenges 16
Holocaust Discourses Now 21
Cecilie Felicia Stokholm Banke
Teaching the Holocaust as Part of Local History: The Case of Denmark 22
Klas-Göran Karlsson
Holocaust History and Historical Learning 29
John C. Swanson
Returning to History: Memory and Holocaust Education 35
PART 2
Benefits and Challenges of Digital Resources 41
Helga Dorner, Edit Jeges, and Andrea Pető
New Ways of Seeing: Digital Testimonies, Reflective Inquiry,
and Video Pedagogy in a Graduate Seminar 42
Elizabeth Anthony
The Digital Transformation of the International Tracing Service Digital
Collection 46
Working against Prejudice and Hate 53
Ildikó Barna
Introducing a New Subject in a Challenging Environment among Students of
Military Sciences, Public Administration, and Law Enforcement in Hungary:
A Case Study 54
Heike Radvan
Facing Current Anti-Semitism, Racism, and Neo-Nazism: Talking about the
Holocaust in Local Initiatives in East Germany 60
Charlotte Schallié
The Case of Feincost Adam©: Confronting Antisemitism
through Creative Memory Work 65
Rethinking Pedagogical Practices
Annamaria Orla-Bukowska
Remembering Righteousness: Transnational Touchstones
in the International Classroom 72
Helga Thorson and Andrea van Noord
Stories from the Past, Creative Representations of the Future:
Inter-Cultural Exchange, the Possibility of Inter-Generational Communication,
and the Future of Holocaust Studies 80
Local Initiatives in Commemorating the Holocaust
Barbara Kintaert
Shedding Light on the Past: Digging for Information and
Grassroots Memorialization
88
Borbála Klacsmann
Memory Walk: History through Monuments 100
Gabor Kalman
Filming the Past for the Present 105
About the Authors 1
Author(s): Janicka, Elżbieta
Date: 2015
Abstract: The text refers to the space around the Nathan Rapoport’s Monument to the Fighters and Martyrs of the Ghetto and the Museum of the History of Polish Jews POLIN in Warsaw (Poland). The site of death – at the heart of the former Warsaw Ghetto – has now become a site overloaded with other symbolic messages. Two main symbolic centers (the 1948 Monument and the 2013 Museum) are today encircled by ten other, additional memorials. The message emerging from the content as well as the proportion of commemorations is that Polish solidarity with the Jews was a fact and it stood the test of terror and death brought by the Germans. Although it does not undermine the veracity of the few and isolated exceptions, such a version of events is drastically different from the actual facts. Both symbolic centers are perceived as emblems of Jewish minority narrative. Additional artefacts are a message formulated by the Polish majority. They constitute a kind of symbolic encirclement, block. Emphasizing the dominant majority’s version of the events in this place is in fact a symbolic pre-emptive action. It is meant to silence the unwanted narrative or suppress even the mere possibility that it might emerge. What turns out to be at stake in the dominant Polish narrative about the Holocaust and Polish-Jewish relations is the image of Poland and the Poles. This shows not only the topographic and symbolic situation but also the socio-cultural context of the functioning of the new Museum.
Author(s): Gershenson, Olga
Date: 2015
Abstract: In 2012, a new Jewish Museum and Tolerance Center opened in Moscow – an event unthinkable during the Soviet regime. Financed at the level of $50 million, created by an international crew of academics and museum designers, and located in a landmark building, the museum immediately rose to a position of cultural prominence in the Russian museum scene. Using interactive technology and multimedia, the museum's core exhibition presents several centuries of complex local Jewish history, including the Second World War period. Naturally, the Holocaust is an important part of the story. Olga Gershenson's essay analyzes the museum's relationship to Holocaust history and memory in the post-Soviet context. She describes the museum's struggle to reconcile a Soviet understanding of the “Great Patriotic War” with a dominant Western narrative of the Holocaust, while also bringing the Holocaust in the Soviet Union to a broader audience via the museum. Through recorded testimonies, period documents, and film, the museum's display narrates the events of the Holocaust on Soviet soil. This is a significant revision of the Soviet-era discourse, which universalized and externalized the Holocaust. But this important revision is limited by the museum's choice to avoid the subject of local collaborators and bystanders. The museum shies away from the most pernicious aspect of the Holocaust history on Soviet soil, missing an opportunity to take historic responsibility and confront the difficult past.
Date: 2013
Editor(s): Michman, Dan
Date: 2002
Abstract: Ten authors from five countries present a variety of fresh analyses of the strategies Germans have adopted in coping with the Nazi past. Through historical, sociological, educational, and cultural approaches the unresolved tensions existing in German society – between the will to be accepted as an integral part of western civilization and to put the Nazi chapter in general and the Holocaust in particular behind, on the one hand, and an awareness of responsibility combined with recurring, sometimes sudden, manifestations of long-term results and implications of the past, on the other – are analyzed. Through its multifaceted approach, this book contributes to a better understanding of present-day German society and of Germany’s delicate relationships with both the United States and Israel.

Contents: Dan Michman: Introduction – Jeffrey Herf: The Holocaust and the Competition of Memories in Germany, 1945-1999 – Gilad Margalit: Divided Memory? Expressions of a United German Memory – Y. Michal Bodemann: The Uncanny Clatter: The Holocaust in Germany before Its Mass Commemoration – Inge Marszolek: Memory and Amnesia: A Comment on the Lectures by Gilad Margalit and Michal Bodemann – Chris Lorenz: Border-crossings: Some Reflections on the Role of German Historians in Recent Public Debates on Nazi History – Dan Diner: The Irreconcilability of an Event: Integrating the Holocaust into the Narrative of the Century – Michael Brenner: The Changing Role of the Holocaust in the German-Jewish Public Voice – Shlomo Shafir: Constantly Disturbing the German Conscience: The Impact of American Jewry – Yehuda Ben-Avner: Ambivalent Cooperation: The German-Israeli Joint Committee on Schoolbooks – Yfaat Weiss: The Vague Echoes of German Discourse in Israel.