Search results

Your search found 76 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2
Home  / Search Results
Author(s): Arkin, Kimberly A.
Date: 2018
Author(s): Lehrer, Erica
Date: 2012
Date: 2002
Abstract: The debate about Jan Tomasz Gross’s Neighbors (2000) in which the author gave a detailed description of the collective murder of the Jewish community of Jedwabne by its ethnic Polish neighbors on July 10, 1941, has been the most important and longest-lasting in post-communist Poland. The publication of Neighbors raised important issues such as the rewriting of the history of Polish-Jewish relations during the Second World War, of modern national history, and the reevaluation of the collective self-image of Poles themselves as having been solely victims. The article places the discussion within the context of two approaches to the collective past—first, the self-critical approach that challenges the old, biased representation of Polish-Jewish relations and the Polish self-image
as victims; and second, the defensive approach that seeks to maintain the older representations of Polish-Jewish relations and the Polish self-image. A general description of the debate is presented, followed by an analysis of
its various stages and dynamics. The conduct of the investigation by the Institute of National Memory (IPN) into the Jedwabne massacre and the official commemoration on the sixtieth anniversary of the crime are two crucial events that demonstrate that important segments of the Polish political and cultural elite are capable of overcoming its dark past. At the same time, reactions of the right-wing nationalist political and cultural elites and their supporters reveal that the defensive approach continues to exert influence in public life. Only time will tell if this latter phenomenon
will become marginal.
Date: 2013
Abstract: #AtmintisAtsakomybeAteitis
Atmintis. Atsakomybė. Ateitis. Tai yra nuoseklūs laiptai, vedantys link realių teigiamų pokyčių
visuomenėje. Demokratijos ir tolerancijos ateitis priklauso nuo atminties ir prisiimtos atsakomybės,
leidžiančių žengti toliau. Žingsnis į ateitį – apžvelgus, įvertinus ir pasirėmus geriausių iniciatyvų prieš
diskriminaciją patirtimi – toks yra šio projekto tikslas.
Nuosekliai dirbant žmogaus teisių užtikrinimo ir tolerancijos sklaidos bei švietimo srityje Lietuvos žydų
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė subūrė ekspertų grupę iš Lietuvos žmogaus teisių ekspertų,
bendruomenių aktyvistų, akademinės visuomenės atstovų ir užsienio ekspertų. Ši grupė ėmėsi ambicingos
užduoties - kurti veiksmingas ir kokybiškas rekomendacijas dėl veiksmų, kovojant su antisemitizmu ir
romafobija Lietuvoje.
Inicijavusi tyrimus ir remdamasi jų rezultatais, pasitelkusi mokslinius darbus bei geruosius pavyzdžius,
analizuoti projektai ir socialines iniciatyvos, prisidėjusios prie ksenofobijos apraiškų mažinimo Lietuvos
visuomenėje. Grupė ekspertų ruošė rekomendacijas ir išvadas, apie veiksmus, kurie geriausiai pasiekia
tikslines grupes ir turi esminį poveikį, skleidžiant toleranciją, keičiant visuomenės požiūrį į žydų bei romų
tautines bendruomenes, bei integruojant pažeidžiamiausias grupes į visuomenę.
Naujosios rekomendacijos teikiamos EVZ fondui ir viešinamos Europos sąjungos lygmeniu.
Šių rekomendacijų pagrindu EVZ fondas formuos tolimesnių programų gaires, kovojant su antisemitizmo,
romafobijos ir ksenofobijos apraiškomis Europos šalyse. Jomis vadovaujantis, bus siekiama efektyviai
šalinti Lietuvos visuomenėje netoleranciją skatinančius stereotipus, mažinti atskirtį tarp etninių sluoksnių,
užkirsti kelią įvairioms neapykantos „kitokiems“ apraiškoms.
Projektą lydėjo informacinė kampanija #AtmintisAtsakomybeAteitis socialiniuose tinkluose, ruošti
straipsniai Lietuvos žiniasklaidoje, įvairūs renginiai, orientuoti į visuomenės švietimą apie tragišką žydų ir
romų patirtį Holokausto metu ir sklaidantys ksenofobinius mitus.
Sukurtos rekomendacijos pristatytos baigiamojoje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje paminėti
tarptautinę dieną prieš fašizmą ir antisemitizmą. Konferencija bei kiti renginiai padėjo plėtoti efektyvų valdžios institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus dialogą, pasidalinti patirtimi ir rekomendacijomis, siekiant
užtikrinti tautinių bendruomenių teisių ir laisvių įtvirtinimą bei įgyvendinimą, demokratinių procesų ir
pilietinės visuomenės Lietuvoje stiprinimą ir tolerancijos sklaidą.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė projektą vykdė kartu su partneriais:
Romų visuomenės centras
Lietuvos žmogaus teisių centras
Moterų informacijos centras
Projektą „Rekomendacijų dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje, paruošimas ir
viešinimas“ rėmė:
EVZ fondas (Vokietija). („Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ vok. – tai „Atmintis, Atsakomybė,
Ateitis“ liet). Fondas remia sistemingus ir ilgalaikius tyrimus, analizuojančius romų ir žydų diskriminavimą
bei marginalizaciją Europoje.
Date: 2001
Author(s): Madigan, Kevin
Date: 2001
Author(s): Kapralski, Slawomir
Date: 2017
Abstract: The argument focuses on the reception of the globalized narrative of the Holocaust in the regional memories of East‐Central Europe, in particular Poland. It is argued that this narrative has not been successfully integrated into the regional memory, partly because of the narrative's own deficiencies and partly due to the specific nature of the way in which regional memories have been produced. Instead, it has contributed to the split of collective and social memories in the region as well as to further fragmentation of each of these two kinds of memory. In result we may say that in post‐communist Poland the Holocaust has been commemorated on the level of official institutions, rituals of memory, and elitist discourses, but not necessarily remembered on the level of social memory. It is claimed that to understand this phenomenon we should put the remembrance and commemoration of the Holocaust in the context of the post‐communist transformation, in which the memory of the Holocaust has been constructed rather than retrieved in the process of re‐composition of identities that faced existential insecurity. The non‐Jewish Poles, who in the 1990s experienced the structural trauma of transformation, turned to the past not to learn the truth but to strengthen the group's sense of continuity in time. In this process many of them perceived the cosmopolitan Holocaust narrative as an instrument of the economic/cultural colonization of Eastern Europe in which the historical suffering of the non‐Jewish East Europeans is not properly recognized. Thus the elitist efforts to reconnect with the European discourse and to critically examine one's own identity has clashed with the mainstream's politics of mnemonic security as part of the strategy of collective immortalization that contributed to the development of antagonistic memories and deepened social cleavage.
Author(s): Echikson, William
Date: 2019
Date: 2016
Abstract: This book is the first comprehensive study of postwar antisemitism in the Netherlands. It focuses on the way stereotypes are passed on from one decade to the next, as reflected in public debates, the mass media, protests and commemorations, and everyday interactions. The Holocaust, Israel and 'the Jew' explores the ways in which old stories and phrases relating to 'the stereotypical Jew' are recycled and modified for new uses, linking the antisemitism of the early postwar years to its enduring manifestations in today's world.

The Dutch case is interesting because of the apparent contrast between the Netherlands' famous tradition of tolerance and the large numbers of Jews who were deported and murdered in the Second World War. The book sheds light on the dark side of this so-called 'Dutch paradox,' in manifestations of aversion and guilt after 1945. In this context, the abusive taunt 'They forgot to gas you' can be seen as the first radical expression of postwar antisemitism as well as an indication of how the Holocaust came to be turned against the Jews. The identification of 'the Jew' with the gas chamber spread from the streets to football stadiums, and from verbal abuse to pamphlet and protest. The slogan 'Hamas, Hamas all the Jews to the gas' indicates that Israel became a second marker of postwar antisemitism.

The chapters cover themes including soccer-related antisemitism, Jewish responses, philosemitism, antisemitism in Dutch-Moroccan and Dutch- Turkish communities, contentious acts of remembrance, the neo-Nazi tradition, and the legacy of Theo van Gogh. The book concludes with a lengthy epilogue on 'the Jew' in the politics of the radical right, the attacks in Paris in 2015, and the refugee crisis. The stereotype of 'the Jew' appears to be transferable to other minorities.

Contents:

Preface

1 Why Jews are more guilty than others : An introductory essay, 1945-2016
Evelien Gans
Part I Post-Liberation Antisemitism
2 ‘The Jew’ as Dubious Victim
Evelien Gans
3 The Meek Jew – and Beyond
Evelien Gans
4 Alte Kameraden: Right-wing Antisemitism and Holocaust Denial
Remco Ensel, Evelien Gans and Willem Wagenaar
5 Jewish Responses to Post-Liberation Antisemitism
Evelien Gans
Part II Israel and ‘the Jew’
6 Philosemitism? Ambivalences regarding Israel
Evelien Gans
7 Transnational Left-wing Protest and the ‘Powerful Zionist’
Remco Ensel
8 Israel: Source of Divergence
Evelien Gans
9 ‘The Activist Jew’ Responds to Changing Dutch Perceptions of Israel
Katie Digan
10 Turkish Anti-Zionism in the Netherlands: From Leftist to Islamist Activism
Annemarike Stremmelaar
Part III The Holocaust-ed Jew in Native Dutch Domains
since the 1980s
11 ‘The Jew’ in Football: To Kick Around or to Embrace
Evelien Gans
12 Pornographic Antisemitism, Shoah Fatigue and Freedom of Speech
Evelien Gans
13 Historikerstreit: The Stereotypical Jew in Recent Dutch Holocaust Studies
Remco Ensel and Evelien Gans
Part IV Generations. Migrant Identities and Antisemitism in the Twenty-first Century
14 ‘The Jew’ vs. ‘the Young Male Moroccan’: Stereotypical Confrontations in the City
Remco Ensel
15 Conspiracism: Islamic Redemptive Antisemitism and the Murder of Theo van Gogh
Remco Ensel
16 Reading Anne Frank: Confronting Antisemitism in Turkish Communities
Annemarike Stremmelaar
17 Holocaust Commemorations in Postcolonial Dutch Society
Remco Ensel
18 Epilogue: Instrumentalising and Blaming ‘the Jew’, 2011-2016
Evelien Gans
Editor(s): Florian, Alexandru
Date: 2018
Abstract: How is the Holocaust remembered in Romania since the fall of communism? Alexandru Florian and an international group of contributors unveil how and why Romania, a place where large segments of the Jewish and Roma populations perished, still fails to address its recent past. These essays focus on the roles of government and public actors that choose to promote, construct, defend, or contest the memory of the Holocaust, as well as the tools—the press, the media, monuments, and commemorations—that create public memory. Coming from a variety of perspectives, these essays provide a compelling view of what memories exist, how they are sustained, how they can be distorted, and how public remembrance of the Holocaust can be encouraged in Romanian society today.

Contents:

Memory under Construction: Introductory Remarks / Alexandru Florian

Part I: Competing Memories and Historical Obfuscation
1. Ethnocentric Mindscapes and Mnemonic Myopia / Ana Brbulescu
2. Post-Communist Romania’s Leading Public Intellectuals and the Holocaust / George Voicu
3. Law, Justice, and Holocaust Memory in Romania / Alexandru Climescu
4. Romania: Neither "Fleishig" nor "Milchig": A Comparative Study / Michael Shafir
5. "Wanting-not-to-Know" about the Holocaust in Romania: A Wind of Change? / Simon Geissbühler

Part II: National Heroes, Outstanding Intellectuals or Holocaust Perpetrators?
6. Mircea Vulcnescu, a Controversial Case: Outstanding Intellectual or War Criminal? / Alexandru Florian
7. Ion Antonescu’s Image in Post-Communist Historiography / Marius Cazan
8. Rethinking Perpetrators, Bystanders, Helpers/Rescuers, and Victims: A Case Study of Students' Perceptions / Adina Babe
Date: 2007
Author(s): Dekel, Irit
Date: 2016
Date: 2013
Abstract: Despite the Holocaust’s profound impact on the history of Eastern Europe, the communist regimes successfully repressed public discourse about and memory of this tragedy. Since the collapse of communism in 1989, however, this has changed. Not only has a wealth of archival sources become available, but there have also been oral history projects and interviews recording the testimonies of eyewitnesses who experienced the Holocaust as children and young adults. Recent political, social, and cultural developments have facilitated a more nuanced and complex understanding of the continuities and discontinuities in representations of the Holocaust. People are beginning to realize the significant role that memory of Holocaust plays in contemporary discussions of national identity in Eastern Europe.

This volume of original essays explores the memory of the Holocaust and the Jewish past in postcommunist Eastern Europe. Devoting space to every postcommunist country, the essays in Bringing the Dark Past to Light explore how the memory of the “dark pasts” of Eastern European nations is being recollected and reworked. In addition, it examines how this memory shapes the collective identities and the social identity of ethnic and national minorities. Memory of the Holocaust has practical implications regarding the current development of national cultures and international relationships.

Table of Contents
List of Illustrations
Preface and Acknowledgments
Introduction
John-Paul Himka and Joanna Beata Michlic
1. "Our Conscience Is Clean": Albanian Elites and the Memory of the Holocaust in Postsocialist Albania
Daniel Perez
2. The Invisible Genocide: The Holocaust in Belarus
Per Anders Rudling
3. Contemporary Responses to the Holocaust in Bosnia and Herzegovina
Francine Friedman
4. Debating the Fate of Bulgarian Jews during World War II
Joseph Benatov
5. Representations of the Holocaust and Historical Debates in Croatia since 1989
Mark Biondich
6. The Sheep of Lidice: The Holocaust and the Construction of Czech National History
Michal Frankl
7. Victim of History: Perceptions of the Holocaust in Estonia
Anton Weiss-Wendt
8. Holocaust Remembrance in the German Democratic Republic--and Beyond
Peter Monteath
9. The Memory of the Holocaust in Postcommunist Hungary
Part 1: The Politics of Holocaust Memory
Paul Hanebrink
Part 2: Cinematic Memory of the Holocaust
Catherine Portuges
10. The Transformation of Holocaust Memory in Post-Soviet Latvia
Bella Zisere
11. Conflicting Memories: The Reception of the Holocaust in Lithuania
Saulius Sužied<edot>lis and Šarūnas Liekis
12. The Combined Legacies of the "Jewish Question" and the "Macedonian Question"
Holly Case
13. Public Discourses on the Holocaust in Moldova: Justification, Instrumentalization, and Mourning
Vladimir Solonari
14. The Memory of the Holocaust in Post-1989 Poland: Renewal--Its Accomplishments and Its Powerlessness
Joanna B. Michlic and Małgorzata Melchior
15. Public Perceptions of the Holocaust in Postcommunist Romania
Felicia Waldman and Mihai Chioveanu
16. The Reception of the Holocaust in Russia: Silence, Conspiracy, and Glimpses of Light
Klas-Göran Karlsson
17. Between Marginalization and Instrumentalization: Holocaust Memory in Serbia since the Late 1980s
Jovan Byford
18. The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in Postcommunist Slovakia
Nina Paulovičová
19. On the Periphery: Jews, Slovenes, and the Memory of the Holocaust
Gregor Joseph Kranjc
20. The Reception of the Holocaust in Postcommunist Ukraine
John-Paul Himka
Conclusion
Omer Bartov
Contributors
Index