Search results

Your search found 181 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3 4
Home  / Search Results
Date: 2012
Abstract: Poland presents the most advanced case of the transformation of the memory of Jews and the Holocaust in
all of postcommunist Europe. For that reason, it can serve as a paradigm in comparative studies of the
scope, dynamics, complexities, and challenges of this memory transformation.
 The memory of Jews and the Holocaust in postcommunist Poland has persistently occupied a central stage
in public debate since 1989. At present, the more than twenty-year-old boom of the “theater” of Jewish
memory shows no sign of declining. This does not, however, mean that the archeology of the Polish
Jewish past has been completed and that a broad public consensus has been reached on how to remember
the Jews and the Holocaust, especially the dark uncomfortable past in Polish-Jewish relations showing
Christian (ethnic) Poles in a bad light.
 One can differentiate three key dimensions in this landscape of memory: “remembering to remember,”
“remembering to benefit,” and “remembering to forget.” The first underscores the void left after the
genocide of Polish Jewry, and Polish-Jewish relations in all their aspects. In “remembering to benefit,” the
key intention behind the recalling of the Jews and the Holocaust is to achieve tangible goals. In
“remembering to forget,” the memory of Jews and the Holocaust is regarded as an awkward problem.
 In Poland’s immediate future, these three modes of remembering Jews and the Holocaust will persist. This
landscape of memory will continue to resemble a film with a multiple array of scenes—many fascinating
and intellectually and morally uplifting, others confusing, hypocritical, intellectually dull, morally
despicable, and opportunistic.
Date: 2015
Abstract: Approximately one-third of the six million Jewish victims of the Holocaust were murdered in what Father Patrick Desbois has called the ‘Holocaust by bullets’ – mass shootings that largely took place across Eastern Europe in thousands of forests, villages, streets, and homes. In many instances, German perpetrators and their local collaborators eliminated entire communities in a matter of days or even hours.

And yet these Killing Sites remain relatively unknown, both in regional histories and in the larger remembrance of the Holocaust. With the passing of both survivors and witnesses, efforts are underway by a range of actors who are determined to locate and preserve these sites and to name their unidentified victims.

Recognizing the importance and urgency of this work, the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) launched a Multi-Year Work Plan project on Killing Sites in 2011 to raise public awareness, offer support and expertise to diverse initiatives in this field, encourage further research, and pursue commemoration for educational purposes. As the first milestone of this plan, IHRA experts convened a major international conference on Killing Sites in Krakow on January 22–23, 2014.

As this volume reveals, the ambitious program brought together an impressive mix of organizations, scholars, and experts who examined a range of subjects, including the state of current research; promising pilot projects; complex national and religious legal issues; developments in forensic archaeology; and regional efforts to integrate Killing Sites into educational curricula, among others. Just as important, however, the Krakow conference highlighted the challenges that remain and the vital importance of the work that must still be done.

This publication includes nineteen articles based on the papers presented at the conference, reflecting both research and fieldwork. The participants in this book share with each other and with the reader the various challenges that they have faced, as well as their successes or lack thereof in overcoming obstacles. They tell of challenges of identifying mass Killing Sites; tracing the story of each site; legal, Halakhic (Jewish law), cultural, and political issues; efforts to involve local people and authorities as well as national authorities in the preservation and commemoration of these sites; conflicting memories that could lead to distorted commemoration, as discussed for example by Father Jacek Waligóra; or a desire to forget the events and the mass killings in some cases.
Date: 2020
Abstract: Germany’s acceptance of its direct responsibility for the Holocaust has strengthened its relationship with Israel and has led to a deep commitment to combat antisemitism and rebuild Jewish life in Germany. As we draw close to a time when there will be no more firsthand experience of the horrors of the Holocaust, there is great concern about what will happen when German responsibility turns into history. Will the present taboo against open antisemitism be lifted as collective memory fades? There are alarming signs of the rise of the far right, which includes blatantly antisemitic elements, already visible in public discourse. But it is mainly the radicalization of the otherwise moderate Muslim population of Germany and the entry of almost a million refugees since 2015 from Syria, Iraq, and Afghanistan that appears to make German society less tolerant and somewhat less inhibited about articulating xenophobic attitudes. The evidence is unmistakable—overt antisemitism is dramatically increasing once more.

The Future of the German-Jewish Past deals with the formidable challenges created by these developments. It is conceptualized to offer a variety of perspectives and views on the question of the future of the German-Jewish past. The volume addresses topics such as antisemitism, Holocaust memory, historiography, and political issues relating to the future relationship between Jews, Israel, and Germany. While the central focus of this volume is Germany, the implications go beyond the German-Jewish experience and relate to some of the broader challenges facing modern societies today.
Author(s): Lawson, Tom
Date: 2013
Author(s): Jinks, Rebecca
Date: 2013
Author(s): Capet, Antoine
Date: 2013
Date: 2012
Abstract: Książka jest wynikiem interdyscyplinarnych badań dwudziestu ośmiu autorów pracujących przez trzy lata systemem seminaryjnym pod kierownictwem Feliksa Tycha, autora projektu, oraz Moniki Adamczyk-Garbowskiej. Przedstawia próbę kompleksowego zbadania wpływu Holokaustu i okupacji niemieckiej na kondycję nielicznych - w porównaniu z przedwojenną liczbą - ocalałych Żydów polskich. Autorzy wprowadzają czytelnika w świat życia żydowskiego i stosunków polsko-żydowskich w powojennej Polsce od roku 1944 po pierwszą dekadę XXI wieku. Teksty zostały ułożone w czterech blokach tematycznych, które w znacznej mierze odpowiadają istotnym etapom życia żydowskiego w Polsce i jego postrzegania przez większość społeczeństwa, czyli kolejno latom szacowania strat, nadziei i odbudowy, okresowi tabuizacji, zacierania pamięci, wreszcie - sytuacji obecnej. Adresowana zarówno do specjalistów, jak i szerszego kręgu odbiorców książka ta może służyć jako źródło wiedzy, swoisty przewodnik, a także inspiracja do dalszych badań nad następstwami Zagłady w Polsce i w innych krajach. Jest to pierwsza zakrojona na tak szeroką skalę publikacja, która na przykładzie Polski - przed wojną największego skupiska Żydów w Europie i drugiego, po USA, na świecie - ukazuje wpływ Holokaustu na powojenną kondycję Żydów oraz całego społeczeństwa polskiego.

Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska Przedmowa 7
KRAJOBRAZ PO WOJNIE 13
Albert Stankowski, Piotr Weiser Demograficzne skutki Holokaustu 15
Alina Skibińska Powroty ocalałych i stosunek do nich społeczeństwa polskiego 39
Andrzej Żbikowski Morderstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie 71
Tamar Lewinsky Żydowscy uchodźcy i przesiedleńcy z Polski w okupowanych Niemczech 95
Ewa Koźmińska -Frejlak Kondycja ocalałych. Adaptacja do rzeczywistości powojennej (1944–1949) 123
August Grabski Żydzi a polskie życie polityczne (1944–1949) 157
PRÓBY ODBUDOWY ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO 189
Grzegorz Berendt Życie od nowa. Instytucje i organizacje żydowskie (1944–1950) 191
August Grabski, Albert Stankowski Życie religijne społeczności żydowskiej 215
Helena Datner Dziecko żydowskie (1944–1968) 245
Joanna Nalewajko-Kuliko V, Magdalena Ruta Kultura jidysz po II wojnie światowej 283
Monika Adamczyk-Garbowska, Magdalena Ruta Literatura polska i jidysz wobec Zagłady 305
Renata Piątkowska Żydowskie życie artystyczne po Zagładzie 339
Grzegorz Berendt Wpływ liberalizacji politycznej roku 1956 na sytuację Żydów 359
Feliks Tych „Marzec’68”. Geneza, przebieg i skutki kampanii antysemickiej lat 1967/68 385
Edyta Gawron Powojenna emigracja Żydów z Polski. Przykład Krakowa 413
PAMIĘĆ I ZAPOMNIENIE 439
Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski Zamiast macewy. Żydowskie księgi pamięci 441
Eleonora Bergman , Jan Jagi elski Ślady obecności. Synagogi i cmentarze 471
Robert Kuwałek Obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady jako miejsca pamięci 493
Sławomir Kapralski Od milczenia do „trudnej pamięci”. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i jego rola w dyskursie publicznym 527
Bożena Szaynok Kościół katolicki w Polsce wobec problematyki żydowskiej (1944–1989) 553
Małgorzata Melchior Zagłada w świadomości polskich Żydów 583
Hanna Węgrzynek Tematyka Zagłady w podręcznikach szkolnych (1945–2009) 597
Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Świadomość Holokaustu wśród młodzieży polskiej po zmianach systemowych 1989 roku 625
TU I TERAZ 659
Helena Datner Współczesna społeczność żydowska w Polsce a Zagłada 661
Monika Krawczyk Status prawny własności żydowskiej i jego wpływ na stosunki polsko-żydowskie 687
Monika Adamczyk-Garbowska, Magdalena Ruta Od kultury żydowskiej do kultury o Żydach 715
Dariusz Libionka Debata wokół Jedwabnego 733
Joanna Tokarska-Bakir Następstwa Holokaustu w relacjach żydowskich i w pamięci polskiej prowincji w świetle badań etnograficznych 775
Ewa Koźmińska-Frejlak Wdzięczność i zapomnienie. Polacy i Żydzi wobec Sprawiedliwych (1944–2007) 813
Antoni Sułek Zwykli Polacy patrzą na Żydów. Postawy społeczeństwa polskiego wobec Żydów w świetle badań sondażowych (1967–2008) 853
Informacje o autorach 889
Wykaz skrótów 895
Indeks 897
Author(s): Rosenthal, Denise
Date: 2001
Abstract: A mentally healthy human being can go insane if suddenly diagnosed with leprosy. Eugen Ionescu finds out that even the “Ionescu” name, an indisputable Romanian father, and the fact of being born Christian can do nothing, nothing, nothing to cover the curse of having Jewish blood in his veins. With resignation and sometimes with I don't know what sad and discouraged pride, we got used to this dear leprosy a long time ago.

With these words, the Romanian–Jewish writer Mihail Sebastian expresses within his private diary some of the darkest moments of a World War II “transfigured” Romania, populated as they are by the gothic characters of legionaries, Nazis, and antisemitism. His death soon followed in 1945, when Romania was at the threshold of fascism and communism. However, with the discovery and the subsequent publishing of Sebastian's diary in 1996, and following 50 years of communist mystification of the Jewish Holocaust, the entire chaotic war atmosphere with the fascist affections of the Romanian intellectual elite was once again brought to light with all the flavor and scent of the dark past. In this entry from Sebastian's diary he speaks of his friend, Eugen Ionescu who, born of a French-related mother and a Romanian father, was living in Bucharest at that time. He would later become known to the world as Eugène Ionesco, the famous French playwright and author of the well-known plays The Bald Soprano and The Rhinoceros. The above quote from Sebastian's journal, predating the international fame of Ionesco, but already marking the end of Sebastian's career under fascism, remains a traumatizing testimony of the Jewish Kafkian torment as “guilt,” a deeply claustrophobic identity that many Eastern European Jewish intellectuals have learned to internalize. Beyond this symbolism, the publishing of Sebastian's diary in Romania unintentionally challenged an existent post-communist tendency of legitimizing inter-war fascist personalities within the framework of a general lack of knowledge about the Jewish Holocaust in both the communist and post-communist periods.
Date: 2018
Author(s): Vrzgulová, Monika
Date: 2016
Author(s): Kuklik, Jan
Date: 2017
Date: 2012
Abstract: Cet ouvrage dirigé par Jacques et Ygal Fijalkow découle du colloque qui s'est tenu en 2011 à Lacaune sur le thème des voyages de mémoire de la Shoah (colloque soutenu par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah). Enseignants, personnels des musées mémoriaux, témoins de la Shoah, acteurs institutionnels, experts et universitaires y livrent leurs regards et leurs analyses sur les voyages d'étude sur la Shoah.

Enseigner la Shoah n’est pas chose facile. Tous les enseignants le savent. Dans le souci de développer des formes nouvelles d’enseignement, certains ont trouvé une solution : sortir de la classe et aller avec leurs élèves sur des lieux de mémoire. Cette façon de faire, dans un contexte de développement des voyages en général, est en plein développement.Du côté des pouvoirs publics, la formule a plu et les soutiens arrivent de sorte que le nombre de voyages augmente d’année en année. Le succès aidant, un débat est né : qu’apportent véritablement ces voyages de mémoire aux élèves qui y participent ?

C’est sur cette toile de fond que cet ouvrage a été rédigé. On y trouvera des éclairages sur ce qu’apportent les institutions spécialisées dans ce domaine. On pourra y voir également comment les choses se passent, aussi bien lors de la préparation que sur les lieux de mémoire eux-mêmes. Et ceci en France mais aussi chez nos voisins anglais, belges, espagnols, italiens, suisses, ainsi qu’en Israël. Le cas d’Auschwitz est privilégié, mais d’autres lieux sont également examinés.
Author(s): Davidović, Maja
Date: 2017
Editor(s): Kucia, Marek
Date: 2011
Author(s): Subotic, Jelena
Date: 2019
Abstract: Yellow Star, Red Star asks why Holocaust memory continues to be so deeply troubled—ignored, appropriated, and obfuscated—throughout Eastern Europe, even though it was in those lands that most of the extermination campaign occurred. As part of accession to the European Union, Jelena Subotić shows, East European states were required to adopt, participate in, and contribute to the established Western narrative of the Holocaust. This requirement created anxiety and resentment in post-communist states: Holocaust memory replaced communist terror as the dominant narrative in Eastern Europe, focusing instead on predominantly Jewish suffering in World War II. Influencing the European Union's own memory politics and legislation in the process, post-communist states have attempted to reconcile these two memories by pursuing new strategies of Holocaust remembrance. The memory, symbols, and imagery of the Holocaust have been appropriated to represent crimes of communism.

Yellow Star, Red Star presents in-depth accounts of Holocaust remembrance practices in Serbia, Croatia, and Lithuania, and extends the discussion to other East European states. The book demonstrates how countries of the region used Holocaust remembrance as a political strategy to resolve their contemporary "ontological insecurities"—insecurities about their identities, about their international status, and about their relationships with other international actors. As Subotić concludes, Holocaust memory in Eastern Europe has never been about the Holocaust or about the desire to remember the past, whether during communism or in its aftermath. Rather, it has been about managing national identities in a precarious and uncertain world.
Author(s): Alexander, Phil
Date: 2019
Abstract: Silence appears frequently in discourses of the Holocaust – as a metaphorical absence, a warning against forgetting, or simply the only appropriate response. But powerful though these meanings are, they often underplay the ambiguity of silence’s signifying power. This article addresses the liminality of silence through an analysis of its richly textured role in the memorial soundscapes of Berlin. Beyond an aural version of erasure, unspeakability, or the space for reflection upon it, I argue that these silent spaces must always be heard as part of their surrounding urban environment, refracting wider spatial practices and dis/order. When conventions are reversed – when the present is silent – the past can resound in surprising and provocative ways, collapsing spatial and temporal borders and escaping the ritualized boundaries of formal commemoration. This is explored through four different memorial situations: the disturbing resonances within the Holocaust Memorial; the transgressive processes of a collective silent walk; Gleis 17 railway memorial’s opening up of heterotopic ‘gaps’ in time; and sounded/silent history in the work of singer Tania Alon. Each of these examples, in different ways, frames a slippage between urban sound and memorial silence, creating a parallel symbolic space that the past and the present can inhabit simultaneously. In its unpredictable fluidity, silence becomes a mobile and subversive force, producing an imaginative space that is ambiguous, affective and deeply meaningful. A closer attention to these different practices of listening disrupts a top-down, strategic discourse of silence as conventionally emblematic of reflection and distance. The contemporary urban soundscape that slips through the silent cracks problematizes the narrative hegemony of memorial itself.
Author(s): Potel, Jean-Yves
Date: 2009
Date: 1992
Abstract: The study analyzes the problem of anti-Semitism in Czecho-Slovakia, with special emphasis on Slovakia, where the manifestations of anti-Semitism after the Velvet revolution" have been more numerous. It perceives these manifestations as the tip of an iceberg of historicaly accumulated prejudices against Jews rooted in the culture. Issuing from the findings of several representative surveys, the study proves the higher wariness towards the Jews among the population of Slovakia in comparison with the Czech lands. Similar to other countries, this wariness has features of an "anti-Semitism without Jews", as, due to the holocaust and several waves of emigration, the number of members of the Jewish community in Slovakia has rapidly decreased. The revived anti-Semitism in Slovakia is interpreted within the context of the "post-Communist panic" accompanying the intricate process of transition. Following the description of the specific features of traditional Slovak anti-Semitism, as well as empirical analysis of the value background of the present anti-Jewish prejudices, the conclusion is formulated that in the anatomy of Slovak anti-Semitism there have not been, despite the passing of decades, substantial changes. Anti-Jewish attitudes can be seen as a metaphorical and condensed expression of an anti-liberal orientation, lying behind which there are social and political insecurity, frustration, authoritarianism, cultural isolation, as well as general national intolerance. In order to come to terms with anti-Semitism in Slovakia, it is necessary to re-assess the period of the Slovak State (1939-1945) in view of the share of responsibility of Slovak political representatives and the general public for the tragedy of the Slovak Jews. Issuing from the empirical findings, the study shows the unsatisfactory state of the critical historical consciousness of the Slovak population.
Date: 2019
Abstract: Aim. This paper analyses the inherent paradoxes of Jewish-Polish relations. It portrays the main beliefs that construct the contradicting narratives of the Holocaust, trying to weigh which of them is closer to the historic truth. It seeks for an answer to the question whether the Polish people were brothers-in-fate, victimized like the Jews by the Nazis, or if they were rather a hostile ethnic group.

Concept. First, the notion of Poland as a haven for Jews throughout history is conveyed. This historical review shows that the Polish people as a nation have always been most tolerant towards the Jews and that anti-Semitism has existed only on the margins of society. Next, the opposite account is brought, relying on literature that shows that one thousand years of Jewish residence in Poland were also a thousand years of constant friction, with continuous hatred towards the Jews. Consequently, different accounts of World War II are presented – one shows how the Polish people were the victims, and the others deal with Poles as by-standers and as perpetrators.

Results and conclusion. Inconsistency remains the strongest consistency of the relations between Jews and Poles. With the unresolved puzzle of whether the Polish people were victims, bystanders or perpetrators, this paper concludes with some comments on Israeli domestic political and educational attitudes towards Poland, that eventually influence collective concepts.

Cognitive value. The fact that the issue of the Israeli-Polish relationship has not been deeply inquired, seems to attest to the reluctance of both sides to deal with what seems to form an open wound. At the same time, the revival of Jewish culture in Poland shows that, today more than ever, the Polish people are reaching out to Israelis, and are willing to deal with history at an unprecedented level. As Israelis who wish to promote universal values, a significant encounter with the Polish people may constitute a door to acceptance and understanding of others. Such acceptance can only stem from mutual discourse and physical proximity between the two peoples.