Search results

Your search found 35 items
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
Home  / Search Results
Date: 2018
Abstract: Jede Vertreibung, Migration oder Flucht hinterlässt ihre Spuren in den Biografien der betroffenen Individuen und in der Geschichte ihrer Familien. Psychosoziale Dienste berichten demzufolge, dass eine stetig wachsende Zahl von ratsuchenden Shoah-Überlebenden und deren Angehörige unter psychischen Problemen leidet, die mit ihren migrationsbedingten Erfahrungen in einen Zusammenhang gestellt werden können. Unter welchen Umständen und mit welcher Intensität sich einschneidende biografische Erfahrungen traumatisierend und mit auffälligen Symptomen auswirken, hängt sowohl von der Persönlichkeitsstruktur und den affektiven Reaktionsmustern des Individuums ab als auch von den gesellschaftlichen Bedingungen des Landes, in dem sich die Betreffenden niederließen, um einen biografischen Neuanfang zu wagen. Die vorliegende Dokumentation versammelt die zentralen Beiträge einer internationalen Konferenz, auf der unterschiedliche Narrative und historische Rahmenbedingungen der verschiedenen Flucht- und Migrationswellen von jüdischen Überlebenden der Shoah nach dem Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet und deren Auswirkungen auf die aktuellen Lebensbedingungen im Alter beleuchtet wurden. Aus dem Inhalt Gad Arnsberg Wer sind wir? Die Vielfalt jüdischen Selbstverständnisses in Deutschland nach 1945. Ein historischer Überblick | Jens Hoppe Erfahrungen von deutschen Juden, die die NS-Verfolgung in Deutschland oder im Exil überlebt haben. Eine historische Einbettung | Hans Jakob Ginsburg Doppelte Fremde: Jüdische Zuwanderer aus Osteuropa in der Bundesrepublik nach 1945 | Marianne Leuzinger-Bohleber Leben nach der Shoah: Psychoanalytische Überlegungen ausgehend von der Autobiografie des Psychoanalytikers und Traumaforschers Henri Parens | Gerda Netopil und Klaus Mihacek Psychotrauma im Alter. Eine Analyse des psychosozialen Modells ESRA | Amit Shrira Altern im Schatten transgenerativer Weitergabe der Holocaust-Erfahrungen | Julia Bernstein Multiple Traumatisierung ex-sowjetischer Juden vor und nach der Immigration | Martin Auerbach, Elise Bittenbinder und Lukas Welz Ein Zwiegespräch über Trauma, Flucht und Migration gestern und heute als Fortführung des Dialogs aus dem „PresentPast“-Projekt von AMCHA | Esther Weitzel-Polzer Chaos und Muster. Die Entwicklung einer transkulturellen Organisation am Beispiel eines jüdischen Altenpflegeheims in Deutschland | Andrea Schiff Stolpersteine im Umgang mit traumatisierten alten Menschen. Pflegewissenschaftliche Erkenntnisse für die Pflegepraxis | Jim Sutherland Shoah, Flucht und Migration aus britischer Perspektive. Die Arbeit des Vereins Association of Jewish Refugees (AJR) | Sara Soussan „Ehre Vater und Mutter“ — Der Anspruch des fünften Gebots im Spannungsfeld von Altwerden, Krankwerden und Verletztwerden | Doron Kiesel „Schnee von gestern“ — ein Film von Yael Reuveny | Christian Wiese Einsichten und Erkenntnisse
Author(s): Somers, Ali
Date: 2018
Author(s): Somers, Ali
Date: 2019
Date: 2013
Abstract: Předložená studie analyzuje situaci v oblasti péče poskytované přeživším
šoa a ostatním obětem nacisticko-fašistické perzekuce na území Itálie (dále jen
studie) a vznikla na žádost a pro potřeby Evropského institutu odkazu šoa, o. p. s.
(dále jen ESLI), jemuž má sloužit především jako podpůrný nástroj pro
formulování jeho krátko-, středně- a dlouhodobých strategií v oblasti péče o
přeživší šoa a ostatní oběti nacisticko-fašistické perzekuce.
Tato studie v mnohém inspirativně a metodologicky vychází ze studie
Situace v oblasti péče poskytované přeživším holocaustu a ostatním obětem
nacistické perzekuce na území České republiky provedené výzkumným týmem
pod vedením PhDr. Dariny Sedláčkové (Praha: ESLI, 2012).
V úvodní kapitole je definována cílová skupina, na niž se studie
zaměřuje, jsou zde představena základní metodologická východiska, užívané
termíny a rozsah mapované péče. V závěru této části jsou uvedeny předpokládané
tendence ve vývoji potřeb výše definovaných cílových skupin.
Druhá kapitola obsahuje ucelený přehled platné italské legislativy
související s oblastí sociálního a důchodového zabezpečení a státní a
regionální/místní sociální podpory a obsahuje i souhrnný přehled specifických
opatření přijatých italským státem ke zlepšení životní situace cílových skupin,
eventuálně jejich pozůstalých. Kapitola je doplněna informacemi o
odškodňovacím programu Claims Conference na území Itálie.
Třetí kapitola prezentuje asociace a organizace, které sdružují přeživší
šoa a další oběti nacisticko-fašistické perzekuce v Itálii, popřípadě jejich pozůstalé.
Zmíněny jsou také organizace spojující účastníky národního boje za osvobození.
Čtvrtá kapitola analyzuje současný stav poskytování sociální péče
přeživším šoa a ostatním obětem nacisticko-fašistické perzekuce v Itálii z pohledu
praxe a jsou zmíněny regionální diverzity v poskytování sociální péče.
V poslední a závěrečné kapitole jsou shrnuta zjištěná fakta a jsou vedena
doporučení na zlepšení fungování systému sociální péče poskytované přeživším
druhé světové války a nacisticko-fašistické perzekuce. Tato doporučení vycházejí z reálných návrhů a praktických potřeb a mohla by efektivně vylepšit sociální
pozici cílové skupiny.
Součást studie tvoří rovněž příloha s přehledem relevantních italských
zákonů.
Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu vypracovávání studie postupně
docházelo k úpravám penzijního systému a k přechodu na nový, je na tyto
skutečnosti na patřičném místě upozorněno.
Autorka studie používá primárně italskou odbornou terminologii a
názvosloví a až v závorce uvádí český překlad. Je si však vědoma toho, že překlady
nejsou vždy zcela přesné, a to z toho důvodu, že v českém jazyce není vždy možné
najít přesný ekvivalent termínů.
Zároveň autorka také upozorňuje na skutečnost, že italský důchodový a
sociální systém je natolik složitou soustavou, že pro tuto studii byly vybrány
relevantní informace a data. Mimo fokus této práce byly ponechány nepodstatné
skutečnosti, stejně jako nejsou zmíněny například sociální příspěvky, jež již
v současné době nejsou v platnosti
Date: 2015
Author(s): Woolfson, Shivaun
Date: 2013
Abstract: Once regarded as a vibrant centre of intellectual, cultural and spiritual Jewish life, Lithuania was home to 240,000 Jews prior to the Nazi invasion of 1941. By war's end, less than 20,000 remained. Today, 4,000 Jews reside there, among them 108 survivors from the camps and ghettos and a further 70 from the Partisans and Red Army. Against a backdrop of ongoing Holocaust denial and a recent surge in anti-Semitic sentiment, this thesis presents the history and experiences of a group of elderly survivors in modern-day Vilnius through the lens of their stories and memories, their special places and their biographical objects. Incorporating interdisciplinary elements of cultural anthropology, social geography, psychology, narrative and sensory ethnography, it is informed, at its core, by an overtly spiritual approach. Drawing on the essentially Hasidic belief that everything in the material world is imbued with sacred essence and that we, as human beings, have the capacity through our actions to release that essence, it explores the points of intersection where the individual and the collective collide, illuminating how history is lived from the inside. Glimpses of the personal, typically absent from the historical record, are afforded prominence here: a bottle of perfume tucked into a pocket before fleeing the ghetto, a silent promise made beside a mass grave, a pair of shoes fashioned from parachute material in the forest. By tapping the material for meaning, a more embodied, emplaced, experiential level of knowing, deeper and richer than that achieved through traditional life history (oral testimony and written documents) methods, can emerge. In moving beyond words and gathering a bricolage of story, legend, artefact, document, monument and landscape, this research suggests a multidimensional historiography that is of particular relevance in grasping the lived reality of survivors in Lithuania where only the faintest traces of a once thriving Jewish heritage now remain.
Author(s): Woolfson, Shivaun
Date: 2014
Date: 2011
Abstract: Objectives. In Belgium, dominant ideological traditions – Christianity and non-religious humanism – have the floor in debates on euthanasia and hardly any attention is paid to the practices and attitudes of ethnic and religious minorities, for instance, Jews. This article aims to meet this lacuna.

Design. Qualitative empirical research was performed in the Orthodox Jewish community of Antwerp (Belgium) with a purposive sample of elderly Jewish (non-)Hasidic and secularised Orthodox women. In-depth interviews were conducted to elicit their attitudes towards (non-)voluntary euthanasia and assisted suicide.

Results. The research reveals diverse views among women in the community on intentionally terminating a patient's life. Absolute rejection of every act which deliberately terminates life is found among the overwhelming majority of (religiously observant) Orthodox (Hasidic and non-Hasidic) women, as they have an unconditional faith and trust in God's sovereign power over the domain of life and death. On the other hand, the views of secularised Orthodox women – mostly irreligious women, who do not consider themselves Orthodox, thus not following Jewish law, yet say they belong to the Orthodox Jewish community –show an acceptance of voluntary euthanasia and assisted suicide but non-voluntary euthanasia is approached more negatively. As they perceive illness and death as merely profane facts, they stress a patient's absolute right towards self-determination, in particular with regard to one's end of life. Among non-Hasidic Orthodox respondents, more openness is found for cultivating a personal opinion which deviates from Jewish law and for the right of self-determination with regard to questions concerning life and death. In this study, these participants occupy an intermediate position.

Conclusion. Our study reveals an interplay between ethical attitudes on euthanasia and religious convictions. The image one has of a transcendental reality, or of God, has a stronger effect on one's (dis)approval of euthanasia than being (ir)religious.
Author(s): Shternshis, Anna
Date: 2011
Abstract: In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:
A few days after arriving in New York during the spring of 1990, Anatolii S. (born in 1920, Ukraine), put on his jacket, decorated with the numerous military medals that he had earned during his service in the Soviet Army during World War II, and went into a nearby synagogue, hoping to find out about the benefits available to him as a Jewish veteran of the war that "helped to save America from fascism." He showed his documents to the local clerk, who only gestured for him to put his hat back on and to pray with the prayer book. Unable to open the book correctly, and most importantly, unwilling to pray, Anatolii realized that neither his participation in the war, nor his knowledge of Yiddish, made him a true member of this community. Being accustomed to displays of public respect and economic benefits from his status as a war veteran, Anatolii now had to embrace his new status in a society that did not regard him any differently from any other non-English speaking, elderly Jewish immigrant from Russia.

Anatolii, like the other approximately 26,000 Soviet Jewish veterans who migrated to Germany, Israel, Canada, and the United States in the 1990s, was certainly welcome to attend synagogues and Jewish community centers in his new country, but his understanding of what it meant to be a Jew differed profoundly from the majority of members in these communities. Anatolii and his peers (Soviet veterans) regarded their participation in the war as the most important part of their Jewish identity, and they were often shocked to find out how little the war meant to the Jewish identity of the local populations they encountered. Unsatisfied with the status quo, many Soviet veterans launched their own organizations, where being Jewish and proud of Soviet accomplishments did not seem contradictory. Moreover, the definitions of "Soviet" and "Jewish" shifted, merged, and eventually formed the foundation of a specific culture, with its own leaders, traditions, rituals, and language.

In this article, I look into the modes of survival of Soviet language and ideology among veterans, and analyze what these modes tell us about the patterns of immigrant adaptation. I concentrate on three centers of veterans' activities: New York, Toronto, and Berlin, and discuss similarities and differences in the adaptations of veterans in these communities. I will discuss how the culture of each city and country influenced what the veterans select from Soviet rhetoric to describe their present lives.

The second goal of this study is to challenge existing scholarship, which treats elderly migrants as passive and apathetic. Nursing Studies and Gerontology dominate research in this area (rather than the field of immigrant studies) and as a result we know much more about cases of extreme isolation, deprivation, and depression among elderly immigrants in the United States, Canada, Australia, and Western Europe than about the contribution elderly migrants make to the social and cultural systems in their new societies. While the vulnerability of this group is undeniable, I perceive studying foreign retirees solely as victims or disadvantaged entities as an "ageism" bias which denies proper recognition and acceptance of the achievements and life experiences of the elderly, as it sees them solely through the prism of their ailing bodies. Soviet Jewish veterans, as a group, serve as an ideal case study of how elderly immigrants fight such perceptions, both consciously and subconsciously, not only by creating their own organizations, but also by establishing an awareness of their legacies in their new home countries.

Data and Methodology
This study is based on 233 in-depth interviews with Soviet veterans of World War II conducted between 1999 and 2007 in Toronto, Berlin, and New York. I used a snowball sample, where the initial respondents—located through veterans' organizations and ads placed in Russian-language media—suggested other potential interviewees. The interviews consisted of open-ended questions about respondents' experiences throughout their lives. Russian-language newspaper articles published in immigrant papers also served as useful sources for public expressions of veterans' opinions about political, cultural, and social issues in their new countries.
Author(s): Švob, Melita
Date: 2006
Abstract: The initiative for Survey is given by Research and Documentation centre for
Holocaust victims and survivors in Zagreb, with support by Jewish community
Zagreb, Claims conference research funds and JOINT.
This is the second social Survey on the same population of Jewish community in
Zagreb. First survey which was realized before ten years – in 1995, had a great
success by providing with relevant data social and humanitarian work in Community,
what was important at that time, after the war in ex-Yugoslavia.
With the present research in 2005, we wish to obtain a key informant survey to
facilitate community social work, with respects to the needs of the Jewish elderly and
the implication of the aging in the Jewish community.
Objectives of the survey is to describe actual and recent situation and needs for the
elderly members of community older than 65 years, and to renew and support social
work, voluntaries actions and solidarity in the Jewish communities.
In the last ten years, between two surveys, we can perceive several mayor changes
in demographic, social, economical and health situation of the elderly, mainly
holocaust survivors:
‰ Increased proportion of elderly persons in the Jewish population in Croatia
‰ Increased proportion of persons, aged 75 years and more in the population of
elderly
‰ The rise in the number of persons aged 75 and more, increase the number of
disabled elderly
‰ Restrictions of public basic medical care and decline of public social welfare
expenditure
‰ Worsening of the economical situation and lowering standard of living
‰ Changes in the role of the Jewish family in caring for the elderly
‰ Lack of the data in community on the needs of the elderly
Author(s): Kasstan, Ben
Date: 2015
Date: 2015
Abstract: An innovative study looking at UK census data through the lens of the household – or Jewish family – shows that only a quarter of all Jewish homes are comprised of the stereotypical married couple with children, and two out of three Jewish households in Britain have no children living in them at all. It further demonstrates that an estimated 17,600 Jews aged 65 or above live alone, the majority of whom are women.

The report, entitled Jewish families and Jewish households: Census insights into how we live, is the latest in a series of reports published by JPR that draw on data from the 2011 Census to understand key aspects of contemporary Jewish life in Britain. It is the most comprehensive report on these data published so far, and reveals a number of important insights, hitherto unknown.

Amongst these, it demonstrates that a third of all Jewish households have people living within them who are either not Jewish, or whose Jewish status is unclear. On the face of it, this represents little change over the decade since 2001, but close examination of the data indicate that there has been an increase in the number of Jews living with people who say they have no religion, alongside a decrease in the number of Jews living with people who have a different religion.

The report also investigates differences in household make-up between Jews and other religious and ethnic minorities, and demonstrates that Jews are far less likely than average to cohabit or to live in single parent families – a finding which indicates that the traditional Jewish family is holding up relatively well in the face of general changes in family formation habits in Britain. On the other hand, a higher proportion of Jewish households have people aged 65 or over living alone in them than British households in general, or for that matter, the households of almost every other minority group in the UK.

In addition, household data from the census provide valuable insights into the lives of students and young adults, revealing that there are more Jewish students based in Gateshead than any other city in the UK. Nottingham and Birmingham follow quite closely behind, and both Oxford and Cambridge feature among the top seven locations for Jewish students. One in five young adults aged 25-29 still live with their parents, and the proportion in that age group living alone declined by about a third between 2001 and 2011, probably due to issues around affordability.