Search results

Your search found 1 item
Home  / Search Results
Date: 2012
Abstract: Publikacja z okazji 10-lecia Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Publication marking the 10th anniversary of the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland Contents: Wstęp Introduction Piotr Kadlčík Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Chairman of the Union of Jewish Religious Communities in Poland Historia Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego History of the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland Monika Krawczyk Dyrektor Generalna, Pełnomocnik Zarządu Fundacji Chief Executive Officer, Plenipotentiary of the Foundation’s Board of Directors Dziedzictwo żydowskie w Polsce Poland Jewish Heritage Ruth Ellen Gruber Zabytki kultury żydowskiej we współczesnej Polsce – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Jewish heritage in present-day Poland – past, present and future Małgorzata Omilanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Undersecretary of State, Polish Ministry of Culture and National Heritage Ochrona zabytków kultury żydowskiej w Polsce w świetle działań Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Protecting Jewish monuments in Poland – the activities of the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage In Poland Weronika Litwin Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Foundation for the Preservation of Jewish Heritage In Poland Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce – zdjęcia Preserving Jewish Heritage in Poland – photographs