Search results

Your search found 1 item
copy result link
You ran an advanced options search
Home  /  Search Results
Author(s): Longman, Chia
Date: 2010
Abstract: In deze bijdrage wordt een synthese gebracht van de resultaten van twee socioculturele antropologische onderzoeksprojecten in de Antwerpse joodsorthodoxe gemeenschap die betrekking hebben op de ‘eigenheid’, ‘emancipatie’ en ‘integratie’ van vrouwen. Eerst wordt de betekenis van vrouwelijke religiositeit vanuit het standpunt van strikt Orthodoxe, waaronder chassidische, vrouwen belicht. Terwijl in het publieke en institutionele religieus domein mannen de paradigmatische ‘orthodoxe jood’ zijn, is door de sacralisatie van het dagelijkse leven, de religieuze rol voor vrouwen niet minder omvattend of belangrijk, maar vooral gesitueerd in de private en huiselijke sfeer. Ik beargumenteer dat deze vorm van religieuze en gegenderde eigenheid vanuit een antropologisch en gender-kritisch perspectief niet eenduidig geïnterpreteerd kan worden in termen van ‘onderdrukking’ dan wel ‘emancipatie’. Het tweede onderzoeksproject behandelt de problematiek van joodsorthodoxe vrouwen (gaande van strikt tot modern orthodox) in Antwerpen die religieuze gendernormen overschrijden door te studeren of werken in de omliggende seculiere maatschappij. De levensverhalen onthullen zeer verschillende trajecten van vrouwen die de ontmoeting met de ‘buitenwereld’ dikwijls verrijkend vonden maar ook wel interculturele conflicten ervoeren. Er wordt besloten dat behoud van culturele eigenheid, naast emancipatie en integratie van binnen uit de joodsorthodoxe gemeenschap niet onmogelijk is, maar dat dit minimaal wederzijds dialoog en begrip vereist.