Search results

Your search found 170 items
copy result link
You ran an advanced options search Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3 4
Home  /  Search Results
Author(s): Sandri, Olivia
Date: 2013
Abstract: Throughout Europe products of Jewish culture – or what is perceived as such – have become viable components of the popular public domain. Jewish-themed tourism has emerged since the 1990s in a number of European cities after decades of “collective amnesia”, and some of the Jewish areas have recently undergone a ‘Jewish-thematisation’. The focal point of this article is the usage of heritage in former Jewish areas. The aim is to understand in which ways and to what extent Jewish heritage is used for tourism purposes. A comparison between Krakow and Vilnius underlines what this difference in usage depends on, in the context of increasingly popular cultural and heritage tourism. In order to understand how Jewish-themed tourism has developed an inventory of Jewish heritage and Jewish-themed events in the two cities is made, showing that Jewish heritage is mainly used for economic development through tourism as well as commemoration in Krakow, whereas in Vilnius, it is used for commemoration and for the needs of the local (Jewish) community. The complexity of the topic and the importance of various local factors in the usage of Jewish heritage are shown. There does not exist, neither in Krakow nor in Vilnius, any specific public policies regarding Jewish heritage that can explain the ’degree’ of touristification and ’heritagisation’ of the areas. Furthermore, a range of connected theoretical issues, such as authenticity, commodification of culture, or ownership of heritage, is raised.
Date: 1997
Abstract: In many parts of the world today, ethnic identity is not merely the product of socialization, but is the result of conscious choice on the part of the individual. Nowhere is this more evident than in the countries of the former East Bloc, where sweeping political changes have removed many barriers to the expression of ethnic sentiment. The present work represents an attempt to build a generalizable model of ethnic identity construction by identifying the major influences on group conceptions of ethnic identity and describing the process by which those conceptions change over time. The primary case study focuses on the construction of ethnic identity among Polish Jews born after World War II. Conclusions are based primarily on data collected in interviews with members of that community. Traditionally, theories of ethnicity have posited a unity of beliefs, values or behaviors within an ethnic group. In contrast to traditional theories, the model proposed here focuses on major areas of conflict within groups, positing that conflict over issues deemed relevant in some degree to all members of the group is the driving force behind ethnic change. In choosing to identify, members of ethnic groups are presented with a set of issues, which are both important and controversial for the group, on which they feel obligated to take a position. The set of controversial issues relevant to a given group at a given time, the model posits, is determined by three factors: differences between cohorts arising from their formative experiences; differences between subgroups arising from conflicts between communal institutions; and differences between subgroups arising from their varied responses to input from outside groups. Whereas works on ethnicity in the field of political science have tended to focus on nationalism, or the pursuit of statehood by ethnic groups, this model treats nationalism and organized political behavior in general as a potential outgrowth of ethnicity, but not as its necessary byproduct.
Date: 2013
Abstract: Despite the Holocaust’s profound impact on the history of Eastern Europe, the communist regimes successfully repressed public discourse about and memory of this tragedy. Since the collapse of communism in 1989, however, this has changed. Not only has a wealth of archival sources become available, but there have also been oral history projects and interviews recording the testimonies of eyewitnesses who experienced the Holocaust as children and young adults. Recent political, social, and cultural developments have facilitated a more nuanced and complex understanding of the continuities and discontinuities in representations of the Holocaust. People are beginning to realize the significant role that memory of Holocaust plays in contemporary discussions of national identity in Eastern Europe.

This volume of original essays explores the memory of the Holocaust and the Jewish past in postcommunist Eastern Europe. Devoting space to every postcommunist country, the essays in Bringing the Dark Past to Light explore how the memory of the “dark pasts” of Eastern European nations is being recollected and reworked. In addition, it examines how this memory shapes the collective identities and the social identity of ethnic and national minorities. Memory of the Holocaust has practical implications regarding the current development of national cultures and international relationships.

Table of Contents
List of Illustrations
Preface and Acknowledgments
Introduction
John-Paul Himka and Joanna Beata Michlic
1. "Our Conscience Is Clean": Albanian Elites and the Memory of the Holocaust in Postsocialist Albania
Daniel Perez
2. The Invisible Genocide: The Holocaust in Belarus
Per Anders Rudling
3. Contemporary Responses to the Holocaust in Bosnia and Herzegovina
Francine Friedman
4. Debating the Fate of Bulgarian Jews during World War II
Joseph Benatov
5. Representations of the Holocaust and Historical Debates in Croatia since 1989
Mark Biondich
6. The Sheep of Lidice: The Holocaust and the Construction of Czech National History
Michal Frankl
7. Victim of History: Perceptions of the Holocaust in Estonia
Anton Weiss-Wendt
8. Holocaust Remembrance in the German Democratic Republic--and Beyond
Peter Monteath
9. The Memory of the Holocaust in Postcommunist Hungary
Part 1: The Politics of Holocaust Memory
Paul Hanebrink
Part 2: Cinematic Memory of the Holocaust
Catherine Portuges
10. The Transformation of Holocaust Memory in Post-Soviet Latvia
Bella Zisere
11. Conflicting Memories: The Reception of the Holocaust in Lithuania
Saulius Sužied<edot>lis and Šarūnas Liekis
12. The Combined Legacies of the "Jewish Question" and the "Macedonian Question"
Holly Case
13. Public Discourses on the Holocaust in Moldova: Justification, Instrumentalization, and Mourning
Vladimir Solonari
14. The Memory of the Holocaust in Post-1989 Poland: Renewal--Its Accomplishments and Its Powerlessness
Joanna B. Michlic and Małgorzata Melchior
15. Public Perceptions of the Holocaust in Postcommunist Romania
Felicia Waldman and Mihai Chioveanu
16. The Reception of the Holocaust in Russia: Silence, Conspiracy, and Glimpses of Light
Klas-Göran Karlsson
17. Between Marginalization and Instrumentalization: Holocaust Memory in Serbia since the Late 1980s
Jovan Byford
18. The "Unmasterable Past"? The Reception of the Holocaust in Postcommunist Slovakia
Nina Paulovičová
19. On the Periphery: Jews, Slovenes, and the Memory of the Holocaust
Gregor Joseph Kranjc
20. The Reception of the Holocaust in Postcommunist Ukraine
John-Paul Himka
Conclusion
Omer Bartov
Contributors
Index
Editor(s): Blobaum, Robert
Date: 2005
Author(s): Kijek, Kamil
Date: 2017
Abstract: Artykuł ten przedstawia najważniejsze wątki krytycznej debaty wokół treści wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Analizując różnice między dwoma polami badawczymi – studiami żydowskimi i studiami nad relacjami polsko-żydowskimi – autor broni tezy, że wiele krytycznych głosów w debacie wynika z niezrozumienia różnic między przedmiotem badań tych dwóch pól, po części wynikającego z obecnej sytuacji – panującego nacjonalizmu i etnocentryzmu, wywierających wpływ również na polskie debaty historyczne. Domaganie się od wystawy opowiadającej tysiącletnią historię Żydów na ziemiach polskich, aby koncentrowała się głównie na stosunku społeczeństwa większościowego do Żydów, grozi popełnieniem błędu teleologii, to jest interpretowaniem wcześniejszych wydarzeń i procesów jako nieuchronnie prowadzących do Zagłady, a także pomijaniem wszystkich tych elementów dziejów żydowskich, które z perspektywy Holokaustu i badań nad antysemityzmem nie mają znaczenia. Tego rodzaju postulaty i stojące za nimi metahistoryczne założenia grożą pozbawieniem Żydów roli podmiotów w ich własnej historii. Z drugiej strony autor tekstu wskazuje na elementy narracji wystawy stałej Muzeum Polin, w których rzeczywiście w niedostateczny sposób uwzględniona została problematyka antysemityzmu jako ważnego elementu żydowskiego doświadczenia i kluczowego czynnika dziejów Żydów w Polsce. Przywrócenie rzeczywistego dialogu i komunikacji pomiędzy przedstawicielami studiów żydowskich i badaczami relacji polsko-żydowskich, przy zachowaniu autonomii tych dwóch pól i zrozumieniu różnic pomiędzy nimi, jest też istotne z punktu widzenia niewątpliwych zagrożeń w postaci prób wykorzystania Muzeum Polin w budowie upolitycznionych, bezkrytycznych wizji historii Polski i stosunku Polaków do Żydów.

Author(s): Underhill, Karen C.
Date: 2011
Abstract: In Israeli director Yael Bartana’s 2007 film Mary Koszmary—meaning “Bad Dreams” or “Nightmares”—a young Polish politician delivers a resounding speech to an empty, crumbling, communist-era Stadion Dziesięciolecia in Warsaw. The speech, he says, is an appeal: “This is a call. . . . It is an appeal for life. We want three million Jews to return to Poland, to live with us again. We need you! Please come back!” This article considers the powerful and perhaps disturbing premise of these lines and explores their possible meanings in a contemporary Polish context. What can it mean for Poles and Polish culture to need Jews—and in particular, to need those Jews who can never return? The complex phenomenon of Jewish memory in Poland and Eastern Europe cannot be contained within specific, present-day borders—whether of geography or of academic discipline: similar dynamics to those Bartana has identified in Poland exist throughout the region. Thus, against the background of Bartana’s film, the article considers the growing phenomenon and importance of local Jewish festivals in Poland and present-day Ukraine, focusing in detail on two specific festivals: the annual festival “Encounters with Jewish Culture,” held in Chmielnik, Poland, and the biannual Bruno Schulz Festival in Drohobych, Ukraine. The analysis explores ways that the memory of Polish Jews—and more specifically the figure of the absent Polish Jew—can function as a central element in the construction of new, communal Polish and Ukrainian narratives since the fall of Communism.
Author(s): Almog, Yael
Date: 2018
Author(s): Janicka, Elżbieta
Date: 2015
Abstract: The text refers to the space around the Nathan Rapoport’s Monument to the Fighters and Martyrs of the Ghetto and the Museum of the History of Polish Jews POLIN in Warsaw (Poland). The site of death – at the heart of the former Warsaw Ghetto – has now become a site overloaded with other symbolic messages. Two main symbolic centers (the 1948 Monument and the 2013 Museum) are today encircled by ten other, additional memorials. The message emerging from the content as well as the proportion of commemorations is that Polish solidarity with the Jews was a fact and it stood the test of terror and death brought by the Germans. Although it does not undermine the veracity of the few and isolated exceptions, such a version of events is drastically different from the actual facts. Both symbolic centers are perceived as emblems of Jewish minority narrative. Additional artefacts are a message formulated by the Polish majority. They constitute a kind of symbolic encirclement, block. Emphasizing the dominant majority’s version of the events in this place is in fact a symbolic pre-emptive action. It is meant to silence the unwanted narrative or suppress even the mere possibility that it might emerge. What turns out to be at stake in the dominant Polish narrative about the Holocaust and Polish-Jewish relations is the image of Poland and the Poles. This shows not only the topographic and symbolic situation but also the socio-cultural context of the functioning of the new Museum.
Author(s): Zaagsma, Gerben
Date: 2011
Date: 2017
Abstract: The Holocaust (Shoah) Immovable Property Restitution Study is the first-ever comprehensive
compilation of all significant legislation passed since 1945 by the 47 states that participated in
the 2009 Prague Holocaust Era Assets Conference and endorsed the 2009 Terezin Declaration
that came out of the Prague conference.

The Terezin Declaration (and its companion document, the 2010 Guidelines and Best Practices,
endorsed by 43 countries) focuses in substantial part on the treatment of immovable (real)
property restitution: private, communal, and heirless property. The Study examined private,
communal, and heirless property as discrete components of each country’s restitution efforts
from 1944 to 2016.

Poland endorsed the Terezin Declaration in 2009. In 2010, 43 of the countries that
endorsed the Terezin Declaration approved nonbinding Guidelines and Best Practices for
the Restitution and Compensation of Immovable (Real) Property Confiscated or
Otherwise Wrongfully Seized by the Nazi, Fascists and Their Collaborators during the
Holocaust (Shoah) Era between 1933-1945, Including the Period of World War II
(“Terezin Best Practices”). Poland initially agreed to the Terezin Best Practices but then
withdrew its support.

Poland is one of a handful of countries with a government office dedicated to Jewish
Diaspora and post-Holocaust issues. As of March 2016, Mr. Sebastian Rejak holds the
post of Special Envoy of the Polish Minister of Foreign Affairs for Relations with the
Jewish Diaspora.

As part of the European Shoah Legacy Institute’s Immovable Property Restitution Study,
a Questionnaire covering past and present restitution regimes for private, communal and
heirless property was sent to all 47 Terezin Declaration governments in 2015. As of 13
December 2016, no response from Poland has been received.
Date: 2015
Abstract: The unifying thread of the interdisciplinary volume Jewish and Non-Jewish Spaces in the Urban Context is the fact that Jewish spaces are almost always generated in relation to non-Jewish spaces; they determine and influence each other.
This general phenomenon will be scrutinized and put to the test again and again in a varied collection of articles by international experienced researchers as well as junior scholars using various urban contexts and discourses as data. From the viewpoints of different temporal and regional research traditions and disciplines the contribu­tors deal with the question of how Jewish and non-Jewish spaces are imagined, constructed, negotiated and intertwined. All examples and case studies together create a mosaic of possibilities for the construction of Jewish and non-Jewish spaces in different settings.
The list of examined topics ranges from synagogues to ghettos, from urban neighborhoods to cafés and festivals, from art to literature. This diversity makes the volume a challenging effort of giving an overview of the current academic discussion in Europe and beyond. Although the majority of the contributions are focused on Central and Eastern Europe, a more general tendency becomes apparent in all articles: the negotiation of urban spaces seems to be a complex and ambivalent process in which a large number of participants are involved. In this regard, the volume would also like to contribute to trans-disciplinary urban studies and critical research on spatial relations.

Search results

Your search found 170 items
copy result link
You ran an advanced options search Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3 4